wstecz Cykl roczny świąt stałych powrót do strony głównej

 

[wrzesień] [październik] [listopad] [grudzień] [styczeń] [luty]  

[marzec] [kwiecień] [maj] [czerwiec] [lipiec] [sierpień]

Grudzień

1 Św. proroka NAUMA

                TROPARION o proroku (3).

2 Św. proroka HABAKUKA

                TROPARION o proroku (3).

3 Św. proroka SOFONIASZA

                TROPARION o proroku (3).

4 Σ Św. wielkiej męczennicy BARABARY i św. ojca naszego JANA DAMASCEŃSKIEGO

TROPARION o świętej, ton 8.

Uczcijmy świętą Barbarę, * bo sieci wroga porwała * i wsparciem i orężem Krzyża jak ptak z nich się wyrwała.

TROPARION, ton 8.

Przewodniku ortodoksji, * nauczycielu pobożności i świętości, lampo wszechświata, * Bogiem natchniona ozdobo biskupów, mądry Janie, * swoimi naukami oświeciłeś cały świat, lyro Ducha Świętego. * Proś Chrystusa Boga o zbawienie dusz naszych.

5 ± Św. ojca naszego SAWY UŚWIĘCONEGO

TROPARION, ton 8

Potokami łez swoich użyźniłeś niepłodną pustynię * i dzięki głębokim jękom wysiłki twe stokrotnie zaowocowały. * Przez swoje cuda stałeś się jaśniejącą pochodnią dla świata. * Święty nasz Ojcze Sawo, * módl się za nami do Chrystusa Boga o zbawienie dusz naszych.

6 ± Św. ojca naszego MIKOŁAJA, arcybiskupa Miry w Lycji, cudotwórcy

TROPARION, ton 4.

Przez prawdziwość twych czynów, * ojcze i arcypasterzu Mikołaju, * stałeś się regułą wiary dla twej owczarni, * wzorem cichości, nauczycielem wstrzemięźliwości: * dlatego swą pokorą zdobyłeś wywyższenie, * ubóstwem bogactwo. * Proś Chrystusa Boga o zbawienie dusz naszych.

KONDAKION, ton 3.

W Mirach, Święty, byłeś kapłanem, * wypełniłeś bowiem, Prepodobny, Ewangelię Chrystusa: * położyłeś duszę swoją za swoich ludzi * i wybawiłeś niewinnych od śmierci. * Dlatego też uświęciłeś się jako wtajemniczony sługa łaski Bożej.

7 Św. ojca naszego AMBROŻEGO, biskupa Mediolanu

                TROPARION o biskupie (5).

8 Św. ojca naszego POTAPIUSZA

                TROPARION o prepodobnym (7B).

9 ΣΣ POCZĘCIE przez św. Annę BOGURODZICY

TROPARION, ton 4.

Dziś rozwiązują się więzy niepłodności, * ponieważ Bóg, wysłuchując modlitw Joachima i Anny, jasno im obiecuje, * że nadspodziewanie urodzą Dziewczę Boże, * z której narodzi się Sam Nieogarnięty * i, stawszy się Człowiekiem, poleca aniołowi wołać do Niej: * Witaj, Pełna łaski, Pan z Tobą.

KONDAKION, ton 4.

Cały wszechświat świętuje dziś poczęcie Anny, * które dokonało się z woli Bożej. * Ona bowiem poczęła tę, która pocznie Słowo * przewyższające wszelkie ludzkie słowo.

10 Świętych męczenników MENASA, HERMOGENESA i EUGRAFA 

11 Św. ojca naszego DANIELA STYLITY                                              

NIEDZIELA ŚWIĘTYCH PRAOJCÓW PANA

TROPARION, ton 4.

Przez wiarę usprawiedliwiłeś Praojców, * przez nich już wcześniej zbierając Kościół. * Dumni są z tej chwały ci Święci, * bo z ich krwi pochodzi owoc błogosławiony, która Cię dziewiczo zrodziła. * Przez jej modlitwy zbaw, Chryste Boże, dusze nasze.

KONDAKION, ton 2.

Wzgardziwszy idolem * ręką uczynionym, * osłoniwszy się jak tarczą Bytem Nieopisanym, Trzej Młodzieńcy, * zyskaliście chwałę w próbie ognia. * Pośrodku ognia nie do zniesienia stojąc, * wzywaliście Boga. * Pospiesz, o Litościwy, * i miłosiernie przyjdź nam z pomocą, bo, jeśli zechcesz, wszystko możesz.

PROKIMEN, ton 4.

Dn 3, 26 i 27.

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże ojców naszych, * i chwalebne i sławne imię twoje na wieki.

Stych: Bo sprawiedliwy jesteś we wszystkim, co nam uczyniłeś.

Apostoł: Kol 3, 4-11.

ALLELUJA

Ps 98, 6 i 7.

Mojżesz i Aaron między kapłanami Jego, a Samuel miedzy tymi, którzy wzywają Jego imienia.

Stych: Wzywali Pana a On ich wysłuchał, w słupie obłoku mawiał do nich.

Ewangelia: Łk 14, 16-24.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 148, 1.

Chwalcie Pana z niebios, * chwalcie Go na wysokościach. I drugi:

Ps 32, 1: Weselcie się sprawiedliwi w Panu, * prawym przystoi chwała, alleluja 3x.

12 Σ Św. ojca naszego SPIRYDONA CUDOTWÓRCY, biskupa Trymithontu na   Cyprze

TROPARION, ton 1.

Obrońco pierwszego Soboru i cudotwórco, * ojcze nasz Spirydonie, nosicielu Boga. * Rozmawiałeś ze zmarłą w grobie, * przemieniłeś węża w złoto. * Gdy śpiewałeś święte Psalmy, * przyłączali się do ciebie aniołowie, święty Pasterzu. * Chwała Temu, który dał ci wytrwałość! * Chwała Temu, który cię wyniósł do chwały! * Chwała Temu, * który przez ciebie dokonuje uzdrowień.

13 + Świętych męczenników EUSTRATIOSA i towarzyszy i św. męczennicy ŁUCJI, dziewicy

                TROPARION o męczennikach (8A)

14 Świętych męczenników THYRSOSA, LEUKIOSA i towarzyszy

15 Św. męczennika ELEUTERIUSZA, kapłana

                TROPARION o biskupie męczenniku (10)

16 Św. proroka AGGEUSZA

17 Σ Św. proroka DANIELA i trzech młodzieńców: ANANIASZA, AZARIASZA i MIZAELA

TROPARION, ton 2.

Jak wielkie są osiągnięcia wiary! * W samym środku ognia, jak na spokojnej wodzie, * radowali się trzej młodzieńcy, * i prorok Daniel dla lwów, jak dla owieczek, stał się pasterzem. * Przez ich modlitwy, Chryste Boże, zbaw dusze nasze.                                             

SOBOTA PRZED BOŻYM NARODZENIEM

PROKIMEN, ALLELUJA i ŚPIEW NA KOMUNIĘ dnia.

Apostoł: Ga 3, 8-12;   Ewangelia: Łk 13, 19-29 

18 Św. męczennika SEBASTIANA i jego towarzyszy

                TROPARION o męczennikach (8A)

NIEDZIELA PRZED BOŻYM NARODZENIEM

TROPARION, ton 2.

Jak wielkie są osiągnięcia wiary! * W samym środku ognia, jak na spokojnej wodzie, * radowali się trzej młodzieńcy, * i prorok Daniel dla lwów, jak dla owieczek, stał się pasterzem. * Przez ich modlitwy, Chryste Boże, zbaw dusze nasze.

KONDAKION, ton 2.

Wzgardziwszy idolem * ręką uczynionym, * osłoniwszy się jak tarczą Bytem Nieopisanym, * Trzej Młodzieńcy, zyskaliście chwałę w próbie ognia. * Pośrodku ognia nie do zniesienia stojąc, * wzywaliście Boga. * Pospiesz, o Litościwy, * i miłosiernie przyjdź nam z pomocą, bo, jeśli zechcesz, wszystko możesz.

PROKIMEN, ton 4.

Dn 3, 26 i 27.

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże ojców naszych, * i chwalebne i sławne imię twoje na wieki.

Stych: Bo sprawiedliwy jesteś we wszystkim, co nam uczyniłeś.

Apostoł: Hbr 11, 9-10 i 32-40

ALLELUJA

Ps 43, 2 i 33, 18.

Boże, uszami naszymi słyszeliśmy, ojcowie nasi nam opowiadali.

Stych: Wybawiłeś nas od uciskających nas, a tych, którzy nas nienawidzą zawstydziłeś.

Ewangelia: Mt 1, 1-25.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 148, 1.

Chwalcie Pana z niebios, * chwalcie Go na wysokościach. I drugi:

Ps 32, 1: 

Weselcie się sprawiedliwi w Panu, * prawym przystoi chwała, alleluja 3x. 

19 Św. męczennika BONIFACEGO

20 Σ PRZED-ŚWIĘTO Narodzenia w ciele Pana i Boga i Zbawiciela Naszego Jezusa Chrystusa. - Św. męczennika IGNACEGO Teofora, biskupa Antiochii

TROPARION o Przed-święcie, ton 4.

Przygotuj się Betlejem, * otwiera się dla wszystkich Edem. * Przystrój się, Effrato, * bo drzewo życia w pieczarze zakwitło z Panny. * Jej łono stało się rajem duchowym, * gdzie wyrosła Boża roślinka. * Jeśli nią będziemy się żywić, zachowamy życie, * nie umrzemy jak Adam. * Chrystus się rodzi, by podnieść upadły niegdyś obraz.

KONDAKION o Przed-święcie, ton 3.

Dziewica dziś idzie, * by w grocie niewymownie zrodzić przedwieczne Słowo. * Raduj się, wszechświecie, usłyszawszy o tym, * wysławiaj z aniołami i pasterzami Przedwiecznego * zjawiającego się jako Dziecię.

21  Przed- święto Bożego Narodzenia. - Św. męczennicy JULIANNY z Nikomedii

                TROPARION o męczennicy (14)

22  Przed- święto Bożego Narodzenia. - Św. wielkiej męczennicy ANASTAZJI

                TROPARION o męczennicy (14)

23 Przed- święto Bożego Narodzenia. - Świętych 10 MĘCZENNIKÓW Z KRETY

                TROPARION o męczennikach (8A)

24 WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA. - Św. męczennicy EUGENII

TROPARION o Wigilii, ton 4.

Maryja, nosząca w swym łonie owoc dziewiczy, * zapisywała się niegdyś ze sprawiedliwym Józefem w Betlejem, * bo była z rodu Dawida. * Nastał już czas rodzenia, * a nie było miejsca w żadnym domu, * wtedy grota stała się dla Królowej wspaniałym pałacem. * Chrystus się rodzi, by podnieść upadły niegdyś obraz.

KONDAKION o Przed-święcie, ton 3.

Dziewica dziś idzie, * by w grocie niewymownie zrodzić przedwieczne Słowo. * Raduj się, wszechświecie, usłyszawszy o tym, * wysławiaj z aniołami i pasterzami Przedwiecznego * zjawiającego się jako Dziecię.

25 ♀ NARODZENIE WEDŁUG CIAŁA PANA, BOGA I ZBAWICIELA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA

Antyfona 1 

Ps 110, 1, 3 i 9

- Będę Cię wysławiał, Panie, wszystkim sercem moim, * w radzie sprawiedliwych i zgromadzeniu.

Refren: Przez wstawiennictwo Bogurodzicy, Zbawco, zbaw nas.

- Chwalebne i wspaniałe jest dzieło Jego, * a sprawiedliwość Jego trwa na wieki wieków.

- Zesłał odkupienie ludowi Swemu, * ustanowił na wieki Swoje przymierze.

Antyfona 2

Ps 111, 1 i 3

- Błogosławiony mąż, który boi się Pana, * w przykazaniach Jego będzie wielce rozmiłowany.

Refren: Zbaw nas, Synu Boży, * narodzony z Dziewicy, śpiewających Ci: Alleluja..

- Możne na ziemi będzie potomstwo jego, * ród prawych będzie błogosławiony.

- Sława i bogactwo w domu jego, * a sprawiedliwość jego trwa na wieki wieków.

Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, i teraz i zawsze i na wieki wieków, amen. Jednorodzony Synu...

Antyfona 3

Ps 109, 1, 2 i 3

- Rzekł Pan Panu memu: „Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich podnóżkiem nóg twoich”.

Troparion, ton 4: Narodzenie Twoje, Chryste Boże, * zaświeciło na świecie światło Prawdy. * Bo przez nie służący gwiazdom * od gwiazdy nauczyli się oddawać cześć Tobie, Słońcu prawdy * i poznać, że Ty jesteś Wschodem z wysokości. * Panie, chwała Tobie.

- Berło mocy twojej wypuści Pan z Syjonu; panuj wśród nieprzyjaciół twoich.

- Przy tobie panowanie w dzień mocy twej w blaskach świętości.

Werset na Wejście, Ps 109, 3 i 4:

Z żywota przed jutrzenką zrodziłem cię, przysiągł Pan i nie będzie żałował: „Ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka”.

TROPARION, ton 4.

Narodzenie Twoje, Chryste Boże, * zaświeciło na świecie światło Prawdy. * Bo przez nie służący gwiazdom * od gwiazdy nauczyli się oddawać cześć Tobie, Słońcu prawdy * i poznać, że Ty jesteś Wschodem z wysokości. * Panie, chwała Tobie.

KONDAKION, ton 3.

Dziewica dziś Przedwiecznego rodzi * a ziemia grotę udostępnia niedostępnemu. * Anieli z pasterzami wysławiają, * Mędrcy z gwiazdą podróżują, * bo dla nas narodziło się małe Dziecię, Przedwieczny Bóg.

W miejsce Trysagionu śpiewa się: Wy, którzy w Chrystusa ochrzciliście się, w Chrystusa oblekliście się, alleluja.

PROKIMEN, ton 8

Ps 65, 4 i 1.

Wszystka ziemia niech Ci się kłania i niech Ci śpiewa, * niech Psalm śpiewa Imieniu Twemu, Najwyższy.

Stych: Wykrzykujcie Bogu, wszystkie ziemie, Psalm śpiewajcie Imieniu Jego, dajcie cześć chwale Jego.

Apostoł, Ga 4, 1-7.

ALLELUJA

Ps 18, 2 i 3.

Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a dzieła rąk Jego oznajmia firmament.

Stych: Dzień dniowi opowiada słowo, a noc nocy podaje wiadomość. 

Zamiast Prawdziwie godne śpiewa się do Oddania:

Refren: Uwielbiaj, duszo moja, * czcigodniejszą i chwalebniejszą od Zastępów niebieskich, Przeczystą Dziewicę, Bogurodzicę.

Irmos: Tajemnicę dziwną widzę i przesławną:

niebem - grota, tronem cherubinów - Dziewica;

żłobek - pomieszczeniem,

gdzie leży nieobjęty Bóg, Chrystus, którego śpiewem uwielbiamy.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 110, 9.

Zesłał Pan odkupienie ludowi Swemu, alleluja 3x.

26 Po-święto Bożego Narodzenia. - ΣΣ SOBÓR NAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY i św. męczennika EUTYMIUSZA,     metropolity Sardes

KONDAKION, ton 8

Przed jutrzenką z Ojca bez matki zrodzony, * na ziemi dziś przyjął z Ciebie ciało bez ojca. * Dlatego gwiazda oznajmia Mędrcom * i aniołowie z pasterzami opiewają Twoje, Pełna łaski, niewypowiedziane rodzenie.                                            

                                                            Prokimen, ton 3

Łk 1, 46-47 i 48, pieśń Bogurodzicy.

Wielbi dusza moja Pana, * i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.

Stych: Gdyż wejrzał na niskość służebnicy Swojej, oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie narody.

Apostoł, Hbr 9, 1-7

SOBOTA PO BOŻYM NARODZENIU

PROKIMEN, ton 4.

Ps 44, 18 i 11.

Będę wspominać imię Twoje * z pokolenia na pokolenie.

Stych: Słuchaj, córko, a patrz i nakłoń ucha Twego.

Apostoł: 1 Tm 6, 11b-16.

ALLELUJA

Ps 131, 8 i 11.

Powstań, o Panie, ku odpoczynkowi Twemu, Ty i skrzynia święta Twoja.

Stych: Zaprzysiągł Pan Dawidowi prawdę, a nie odmieni jej.

Ewangelia: Mt 12, 15a-21.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 115, 13.

Kielich zbawienia wezmę * i imienia Pańskiego wzywać będę, alleluja 3x

NIEDZIELA PO BOŻYM NARODZENIU

Świętych JÓZEFA OBLUBIEŃCA, króla DAWIDA i JAKUBA apostoła, brata Pańskiego

TROPARION o św. Józefie Oblubieńcu, ton 2.

Zwiastuj, Józefie, cuda przodkowi Boga, Dawidowi: widziałeś Dziewicę rodzącą, * z pasterzami wysławiałeś, * z Mędrcami oddawałeś pokłon, * od Anioła wieść przyjąłeś. * Proś Chrystusa Boga o zbawienie dusz naszych.

PROKIMEN, ton 8.

Ps 67, 36 i 27.

Dziwny jest Bóg w świętych swoich, * Bóg izraelski.

Stych: W zebraniach błogosławcie Boga, wy ze źródeł izraelskich.

Apostoł: Ga 1, 11-19.

ALLELUJA

Ps 131, 1 i 11.

Pomnij, Panie, na Dawida i na wszystką cichość Jego.

Stych: Zaprzysiągł Pan Dawidowi prawdę, a nie odmieni jej.

Ewangelia: Mt 2, 13-23.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 148, 1.

Chwalcie Pana z niebios, * chwalcie Go na wysokościach. I drugi:

Ps 32, 1: Weselcie się sprawiedliwi w Panu, * prawym przystoi chwała, alleluja 3x.

27 Po-święto Bożego Narodzenia. - Σ Św. apostoła, pierwszego męczennika i archidiakona STEFANA - Św. ojca naszego i wyznawcy TEODORA NAZNACZONEGO, brata Teofana Hymnografa

TROPARION o apostole, ton 4.

Bojowaniem dobrym bojowałeś, * pierwszy męczenniku Chrystusa i apostole, * i napiętnowałeś bezbożność katów. * Kamienowany bowiem rękoma grzeszników, * otrzymałeś koronę z ręki Najwyższego i, wzywając Boga, wołałeś: * Nie poczytaj im tego grzechu.

TROPARION o wyznawcy, ton 8.

Przewodniku ortodoksji, * nauczycielu pobożności i świętości, pochodnio wszechświata, * przez Boga natchniona ozdobo biskupów, święty Teodorze, * swą nauką oświeciłeś cały świat, lyro Ducha Świętego. * Proś Chrystusa o zbawienie dusz naszych.

28 Po-święto Bożego Narodzenia. - ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW SPALONYCH W NIKOMEDII

TROPARION, ton 2.

Atleci Pańscy, błogosławiona ziemia napojona krwią waszą * i święte miejsca, które przechowują wasze ciała. * W odważnym bowiem męskim trudzie zwyciężyliście wroga * i Chrystusa śmiało przepowiadaliście. * Proście Go, bo jest dobry, o zbawienie dusz naszych.

29 Po-święto Bożego Narodzenia. - Świętych MŁODZIANKÓW ZABITYCH przez Heroda w Betlejem - Św. ojca naszego MARCELA, igumena

                TROPARION o męczennikach (9)

Św. Marcela TROPARION o prepodobnym (12)

SOBOTA PRZED TEOFANIĄ

PROKIMEN, ALLELUJA i ŚPIEW NA KOMUNIĘ dnia.

Apostoł: 1 Tm 3, 13-4, 5.        Ewangelia: Mt 3, 1-6.

NIEDZIELA PRZED TEOFANIĄ

PROKIMEN, ton 6.

Ps 27, 9 i 1.

Zbaw lud Twój, Panie, * i błogosław dziedzictwu Twemu.

Stych: Do Ciebie, Panie, będę wołał, Boże mój, nie milcz przede mną.

Apostoł: 2 Tm 4, 5-8.

ALLELUJA

Ps 66, 1.

Niech się nad nami Bóg zmiłuje.

Stych: Niech rozświeci nad nami oblicze swe i zlituje się nad nami.

Ewangelia: Mk 1, 1-8.                                                       

30 Po-święto Bożego Narodzenia. - Św. męczennicy ANYSII i św. ZOTIKA, kapłana i Opiekuna sierot

31 ZAKOŃCZENIE UROCZYSTOŚCI BOŻEGO NARODZENIA. - Św. męczennicy MELANII Rzymianki

[wrzesień] [październik] [listopad] [grudzień] [styczeń] [luty]  

[marzec] [kwiecień] [maj] [czerwiec] [lipiec] [sierpień]

wstecz powrót do strony głównej