wstecz Teksty wspólne o świętych powrót do strony głównej

 

15. O niewieście

TROPARION, ton 8.

W tobie, matko, doskonale zachowało się „stworzone na obraz Boży”. * Biorąc krzyż, poszłaś za Chrystusem: * czynami uczyłaś pogardzać ciałem, które przemija, * a troszczyć się o duszę, istotę nieśmiertelną. * Dlatego dusza twoja, prepodobna N..., cieszy się z aniołami.

KONDAKION, ton 2

Z miłości do Chrystusa, prepodobna N., * odrzuciłaś pragnienie spokoju, * a przez posty napełniwszy światłem swą duszę, * mężnie pokonałaś namiętności, * dlatego przez swoje modlitwy * zniszcz zuchwałość szatana.

TROPARION, ton 2.

Wielbicielki Chrystusa, * zaręczywszy się ze swym jedynie Upragnionym * i, rezygnując ze związku z ziemskim oblubieńcem, * osiągnęłyście szczyty dziewictwa, * o, Wspaniałe dusze, pełne bogactw, * kolumny i wzory dla życia zakonnego. * Dlatego módlcie się nieustannie za nas za nas * obchodzących z miłością wasze wspomnienie.

KONDAKION, ton 2

Wycieńczając swe ciała postem * i w nieustających modlitwach prosząc Stwórcę o całkowite przebaczenie swoich grzechów, * otrzymałyście od Boga odpuszczenie i Królestwo niebieskie. * Módlcie się do Chrystusa Boga za nas wszystkich.

PROKIMEN, ton 8.

Ps 67, 36 i 27.                                                    

Dziwny jest Bóg w świętych swoich, * Bóg izraelski.

Stych: W zebraniach błogosławcie Boga, wy ze źródeł izraelskich.

            Apostoł: Ga 3, 23-29.

ALLELUJA

Ps 39, 2 i 3.

Czekając oczekiwałem Pana, i skłonił się ku mnie i wysłuchał próśb moich.

Stych: I wywiódł mnie z dołu nędzy i z bagna błotnistego.

            Ewangelia: Łk 12, 8-12.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 32, 1.

Weselcie się, sprawiedliwi w Panu, * prawym przystoi chwała, alleluja 3x.

wstecz powrót do strony głównej