wstecz Cykl roczny świąt stałych powrót do strony głównej

 

[wrzesień] [październik] [listopad] [grudzień] [styczeń] [luty]  

[marzec] [kwiecień] [maj] [czerwiec] [lipiec] [sierpień]

Listopad

1 Σ Świętych męczenników i cudotwórców KOSMY i DAMIANA, bezinteresownych

TROPARION, ton 8.

Święci bezinteresowni i cudotwórcy, Kosmo i Damianie, * spójrzcie troskliwie na nasze choroby: * darmoście wzięli, darmo i nam dawajcie.

2 Świętych męczenników AKINDYNA i jego towarzyszy

TROPARION, ton 2.

Bojownicy Pańscy, * błogosławiona ziemia przesiąknięta krwią waszą. * Święte przybytki, które przyjęły wasze dusze, * bo na arenie-ście zwyciężyli wroga i odważnie przepowiadali Chrystusa. * Proście Go więc, bo jest dobry, o zbawienie dusz naszych.

 3 Świętych męczenników AKEPSYMASA, biskupa, JÓZEFA, kapłana i AEITHALASA, diakona. - POŚWIĘCENIE świątyni św. wielkiego męczennika Jerzego w Liddzie, gdzie złożono jego relikwie

                TROPARION o męczennikach (8A).

TROPARION o św. Jerzym, ton 4.

Wybawco niewolników, opiekunie biednych, * lekarzu chorych, sprzymierzeńcu królów, * zwycięzco i wielki męczenniku Jerzy, * proś Chrystusa Boga o zbawienie dusz naszych.

4 Św. ojca naszego JOANNICJUSZA Wielkiego i świętego męczennika       NIKANDRA, biskupa Miry i ERMAJOSA, kapłana

                TROPARION o prepodobnym (7C) i TROPARION o biskupie męczenniku (10).

5 Świętych męczenników GALAKTIONA i EPISTEMY, jego żony

                TROPARION o męczennikach (8A).

6 Σ Św. ojca naszego PAWŁA, patriarchy Konstantynopola, wyznawcy

TROPARION, ton 3.

Wyznawanie boskiej wiary uczyniło cię dla Cerkwi drugim Pawłem, * pełnym gorliwości wśród kapłanów. * Twoja niewinna krew woła do Pana jak tamta Abla i Zachariasza. * Ojcze prepodobny, * proś Chrystusa Boga o bogate dla nas miłosierdzie.

7 Świętych 32 MĘCZENNIKÓW z MELITENE i św. ojca naszego ŁAZARZA, cudotwórcy, który pościł na górze Galezyjskiej.

                TROPARION o męczennikach (8A).

TROPARION o prepodobnym, ton 8.

Modlitewnymi czuwaniami, strumieniami łez, słup zrosiłeś, * dzięki jękom głębokim trudy twoje wydały owoc stokrotny. * Byłeś pasterzem, który wszystkim przychodzącym do ciebie udzielał przebaczenia. * Prepodobny ojcze Łazarzu, proś Chrystusa Boga o zbawienie dusz naszych.

8 + Sobór św. Archanioła MICHAŁA i pozostałych Bezcielesnych Mocy

TROPARION, ton 4.

Wojsk niebieskich wielcy wodzowie, * prosimy was nieustannie, my niegodni, * abyście nas osłonili cieniem skrzydeł niematerialnej swojej chwały * zachowując nas usilnie modlących się i wołających: * od nieszczęść wybawcie nas, wodzowie niebieskich mocy.

9 Świętych męczenników ONEZYFORA I PORFIRIUSZA i św. matki        naszej MATRONY

                TROPARION o męczennikach (8A).

                Troparion o niewieście (15).

10 Świętych apostołów ERASTA, OLYMPA, RODIONA i ich towarzyszy z 70 uczniów Pana

                TROPARION o apostołach (4A).

11 Świętych męczenników MENASA, WIKTORA i WINCENTEGO i św. męczennicy STEFANIDY i św. ojca naszego i wyznawcy TEODORA            STUDYTY

                TROPARION o męczennikach (8A).

                Św. Teodora TROPARION o biskupie wyznawcy (16).

12 Σ Św. ojca naszego JANA JAŁMUŻNIKA, patriarchy Aleksandrii i św. ojca naszego NILA. - + Św. męczennika JOZAFATA KUNCEWICZA, arcybiskupa Połockiego

TROPARION o św. Janie, ton 8.

W cierpliwości zdobywałeś sobie nagrodę, prepodobny ojcze, * trwałeś bez przerwy na modlitwach, * ukochałeś biednych i potrzeby ich zaspakajałeś. * Módl się więc, boski i błogosławiony Samsonie, o zbawienie dusz naszych.

Św. Nila TROPARION o prepodobnym (7C).

                Św. Jozafata TROPARION o biskupie (5).

13 ± Św. ojca naszego JANA ZŁOTOUSTEGO, patriarchy Konstantynopola

TROPARION, ton 8.

Wdzięk ust twoich, jak błyszcząca lampa, oświecił cały świat. * Skarby ubóstwa zgromadził dla świata. * Ukazał nam wielkość pokory. * Nauczając nas swymi słowami, ojcze Janie Złotousty, * proś Słowo, Chrystusa Boga, o zbawienie dusz naszych.

KONDAKION, ton 6.

Wielce błogosławiony i prepodobny Janie Złotousty, * otrzymałeś z nieba boski dar słowa * i swymi ustami uczysz wszystkich oddawać cześć Bogu w Trójcy Jedynemu. * Godnie chwalimy ciebie, * bo tyś nauczycielem, * który ujawnia nam Boże tajemnice.

Służba o biskupie wspólna (5).

14 + Św. wspaniałego apostoła FILIPA

TROPARION, ton 3

Cały wszechświat się przystraja, * Etiopia oświecona przez Ciebie radośnie czci pamięć Twoją, głosicielu Boży Filipie. * Nauczyłeś bowiem wszystkich wiary w Chrystusa i dokonałeś biegu życia godnego Ewangelii. * Dlatego Etiopczycy odważnie wyciągają ręce do Boga. * Proś Go o wielkie miłosierdzie dla nas.

KONDAKION, ton 8.

Głosiciel Boży Filip, * Twój uczeń i przyjaciel oraz naśladowca Twoich cierpień, * całemu światu głosił Ciebie, Chrystusa Boga. * Przez jego modlitwy za przyczyną Bogurodzicy * zachowaj, Bogaty w miłosierdzie, od przewrotnych wrogów Swój Kościół * i wszystkie miasta oraz wioski.

Służba o apostole wspólna (4)

15 Początek POSTU BOŻONARODZENIOWEGO. - Świętych męczenników i wyznawców GURIASA, SAMONA i HABIBA

TROPARION, ton 5.

Cuda świętych Twoich dałeś nam, Chryste Boże, * jako mur niepokonany. * Przez ich modlitwy rozprosz zamysły niewiernych, * wzmocnij Swój Kościół, * Ty, jedynie dobry i przyjaciel człowieka.

16 + Św. apostoła i ewangelisty MATEUSZA

TROPARION, ton 3.

Z punktu celnego ochoczo poszedłeś w ślad za wzywającym cię Chrystusem Panem, * który ze swej miłości zjawił się ludziom na ziemi * i stałeś się wybornym apostołem i wielkim głosicielem całemu światu Ewangelii. * Dlatego czcimy twe święte wspomnienie Mateuszu, * głosicielu Boga. * Proś miłosiernego Boga o uwolnienie dusz naszych od grzechów.

KONDAKION, ton 4.

Odrzuciwszy jarzmo poborcy celnego * wprzęgłeś się w jarzmo sprawiedliwości * i stałeś się wybornym kupcem, zdobywając bogactwo - mądrość z wysokości. * Dlatego przepowiadałeś słowa prawdy * i obudziłeś dusze ospałych przez opisanie czasu sądu.

Służba o apostole wspólna (4).

17 Św. ojca naszego GRZEGORZA CUDOTWÓRCY, biskupa Neocezarei

TROPARION, ton 8.

Czuwałeś na modlitwach, wytrwale dokonywałeś cudów * i od spełniania tych dzieł otrzymałeś imię. * Módl się więc, ojcze Grzegorzu, o światło dla dusz naszych, * byśmy w grzechach śmiercią nie zasnęli.

18 Świętych męczenników PLATONA i ROMANA

                TROPARION o męczennikach (8A).

19 Św. proroka ABDIASZA i św. męczennika BARLAAMA

                TROPARION o męczenniku (8).

20 PRZED-ŚWIĘTO Wprowadzenia Najśw. Bogurodzicy do świątyni. - Św. ojca naszego GRZEGORZA DEKAPOLITY i św. ojca naszego PROKLOSA, patriarchy Konstantynopola

TROPARION o Wigilii, ton 4.

Anna, uprzedzając, zwiastuje nam dziś radość, * wydając owoc przeciwstawny smutkowi, * jedyną zawsze Dziewicę. * Wypełniając dziś radośnie obietnice, wprowadza ją do świątyni Pańskiej, * jako prawdziwą świątynię Boga Słowa i Matkę czystą.

                TROPARION o biskupach (6).

KONDAKION o Wigilii, ton 4.

Świat cały napełniony weselem * z okazji znamienitej uroczystości Bogurodzicy dzisiaj woła: * Ona jest namiotem niebieskim.

21 ♀ WPROWADZENIE DO ŚWIĄTYNI NAJŚW. PANI NASZEJ BOGURODZICY I           ZAWSZE DZIEWICY MARYI

TROPARION, ton 4.

Dzisiaj początek spełniania się życzliwości Bożej * i wstępna zapowiedź zbawienia ludzi: * w Świątyni Boga jawnie ukazuje się Dziewica * i wszystkim, uprzedzając, zwiastuje Chrystusa. * I my również głośno zawołajmy: * Witaj, o Wypełnienie planu Stworzyciela.

KONDAKION, ton 4.

Najczystsza świątynia Zbawiciela, * najcenniejsza Jego komnata i Dziewica, * święta skarbnica chwały Bożej, * dziś została wprowadzona do domu Pana i wnosi ze sobą łaskę Ducha Bożego. * Opiewają Ją aniołowie Boży: * Ona jest namiotem niebieskim.

Służba o Najśw. Bogurodzicy wspólna (1).

W miejsce Prawdziwie godne aż do Oddania:

Refren: Aniołowie widząc wejście Twoje, Najczystsza, wpadli w zadziwienie * jak Dziewica weszła do Świętego Świętych.

Irmos: Ręka grzesznych niech nie dotyka Żywego Przybytku Bożego.

Usta wiernych niemilknąco śpiewając Bogurodzicy anielskie powitanie,

z radością niech wołają:

"Witaj, Pełna łaski, Pan z Tobą!"

22 Po- święto Wprowadzenia Bogurodzicy. - Św. apostoła FILEMONA, z 70-ciu i towarzyszy i świętych        męczenników CECYLII, WALERIANA i TYBURCJUSZA

TROPARION o apostołach (4A).

23 Po- święto Wprowadzenia Bogurodzicy. - Świętych ojców naszych AMFILOCHA, biskupa Ikonium i GRZEGORZA,       biskupa Agrygentu

                TROPARION o biskupach (6).

24 Po- święto Wprowadzenia Bogurodzicy. - Σ Św. męczennicy KATARZYNY i św. wielkiego męczennika MERKUREGO

TROPARION, ton 4

Cnotami, jak promieniami słońca oświeciłaś niewiernych mędrców, * i jako księżyc jaśniejący nocą dla podróżnych, rozpędziłaś ciemności bezbożnictwa. * Królową przekonałaś, a także razem i kata napiętnowałaś, * powołana przez Boga oblubienico, błogosławiona Katarzyno. * Pragnieniem uleciałaś do niebiańskiego pałacu ku swojemu przepięknemu Oblubieńcowi Chrystusowi * i od Niego otrzymałaś królewską koronę. *Stojąc z aniołami przed Jego obliczem, * módl się za nami, którzy czcimy twą czcigodną pamięć.

                TROPARION o męczenniku (8).

25 ZAKOŃCZENIE święta Wprowadzenia do świątyni Najśw. Bogurodzicy. Świętych męczenników KLEMENSA, papieża rzymskiego i PIOTRA, patriarchy Aleksandrii

                TROPARION o biskupach męczennikach (11).

26 Św. ojca naszego ALIPIUSZA Słupnika

TROPARION, ton 1.

Stałeś się filarem cierpliwości, błogosławiony Alipiuszu, * naśladowałeś gorliwie proajców: * Hioba w cierpieniach, Józefa w doświadczeniach * i, będąc w ciele, prowadziłeś życie na wzór aniołów. * Święty Alipiuszu, nasz ojcze, * proś o zbawienie dusz naszych.

27 Św. męczennika JAKUBA PERSA

TROPARION, ton 1

Torturami nadzwyczaj strasznymi * i wytrwałą cierpliwością wprowadziłeś wszystkich w zachwyt, o bardzo cierpiący Jakubie. * Przy cięciu każdej części ciała * zanosiłeś do Pana dziękczynne modlitwy. * Dlatego w zapasach swoich otrzymałeś koronę * i wszedłeś przed tron Króla niebieskiego, Chrystusa Boga. * Módl się do Niego, * o zbawienie dusz naszych.

28 Świętych męczenników STEFANA MŁODSZEGO i IRENARCHA

TROPARION, ton 4.

Pracowicie ćwicząc się wprzód na górze, * duchowe oddziały wrogów pełnym uzbrojeniem krzyża wygubiłeś, o Błogosławiony, * i znowu do boju dzielnie przygotowany zabijasz Kopronima mieczem wiary. * Za oba dokonania otrzymałeś koronę od Pana, * godny nieustannej pamięci Stefanie, prepodobny męczenniku.

29 Świętych męczenników PARAMONOSA i FILUMENA

30 + Św. i wspaniałego Apostoła ANDRZEJA Pierwszego-Powołanego

TROPARION, ton 4.

Jako Pierwszy-Powołany apostoł * i rodzony brat Koryfeusza, * proś Pana wszechrzeczy, Andrzeju, * o pokój dla całego świata * i obfite miłosierdzie dla dusz naszych.

KONDAKION, ton 2.

Głosiciela Bożego mającego imię od męstwa * i Pierwszego z Uczniów powołanego przez Zbawcę, * rodzonego brata Piotra, wychwalajmy, * bo jak dawniej do niego teraz do nas woła: * przyjdźcie, znaleźliśmy Upragnionego.

Służba o apostole wspólna (4).

Ewangelia: J 1, 35-51

[wrzesień] [październik] [listopad] [grudzień] [styczeń] [luty]  

[marzec] [kwiecień] [maj] [czerwiec] [lipiec] [sierpień]

wstecz powrót do strony głównej