wstecz Teksty wspólne o świętych powrót do strony głównej

4. O Apostole

TROPARION, ton 3.

Święty apostole N., * proś miłosiernego Boga, * aby odpuszczenia grzechów udzielił duszom naszym.

KONDAKION, ton 4.

Święty apostole N., * Kościół opromieniony darem licznych twoich cudów * cieszy się tobą na zawsze jako błyszczącą gwiazdą.

A

Święci apostołowie, * proście miłosiernego Boga, * aby odpuszczenia grzechów udzielił duszom naszym.

KONDAKION, ton 4.

Jesteście latoroślami Chrystusowego krzewu winnego, mądrzy Apostołowie * przynoszący grona cnót, z których płynie dla nas wino zbawienia. * Pijąc je i przepełniając się radością, * świętujemy czcigodne wasze wspomnienie. * A wy, Apostołowie Pańscy, proście dzisiaj dla nas * o dar wielkiego miłosierdzia i odpuszczenie grzechów.

PROKIMEN, ton 8.

Ps 18, 5 i 2.                                                                                                                                    

Na wszystką ziemi wyszedł głos ich * i na krańce okręgu ziemi słowa ich.

Stych: Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a dzieła rąk Jego oznajmia firmament.

            Apostoł: 1Kor 4, 9-16.

ALLELUJA

Ps 88, 6 i 8.

Będą wysławiać niebiosa cuda Twoje, Panie, i prawdę Twoją w zgromadzeniu świętych.

Stych: Bóg, który jest wielbiony w radzie świętych wielki i straszliwy nad wszystkich, którzy są dokoła Niego.

            Ewangelia: Łk 10, 1-15 lub Łk 10, 16-21.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 18, 5.

 Na wszystką ziemi wyszedł głos ich * i na krańce okręgu ziemi słowa ich, alleluja 3x.

wstecz powrót do strony głównej