wstecz Cykl roczny świąt stałych powrót do strony głównej

 

[wrzesień] [październik] [listopad] [grudzień] [styczeń] [luty]  

[marzec] [kwiecień] [maj] [czerwiec] [lipiec] [sierpień]

Kwiecień

1 Św. matki naszej MARII EGIPCJANKI

            TROPARION o niewieście (15).

2 Św. ojca naszego TYTUSA CUDOTWÓRCY

3 Św. ojca naszego i wyznawcy NIKITY, igumena

4 Świętych ojców naszych JÓZEFA Hymnografa i JERZEGO z góry Maleos

5 Świętych męczenników TEODULA i AGATOPODA i ich towarzyszy

6 Św. ojca naszego EUTYCHIOSA, patriarchy Konstantynopola

            +  Odejście ojca naszego METODEGO, nauczyciela Słowian

TROPARION o św. Metodym, ton 4.

Udziel, Chryste, swych niebieskich łask świętującym uroczyście dzień zaśnięcia Twego biskupa: * otwórz więc podwoje Królestwa, * uwolnij od więzów wielu grzechów, * za pośrednictwem Ojca naszego, Twego świętego Ucznia.

KONDAKION, ton 2.

Wychwalajmy, ludzie, boskiego i wiernego Metodego * i uwielbiajmy z miłością wielkiego Pasterza Słowian; * czcigodnego sługę Przenajświętszej Trójcy, zwycięzcę herezji, bo się modli za nas wszystkich.

7 Św. ojca naszego JERZEGO, biskupa Meliteny

8 Świętych apostołów HERODIONA, HERMESA i in. z 70 uczniów Pana

9 Św. męczennika EUPSYCHIOSA

10 Św. męczenników TERENCJUSZA, POMPEJUSZA i ich towarzyszy

11 Św. męczennika ANTYPASA, biskupa Pergamu w Azji

TROPARION, ton 4.

Zniszczyłeś, Antypasie, fałsz pogański i podeptałeś siłę diabelską, * przed zwalczającymi Boga odważnie wyznałeś Chrystusa. * Dlatego zostałeś w niebie współmieszkańcem aniołów, * przynosząc Panu wszechrzeczy pochwały i za nas dziękczynne modlitwy zanosisz, * obdarzając łaską uzdrowienia.

12 Św. ojca naszego i wyznawcy BAZYLEGO, biskupa Parios

13 Św. męczennika ARTEMONA, kapłana

14 Św. ojca naszego MARCINA, papieża rzymskiego

15 Św. apostołów ARYSTARCHA, PUDENSA, TROFIMA z 70 uczniów Pana

16 Świętych męczennic AGAPII, IRENY i CHIONII

17 Św. męczennika SYMEONA z Persji i św. AKACJUSZA, biskupa Meliteny

18 Św. ojca naszego JANA, ucznia św. Grzegorza Dekapolity

19 Św. ojca naszego JANA Palaiolaurity

20 Św. ojca naszego TEODORA Trychinasa

21 Św. męczennika JANUARIUSZA, biskupa Benewentu i jego towarzyszy i św. męczennika TEODORA z Perge

22 Św. ojca naszego  TEODORA z Sykeotos, biskupa

TROPARION, ton 2.

Od dzieciństwa byłeś uświęcony i przepełniony darami. * Świat rozjaśniłeś cudami * i mnóstwo demonów wygnałeś, sługo ołtarza, Teodorze. * Dlatego módl się do Pana za nami.

23 ± Św. sławnego i wielkiego męczennika cudotwórcy JERZEGO Zwycięzcy

TROPARION, ton 4.

Wybawco niewolników, opiekunie biednych, * lekarzu chorych, sprzymierzeńcu królów, * zwycięzco i wielki męczenniku Jerzy, * proś Chrystusa Boga o zbawienie dusz naszych.

KONDAKION, ton 2.

Wyhodowany przez Boga, * byłeś najczcigodniejszym rolnikiem pobożności, cnót snopy zbierając. * Siałeś we łzach, zbierasz z radością. * Cierpiałeś do krwi, przyjąłeś Chrystusa. * Dlatego modlitwami swoimi, święty Jerzy, wypraszasz nam przebaczenie grzechów. 

PROKIMEN, ton 7.

Ps 63, 11 i 2.

Będzie się weselił sprawiedliwy w Panu * i będzie w Nim miał nadzieję.

Stych: Wysłuchaj, Boże, prośbę moją, gdy się modlę.

Apostoł: Dz 12, 1-11.

ALLELUJA

Ps 91, 13 i 14

Sprawiedliwy jak palma rozkwitnie, rozmnoży się jak cedr na Libanie.

Stych: Zasadzeni w domu Pańskim, zakwitną w dziedzińcach domu Boga naszego.

Ewangelia: J 15, 17-16, 2.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 111, 7.

W wiecznej pamięci będzie sprawiedliwy, * nie będzie się bał złych pogłosek, alleluja 3x

24 Św. męczennika SAWY Dowódcy

TROPARION, ton 5.

Odrzucając strój ziemskich godności i honory, * przed zwodniczym królem-katem wyznałeś bóstwo Chrystusa * i dlatego spotkały cię, sławny Bojowniku, liczne cierpienia. * Zostałeś więc pośród wojska niebieskiego wspaniale przystrojony: * otrzymałeś przepiękną koronę zwycięstwa od Króla panującego nad wszechświatem. * Stojąc przed Jego tronem, Sawo, * proś o zbawienie dusz naszych.

25 + Św. apostoła i ewangelisty MARKA

TROPARION, ton 3.

U koryfeusza Piotra uczyłeś się i byłeś apostołem Chrystusa; * jak słońce zabłysnąłeś w wielu krajach; * stałeś się, Błogosławiony, ozdobą Aleksandrii; * ty Egipt uwolniłeś od fałszu, * rozjaśniając wszystko nauką ewangelii jak światłem, filarze Kościoła; * dlatego uroczyście świętujemy, czcząc twą pamięć, * Marku kaznodziejo. * Proś Boga, którego przepowiadałeś, by przebaczył grzechy dla dusz naszych.

KONDAKION, ton 2.

Przyjąwszy z wysokości łaskę Ducha Świętego, * zniszczyłeś plątaninę retorów * i zagarnąwszy w sieć wszystkie narody, wielce sławny apostole Marku, * przywiodłeś je do swego Pana przez przepowiadanie Boga Dobrej Nowiny.

Służba o apostole (4).

Apostoł: P1 5,6-14.

26 Św. męczennika BAZYLEGO, metropolity Amazji

27 Σ Św. męczennika SYMEONA, krewnego Pańskiego, biskupa Jerozolimy

TROPARION, ton 1.

Wychwalamy cię święcie, * biskupie Symeonie, * jako krewnego Chrystusa i mężnego męczennika, * który zniszczył błędy i dochował wiary. * Dlatego obchodząc dziś twoje bardzo święte wspomnienie, * otrzymujemy dzięki twoim modlitwom odpuszczenie grzechów.

28 Świętych Apostołów JAZONA i SOZYPATRA z 70 uczniów i świętych męczenników DADASA, MAKSYMA i KWINTYLIANA

                TROPARION o apostołach (4A).

29 Świętych 9 MĘCZENNIKÓW Z KYZYKOS i św. MEMNONA, cudotwórcy

30 + Św. Apostoła JAKUBA, brata św. Jana Teologa

TROPARION, ton 3.

Byłeś wybranym apostołem Chrystusa * i rodzonym bratem umiłowanego Teologa, * wielce chwalebny Jakubie, * śpiewającym twą chwałę uproś przebaczenie grzechów, * a dla dusz naszych bogate miłosierdzie.

KONDAKION, ton 2.

Usłyszawszy powołujący cię głos Boży, * zostawiłeś miłość ojcowską * i ze swoim krewnym poszedłeś za Chrystusem, chwalebny Jakubie; * z nim dane ci było widzieć Przemienienie Pańskie.

Służba o apostole wspólna (4).

Apostoł: Dz 12, 1-11.

[wrzesień] [październik] [listopad] [grudzień] [styczeń] [luty]  

[marzec] [kwiecień] [maj] [czerwiec] [lipiec] [sierpień]

wstecz powrót do strony głównej