wstecz Cykl roczny świąt stałych powrót do strony głównej

 

[wrzesień] [październik] [listopad] [grudzień] [styczeń] [luty]  

[marzec] [kwiecień] [maj] [czerwiec] [lipiec] [sierpień]

Marzec

1 Św. męczennicy EUDOKII

2 Św. męczennika TEODOTA, biskupa Kyrinii na Cyprze

3 Świętych męczenników EUTROPIOSA, KLEONIKA i BAZYLYSKOSA

4 Św. ojca naszego GERASYMA z brzegów Jordanu

5 Św. męczennika KONONA

6 Świętych 42 MĘCZENNIKÓW W AMORIUM

            TROPARION męczenników (8A)

7 Świętych męczenników BAZYLEGO, EFREMA i innych biskupów Chersonu

8 Św. ojca naszego i wyznawcy TEOFILAKTA, metropolity Nikomedii

9 + Świętych 40 MĘCZENNIKÓW z Sebasty

TROPARION, ton 1.

Cierpieniami świętych, jakie za Ciebie znieśli, * daj się ubłagać, Panie, miłujący człowieka * i wszystkie nasze choroby ulecz, Ciebie prosimy.

KONDAKION, ton 6.

Wojsko ziemskie zostawiając, * przyłączyliście się w niebie do Pana, Czterdziestu Męczenników Pańskich; * bo przeszliście przez ogień i wodę, błogosławieni, * godnie otrzymaliście chwałę niebieską i mnóstwo koron.

PROKIMEN, ton 5

Ps 11, 8 i 2.

Ty, Panie, zachowasz nas i będziesz nas strzegł * od plemienia tego i na wieki.

Stych: Zbaw mnie, Panie, bo ustał święty.

Apostoł: Hbr 12, 1-10.

ALLELUJA

Ps 65, 1 i 10.

Wykrzykujcie Bogu, wszystkie ziemie, psalm śpiewajcie imieniu Jego, dajcie cześć chwale Jego.

Stych: Albowiem doświadczyłeś nas, Boże, wypławiłeś nas ogniem, jak pławią srebro.

Ewangelia: Mt 20, 1-16.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 32, 1.

Weselcie się, sprawiedliwi w Panu, * prawym przystoi chwała, alleluja 3x.

10 Św. męczennika KODRATA i jego towarzyszy

11 Św. ojca naszego SOFRONIUSZA, patriarchy Jerozolimy

12 Św. ojca naszego i wyznawcy TEOFANA

13 Przeniesienie relikwii św. ojca naszego NICEFORA, patriarchy Konstantynopola

14 Św. ojca naszego BENEDYKTA

15 Św. męczenników AGAPIOSA i sześciu jego towarzyszy

16 Św. męczennika SABINUSA Egipcjanina

17 Św. ojca naszego ALEKSEGO, człowieka Bożego

TROPARION, ton 4.

Osiągnąłeś wysoki stopień cnoty, * i, oczyściwszy swój umysł, zdobyłeś szczyt pragnień, * wygaszeniem namiętności ozdobiłeś swe życie. * Zachowując szczerze nadzwyczajne posty * i trwając na modlitwie jak anioł, * zajaśniałeś w świecie jak słońce, człowieku Boży, święty Aleksy.

18 Św. ojca naszego CYRYLA, patriarchy Jerozolimskiego

19 Świętych męczenników CHRYZANTA i DARII

20 Świętych ojców naszych MNICHÓW ZABITYCH W KLASZTORZE ŚW. SABBY

21 Św. JAKUBA, wyznawcy, biskupa Katany

22 Św. męczennika BAZYLEGO, kapłana Kościoła w Ancyrze

23 Św. męczennika NIKONA i jego towarzyszy

24 Σ PRZED-ŚWIĘO Zwiastowania Najśw. Bogurodzicy i św. ojca naszego ZACHARIASZA i św. ojca naszego ARTEMONA, biskupa Seleucji

TROPARION, ton 4.

Dzisiaj przed-świętujmy z weselem początek powszechnej radości: * oto Gabriel przychodzi, przynosząc Pannie dobrą nowinę, * z bojaźnią i zdumieniem do niej woła: * "Witaj, Pełna łaski, Pan z Tobą"!

KONDAKION, ton 8.

Dla nas wszystkich mieszkańców ziemi, Bogurodzico Dziewico, * ty jesteś początkiem naszego zbawienia. * Bo sługa Boży, wielki dowódca Gabriel, został posłany z nieba, * aby przed tobą stanąć i radosną wieść ci przynieść: * Witaj, Oblubienico dziewicza.

25 ♀ ZWIASTOWANIE NAJŚW. BOGURODZICY PANI NASZEJ I ZAWSZE DZIEWICY MARYI

Antyfona pierwsza

Ps 71, 1 i 3; Ps 95, 2; Ps 131, 11.

- Boże, daj sąd Twój królowi, * a sprawiedliwość Twoją synowi królewskiemu.

Refren: Przez wstawiennictwo Bogurodzicy, Zbawco, zbaw nas.

- Niech przyjmą góry pokój dla ludu, * a pagórki sprawiedliwość.

- Opowiadajcie dzień po dniu * zbawienie Boga naszego.

- Zaprzysiągł Pan Dawidowi prawdę i nie odmieni jej: * "Z owocu żywota twego posadzę na stolicy twojej".

Antyfona druga

Ps 71, 6; Ps 45, 5; Ps 49, 3; Ps 71, 7. Ton 2.

- Zstąpi jak deszcz na runo * i jak krople na ziemię kapiące.

Refren: Zbaw nas, Synu Boży, który przyjąłeś ciało od Dziewicy, śpiewających Ci: alleluja.

- Poświęcił * przybytek Swój Najwyższy.

- Bóg nasz jawnie przyjdzie, * i nie będzie milczał.

- Wzejdzie za dni jego sprawiedliwość, * i obfitość pokoju, póki nie zginie księżyc.

Antyfona trzecia       

Ps 71, 17, 18 i 19.

- Niech będzie imię Jego na wieki błogosławione, przed słońcem trwa imię Jego.

Troparion, ton 4: Dziś początek naszego zbawienia * i ujawnienie odwiecznej tajemnicy. * Syn Boży staje się Synem Dziewicy * i Gabriel zwiastuje Łaskę. * Dlatego my z nim wołamy do Bogurodzicy: * "Witaj, Pełna łaski, Pan z Tobą"!

- Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, który sam czyni dziwy.

- Niech będzie błogosławione imię majestatu Jego na wieki wieków.

Śpiew Na wejście, Ps 95, 2:

Opowiadajcie dzień po dniu zbawienie Boga naszego.

TROPARION, ton 4.

Dziś początek naszego zbawienia * i ujawnienie odwiecznej tajemnicy. * Syn Boży staje się Synem Dziewicy * i Gabriel zwiastuje Łaskę. * Dlatego my z nim wołamy do Bogurodzicy: * "Witaj, Pełna łaski, Pan z Tobą"!

KONDAKION, ton 8.

O, Waleczna Hetmanko, zwycięską wdzięczności pieśń, * z nieszczęść wyswobodzeni, słudzy Twoi, niesiem Ci, Bogurodzico. * Ty, która posiadasz moc niezwyciężoną, * od wszelkich nieszczęść wybaw nas, * byśmy do Ciebie wołali: * Witaj, Oblubienico Dziewicza.

PROKIMEN, ton 4.

Ps 95, 2.

Opowiadajcie dzień po dniu * zbawienie Boga naszego.

Stych: Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewajcie Panu, wszystka ziemio.

Apostoł: Hbr 2, 11-18.

ALLELUJA

Ps 71, 6 i 17.

Zstąpi jak deszcz na runo i jak krople na ziemię kapiące.

Stych: Niech będzie Imię Jego na wieki błogosławione, przed słońcem trwa Imię Jego.

Ewangelia: Łk 1, 24-38.

W miejsce Prawdziwie godne aż do Zakończenia święta:

Refren: Zwiastuj, ziemio, wielką radość; * niebiosa, opowiadajcie chwałę Bożą.

Irmos: Ręka grzesznych niech nie dotyka

Żywego Przybytku Bożego.

Usta wiernych niemilknąco śpiewając Bogurodzicy anielskie powitanie,

z radością niech wołają:

"Witaj, Pełna łaski, Pan z Tobą"!

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 113, 13.

Pan obrał Syjon, * obrał go na mieszkanie sobie, alleluja 3x.

26 ΣΣ Św. ARCHANIOŁA GABRIELA           

            Służba o aniołach wspólna (2).

27 Św. męczennicy MATRONY z Tessalonik

28 Św. STEFANA Cudotwórcy i św. ojca naszego HILARIONA Młodszego

29 Świętych ojców naszych MARKA, biskupa Aretuzy, CYRYLA, diakona i innych zamęczonych za Juliana Apostaty

30 Św. ojca naszego JANA KLIMAKA

                TROPARION o prepodobnym (7C)

31 Św. męczennika HIPACEGO Cudotwórcy, biskupa Gangres

[wrzesień] [październik] [listopad] [grudzień] [styczeń] [luty]  

[marzec] [kwiecień] [maj] [czerwiec] [lipiec] [sierpień]

wstecz powrót do strony głównej