wstecz Cykl roczny świąt ruchomych powrót do strony głównej

  <<<wstecz  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  dalej>>>

CZWARTEK

WNIEBOWSTĄPIENIE PANA I ZBAWICIELA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA

            Od dziś w Liturgii nie ma osobliwości paschalnych.

            Zakończenie uroczystości Wniebowstąpienia ma miejsce w piątek przed Piećdziesiątnicą.

 

Antyfona pierwsza

Ps 46,2-4 i 6.

- Wszystkie narody klaskajcie rękami,* wykrzykujcie Bogu głosem wesela.

Refren: Przez wstawiennictwo Bogurodzicy, zbaw nas, Zbawicielu.

- Albowiem Pan wysoki, straszny,* król wielki nad wszystką ziemią.

- Podbił ludy pod nas* i narody pod nogi nasze.

 

Antyfona druga

Ps 47,2-5.

- Wielki Pan i chwalebny bardzo* w mieście Boga naszego, na górze świętej Jego.

Refren: Zbaw nas, Synu Boży, wstępujący w chwale, śpiewających Ci: alleluja.

- Stoi mocno ku radości wszystkiej ziemi góra Syjon, strona północna,* miasto króla wielkiego.

- Bóg w domach jego będzie poznany,* kiedy go obroni.

 

Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, i teraz i zawsze i na wieki wieków, amen. Jednorodzony Synu...

 

Antyfona trzecia

Ps 48,2-5.

- Słuchajcie tego wszystkie narody, bierzcie w uszy, którzy mieszkacie na świecie.

Troparion: Wniebowstąpiłeś chwalebnie, Chryste Boże nasz,* uweselając Swych uczniów obietnicą posłania Świętego Ducha,* i Swoim błogosławieństwem umacniając ich w przekonaniu,* że jesteś Synem Bożym, Zbawicielem świata.

- Wszyscy synowie ziemi i synowie człowieczy, wespół wszyscy: bogaty i ubogi.

- Usta moje będą mówiły mądrość, a rozmyślanie serca mego roztropność.

ŚPIEW NA WEJŚCIE

Ps 46,6.

Wstąpił Bóg wśród wesołego śpiewu i Pan przy głosie trąby.

TROPARION, ton 4.

Wniebowstąpiłeś chwalebnie, Chryste Boże nasz,* uweselając Swych uczniów obietnicą posłania Świętego Ducha,* i Swoim błogosławieństwem umacniając ich w przekonaniu,* że Ty jesteś Synem Bożym, Zbawicielem świata.

KONTAKION, ton 6.

Wykonałeś względem nas Boży plan zbawienia,* połączyłeś ziemię z niebem,* potem uniosłeś się w chwale, Chryste Boże nasz,* absolutnie się nie oddalając,* lecz pozostając nieodłączny* i wołając do kochających Cię: "Jam jest z Wami i nikt nie może wam szkodzić."

PROKIMEN, ton 7.

Ps 107,6 i 1.   

Podnieś się na niebiosa, Boże,* a po wszystkiej ziemi chwała Twoja.

Stych: Gotowe serce moje, Boże, gotowe serce moje, będę śpiewał i grał w chwale mojej.

Apostoł: Dz 1,1-12

ALLELUJA

Ps 46,6.

Wstąpił Bóg wśród wesołego śpiewu i Pan przy głosie trąby.

Stych: Wszystkie narody klaskajcie rękami, wykrzykujcie Bogu głosem wesela.

Ewangelia: Łk 24,36-53.

 

W miejsce Prawdziwie godną aż do Zakończenia uroczystości śpiewa się:

Uwielbiaj, duszo moja,* Dawcę życia wstępującego z ziemi do nieba.

Irmos: Ciebie, która w sposób przechodzący ludzkie pojęcie i słowa,

stałaś się Matką Boga

i niewymownie w czasie zrodziłaś Ponadczasowego,

my, wierni, jednomyślnie uwielbiamy.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 46,6.

Wstąpił Bóg wśród wesołego śpiewu* i Pan przy głosie trąby, alleluja 3x.

W miejsce Widzieliśmy światłość śpiewa się troparion o Wniebowstąpieniu aż do Zakończenia.

                                                             

 

Piątek: Dz 19, 1-8                                                                                                     J 14, 1-11

Sobota: Dz 20, 7-12                                                                                                  J 14, 10-21

 

NIEDZIELA SIÓDMA po WIELKANOCY

Niedziela o 318 Ojcach Pierwszego Soboru Powszechnego w Nicei

TROPARION niedzielny, o Wniebowstąpieniu i o Ojcach, ton 6.

TROPARION o OJCACH, ton 8.

Nieskończenie chwalebny jesteś, Chryste Boże nasz,* ponieważ ustanowiłeś na ziemi naszych Ojców, jak gwiazdy na niebie* i przez nich doprowadziłeś nas do prawdziwej wiary.* Bogaty w miłosierdzie, chwała Tobie.

 PROKIMEN, ton 8.

Dz 3, 26 i 27.  

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże ojców naszych, * i chwalebne i sławne imię Twoje na wieki.

Stych: Bo sprawiedliwy jesteś we wszystkim, co nam uczyniłeś.

Apostoł: Dz 20,16-18. 28-36.

 ALLELUJA

Ps 49, 1 i 5.    

Bóg, nad bogami Pan, przemówił i wezwał ziemię od wschodu słońca aż do zachodu.

Stych: Zgromadźcie Mu świętych Jego, którzy zawierają przymierze z Nim przy ofiarach.

Ewangelia: J 17,1-13.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 148,1.

Chwalcie Pana z niebios,* chwalcie Go na wysokości.

I drugi: Ps 32,1.

Weselcie się, sprawiedliwi w Panu,* prawym przystoi chwała,* alleluja 3x.

                                                             

 

Poniedziałek: Dz 21,8-14                                                                               J 14,27-15,7

Wtorek: Dz 21,26-32                                                                                    J 16,2-13

Środa: Dz 23,1-11                                                                                         J 16,15-23

Czwartek: Dz 25,13-19                                                                                 J 16,23-33

Piątek: Dz 27,1-44                                                                                         J 17,18-26

 

                                                             

SOBOTA PRZED PIĘĆDZIESIĄTNICĄ

Wszystkie teksty zmienne za zmarłych soboty.

TROPARION, ton 8.

Głębią mądrości z miłością do człowieka wszystko urządzasz* i korzystnie wszystkich obdarowujesz, jedyny Stwórco,* daj pokój, Panie, duszom sług Twoich,* w Tobie bowiem złożyli nadzieję, Twórcy, Rodzicu i Bogu naszym.

KONTAKION, ton 8.

Ze świętymi daj pokój duszom spoczywających sług Twoich,* gdzie niema cierpienia, smutku i jęków,* lecz życie nieustające.

Ty jesteś naszą obroną i ucieczką* i błagalnicą miłą Bogu, Bogurodzico dziewicza,* któraś zrodziła Zbawienie wierzących.

PROKIMEN, ton 6.

Ps 24,13 i 1.

Dusze ich* w szczęściu będą przemieszkiwać.

Stych: Do Ciebie, Panie, podniosłem duszę moją.

Apostoł: Dz 28,1-44; I za zmarłych: 1Tes 4,13-17.

ALLELUJA

Ps 64, 5 i 101, 13 i 24,13.      

Błogosławieni, których obrałeś i przyjąłeś, Panie.

Stych: I pamięć o nich od pokolenia w pokolenie.

Ewangelia: J 21,15-25; I za zmarłych: J 5,24-30.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 64, 5 i 101, 13 i 24,13.      

Błogosławieni, których obrałeś i przyjąłeś, Panie,* i pamięć o nich od pokolenia w pokolenie,* alleluja 3x.

 

NIEDZIELA PIĘĆDZIESIĄTNICY

Antyfona pierwsza

Ps 18, 2, 3 i 5.

- Niebiosa opowiadają chwałę Boga,* a dzieło rąk Jego oznajmia firmament.

Refren: Przez wstawiennictwo Bogurodzicy, zbaw nas, Zbawicielu.

- Dzień dniowi opowiada słowo,* a noc nocy podaje wiadomość.

- Na wszystką ziemię wyszedł głos ich* i na krańce okręgu ziemi słowa ich.

 

Antyfona druga

Ps 19, 2, 3 i 4.

- Niech cię wysłucha Pan w dzień utrapienia,* niechaj cię obroni imię Boga Jakubowego.

Refren: Zbaw nas, Wspomożycielu dobry, śpiewających Ci: alleluja.

- Niech ci ześle pomoc ze świątyni,* a z Syjonu niech cię broni.

- Niech ci da według serca twego* i wszelkie zamysły twe niech potwierdzi.

 

Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze i na wieki wieków, amen. Jednorodzony Synu...

 

Antyfona trzecia

Ps 20, 2, 3 i 4.

- Panie, z mocy Twojej weseli się król i zbawieniem Twoim wielce się raduje.

Troparion: Błogosławiony jesteś, Chryste Boże nasz,* któryś rybaków uczynił mędrcami* zesławszy im Ducha Świętego,* a przez nich w sieć złowiłeś świat cały.* Chwała Tobie, Przyjacielu człowieka.

- Żądanie serca jego wypełniłeś mu, a pragnienia wiary jego nie zawiodłeś.

- Bo go uprzedziłeś błogosławieństwami słodkości, włożyłeś na głowę jego koronę z kamienia drogiego.

ŚPIEW NA WEJŚCIE

Ps 20, 14.

Podnieś się, Panie, w mocy Twojej będziemy opiewać i wysławiać możne sprawy Twoje.

 TROPARION, ton 8.

Błogosławiony jesteś, Chryste Boże nasz,* Któryś rybaków uczynił mędrcami,* zesławszy im Ducha Świętego,* a przez nich w sieć złowiłeś świat cały.* Chwała Tobie, Przyjacielu człowieka.

KONTAKION, ton 8.

Gdy kiedyś zszedłeś, Najwyższy, na ziemię i pomieszałeś języki,* to podzieliłeś narody.* Gdy teraz rozdałeś ogniste języki,* to do pojednania wszystkich wezwałeś.* Dlatego jednogłośnie sławimy Najświętszego Ducha.

PROKIMEN, ton 8.

Ps 18, 5 i 2.    

Na wszystką ziemię wyszedł głos ich* i na krańce okręgu ziemi słowa ich.

Stych: Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a dzieła rąk Jego oznajmia firmament.

Apostoł: Dz 2,1-11.

 ALLELUJA

Ps 32, 2 i 13.  

Słowem Pańskim niebiosa są utwierdzone, a tchnieniem ust Jego wszystka moc ich.

Stych: Spojrzał Pan z nieba, ujrzał wszystkich synów ludzkich.

Ewangelia: J 7,37-52 - 8,12.

W miejsce Prawdziwie godną aż do Zakończenia uroczystości śpiewa się:

Apostołowie, widząc zejście Wspomożyciela, zdumieli się:* jak pod postacią języków ognistych zjawił się Duch Święty.

Irmos: Witaj, Królowo,

chwalebna Matko Dziewico,

żaden bo łatwo obracający się słodko mówiący język

nie ma dostatecznej mocy krasomówczej godnie Cię wysławiać

i każdy umysł jest oszołomiony, gdy chce zrozumieć Twoje macierzyństwo.

Dlatego Cię jednogłośnie wysławiamy.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 142, 10.

Duch Twój dobry prowadzi mię do ziemi prawej,* alleluja 3x.

 

 

PONIEDZIAŁEK PIĘĆDZIESIĄTNICY albo DUCHA ŚWIĘTEGO.

ŚPIEW NA WEJŚCIE

Ps 20, 14.

Podnieś się, Panie, w mocy Twojej będziemy opiewać i wysławiać możne sprawy Twoje.

TROPARION, ton 8.

Błogosławiony jesteś, Chryste Boże nasz,* Któryś rybaków uczynił mędrcami,* posławszy im Ducha Świętego,* a przez nich w sieć złowiłeś świat cały.* Chwała Tobie, Przyjacielu człowieka.

KONTAKION, ton 8.

Gdy kiedyś zszedłeś, Najwyższy, na ziemię i pomieszałeś języki,* to podzieliłeś narody.* Gdy teraz rozdałeś ogniste języki,* to do pojednania wszystkich wezwałeś.* Dlatego jednogłośnie sławimy Najświętszego Ducha.

PROKIMEN, ton 6.

Ps 27, 9 i 1.

Zbaw lud Twój, Panie,* i błogosław dziedzictwu Twemu.

Stych: Do Ciebie, Panie, będę wołał, Boże mój, nie milcz przede mną.

Apostoł: Ef 5,8b-19.

ALLELUJA

Ps 50, 3 i 13.

Zmiłuj się nade mną, Boże, według wielkiego miłosierdzia Twego.

Stych: Nie odrzucaj mnie od oblicza Twego i Ducha Świętego Twego nie bierz ode mnie.

Ewangelia: Mt 18,10-20.

                                                             

 

Wtorek: Rz 1, 1-7.13-17                                                                               Mt 4, 25-5,11

Środa: Rz 1, 18-27                                                                                        Mt 5, 20-26

Czwartek: Rz 1, 28-2,9                                                                                  Mt 5, 27-32

Piątek: Rz 2,14-29                                                                                         Mt 5, 33-41

Sobota: Rz 1, 7-12                                                                                        Mt 5, 42-48

 

NIEDZIELA 1, WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Po Wejściu

TROPARION niedzielny, ton 8 i Świętych, ton 4:

Kościół Twój, Chryste Boże, na całym świecie* jakby w purpurę i drogocenny len przystroił się krwią Twych męczenników* i przez nich woła do Ciebie:* Ześlij Swym ludziom Swe łaski, pokój dla świata* i duszom naszym Swe bogate miłosierdzie.

KONTAKION, ton 8.

Jako pierwociny stworzenia, Sprawco wszystkiego,* wszechświat przynosi Ci, Panie, mających w sercu Boga męczenników;* przez ich modlitwy zachowaj za przyczyną Bogurodzicy w głębokim pokoju Swój Kościół i naród,* bo jesteś bogaty w miłosierdzie.

PROKIMEN, ton 8.

Ps 75, 12 i 2.

Śluby czyńcie* i oddajcie Panu Bogu waszemu.

Stych: Znany jest Bóg w Judzie, w Izraelu wielkie jest imię Jego.

I drugi: PROKIMEN, ton 8.

Ps 67, 36 i 27.

Dziwny jest Bóg w świętych swoich,* Bóg izraelski.

Apostoł: Hbr 11,33-12,2a.

ALLELUJA

Ps 33, 18 i 20.

Wołali sprawiedliwi, a Pan ich wysłuchał i wyswobodził ich ze wszystkich ucisków.

Stych: Mnogie są uciski sprawiedliwych, ale z nich wszystkich Pan ich wybawi.

Ewangelia: Mt 10,32-33.37-38.19,27-30.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 148,1.

Chwalcie Pana z niebios,* chwalcie Go na wysokości.

I drugi: Ps 32, 1.

Weselcie się, sprawiedliwi w Panu,* prawym przystoi chwała,* alleluja 3x.

 

  <<<wstecz  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  dalej>>>


 

wstecz powrót do strony głównej