wstecz Cykl roczny świąt stałych powrót do strony głównej

 

[wrzesień] [październik] [listopad] [grudzień] [styczeń] [luty]  

[marzec] [kwiecień] [maj] [czerwiec] [lipiec] [sierpień]

Luty

1 Σ PRZED-ŚWIĘTO SPOTKANIA Pana, Boga i Zbawiciela Naszego Jezusa Chrystusa. - Św. męczennika TRYFONA

TROPARION o Przed-święcie, ton 1.

Niebieski chór aniołów z nieba * schylił się ku ziemi, * i widzi pierworodnego wszystkiego stworzenia, * jako niemowlę, niesionego do świątyni przez Swą dziewiczą Matkę * i Jemu z nami śpiewa * przedświąteczną pieśń.

KONDAKION, ton 6.

Z Ojcem było niewidzialne Słowo, * które teraz stało się cieleśnie widzialne, * bo w niewymowny sposób narodziło się z Dziewicy * i jest podawane na ręce starcu kapłanowi. * Pokłońmy się temu prawdziwemu naszemu Bogu.

2 ♀ SPOTKANIE PANA, BOGA I ZBAWICIELA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA

Śpiew na Wejście, Ps 97, 2:

Objawił Pan zbawienie Swoje, przed oczyma pogan ukazał sprawiedliwość Swoją.

TROPARION, ton 1.

Witaj, Pełna łaski, Bogurodzico Dziewico, * z Ciebie bowiem zajaśniało Słońce prawdy, Chrystus Bóg nasz, * co oświeca znajdujących się w ciemności. * Wesel się i ty, starcze sprawiedliwy, * któryś przyjął w objęcia Wybawcę dusz naszych * obdarzającego nas zmartwychwstaniem.

KONDAKION, ton 1.

Łono Dziewicy uświęciłeś Swym narodzeniem * i pobłogosławiłeś, zgodnie z obietnicą, ręce Symeona, * teraz i nas zbawiłeś, Chryste Boże. * Uspokój walki w narodzie, * wzmocnij wiernych chrześcijan, jedynie kochający człowieka.

PROKIMEN, ton 3.

Łk 1, 46-47 i 48, pieśń Bogurodzicy.

Wielbi dusza moja Pana, * i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.

Stych: Gdyż wejrzał na niskość służebnicy swojej, oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie narody.

Apostoł: Hbr 7, 7-17

ALLELUJA

Łk 2, 29 i 32.

Teraz puszczasz, Panie, sługę Twego w pokoju, według słowa Twego.

Stych: Światłość na objawienie poganom i chwałę ludu Twego izraelskiego.

Ewangelia: Łk 2, 22-40.

W miejsce Prawdziwie godne aż do Zakończenia święta:

Refren: Bogurodzico Dziewico, nadziejo chrześcijan, * osłoń, zachowaj i zbaw w Tobie ufność pokładających.

Irmos: W Prawie my wierni pod niejasnością litery

odkrywamy figurę:

każdy pierworodny płci męskiej

będzie ofiarowany Bogu.

Dlatego uwielbiamy pierworodne Słowo Ojca Przedwiecznego

i pierworodnego Syna Matki Dziewicy.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 115,13

Kielich zbawienia wezmę * i imienia Pańskiego wzywać będę, alleluja 3x.

3 Po-święto Spotkania. - Σ Świętego i sprawiedliwego SYMEONA i ANNY Prorokini

4 Po-święto Spotkania. - Św. ojca naszego IZYDORA z PELUZJUM

            TROPARION o prepodobnym (7B)

5 Po-święto Spotkania. - Św. męczennicy AGATY

            TROPARION o męczennicy (14).

6 Po-święto Spotkania. - Św. ojca naszego BUKOLOSA, biskupa Smyrny

            TROPARION o biskupie (5).

7Po-święto Spotkania. -  Św. ojca naszego PARTENIOSA, biskupa Lampsaku

 8 Po-święto Spotkania. - Σ Św. wielkiego męczennika TEODORA Dowódcy i św. proroka ZACHARIASZA

TROPARION, ton 4.

W prawdziwym wojsku niebieskiego Króla i Dowódcy * wspaniałym byłeś bojownikiem, Teodorze: * mądrze bowiem walczyłeś orężem wiary, * pokonałeś legiony szatańskie i okazałeś się zwycięskim bojownikiem. * Dlatego zawsze cię z wiarą uwielbiamy.

9 ZAKOŃCZENIE SPOTKANIA.- Św. męczennika NICEFORA

            TROPARION o męczenniku (8)

10 Św. męczennika CHARALAMPOSA, biskupa

            TROPARION o męczenniku (8)

11 Św. męczennika BŁAŻEJA, biskupa Sebasty

                TROPARION o biskupie męczenniku (10)

12 Św. ojca naszego MELECJUSZA, arcybiskupa Antiochii

                TROPARION o biskupie (5)

13 Św. ojca naszego MARTYNIANA

TROPARION, ton 8.

Potokami łez ugasiłeś, Błogosławiony, płomień pokus; * uśmierzając bałwany morskie i poskramiając dzikie zwierzęta, wołałeś: * Wywyższony jesteś, Wszechmocny, bo wyrwałeś mnie z ognia i burzy.

14 Św. ojca naszego AUKSENCJUSZA

                TROPARION o prepodobnym (7A)

    + Odejście św. ojca naszego KONSTANTYNA FILOZOFA, w zakonie CYRYLA, nauczyciela Słowian

TROPARION, ton 4.

Od kołyski, Głosicielu Boga, * starannie obrałeś sobie za siostrę mądrość. * Zobaczywszy ją jaśniejącą, czystą jako dziewicę, wziąłeś ją do siebie. * Ozdobiłeś nią, jak naszyjnikiem z drogocennych kamieni, swoją duszę i rozum. * Mądry umysłem i sławny imieniem, stałeś się jakby drugim Cyrylem.

KONDAKION, ton 2.

Niewzruszoną i natchnioną przez Boga nauką, błogosławiony Cyrylu, * jak błyszczącymi gwiazdami świat oświecasz. * Jak błyskawica obszedłeś świat, rozsiewając słowo Boże * na zachodzie, północy i południu i rozjaśniając świat cudami.

15 Św. apostoła ONEZYMA

                TROPARION o apostole (4)

16 Św. męczenników PAMFILIUSZA, kapłana i jego towarzyszy

17 Σ Św. wielkiego męczennika TEODORA Żołnierza,

TROPARION, ton 2.

Jak wielkie są osiągnięcia wiary! * W samym środku ognia, jak na spokojnej wodzie, * radował się święty męczennik Teodor. * Palony w płomieniach jako całopalenie * ofiarowany został Trójcy Przenajświętszej jako chleb najsmaczniejszy. * Przez jego modlitwy, Chryste Boże, zbaw dusze nasze.

18 Św. ojca naszego LEONA, papieża rzymskiego

                TROPARION o biskupie wyznawcy (10)

19 Św. apostoła ARCHIPPA

                TROPARION o apostole (4)

20 Św. ojca naszego LEONA, biskupa Katany

                TROPARION o biskupie (5)

21Św. ojca naszego TYMOTEUSZA z Symbolów. - Św. ojca naszego EUSTATIOSA, arcybiskupa Antiochii

            TROPARION o biskupach (6)

22 Znalezienie czcigodnych relikwii ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW w dzielnicy Konstantynopola zw. Eugenios

            TROPARION o męczennikach (8A)     

23 Św. męczennika POLYKARPA, biskupa Smyrny

            TROPARION o biskupie męczenniku (10)

24 + PIERWSZE I DRUGIE ODNALEZIENIE CZCIGODNEJ GŁOWY ŚWIĘTEGO   CHWALEBNEGO PROROKA I POPRZEDNIKA JANA CHRZCICIELA

TROPARION, ton 4

Z głębi ziemi zajaśniała Głowa Poprzednika, * wysyłając wiernym promienie niezniszczalności i uzdrowień. * Na wysokości gromadzi mnóstwo aniołów, na dole zwołuje rodzaj ludzki, * by jednogłośnie oddać chwałę Chrystusowi Bogu.

KONDAKION, ton 2.

Proroku Boży i Poprzedniku Łaski! * Głowę twoją jak najświętszy kwiat róży znalazłszy, * otrzymujemy zawsze uzdrowienia; bo znowu, jak przedtem, głosisz światu pokutę.

PROKIMEN, ALLELUJA, ŚPIEW NA KOMUNIĘ z wtorku cyklu tygodniowego.

Apostoł: 2Kor 4, 6-15;            Mt 11, 2-15.

25 Św. ojca naszego TARASA, patriarchy Konstantynopola

            TROPARION o biskupie wyznawcy (16)

26 Św. ojca naszego PORFIRIUSZA, biskupa Gazy

            TROPARION o biskupie wyznawcy (16)

27 Św. ojca naszego i wyznawcy PROKOPA Dekapolity

                TROPARION o prepodobnym (7C)

28 Św. ojca naszego i wyznawcy BAZYLEGO, towarzysza św. Prokopa

                TROPARION o prepodobnym (7A)

29 Św. ojca naszego KASJANA Rzymianina

[wrzesień] [październik] [listopad] [grudzień] [styczeń] [luty]  

[marzec] [kwiecień] [maj] [czerwiec] [lipiec] [sierpień]

wstecz powrót do strony głównej