wstecz Cykl roczny świąt ruchomych powrót do strony głównej

  <<<wstecz  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  dalej>>>

NIEDZIELA 14: Jutrznia: Mk 16, 9-20

            Liturgia: 2Kor 1,21-2,4                                                                      Mt 22,1-14

Poniedziałek 15: Ga 2,11-16                                                                          Mk 5,24-34

Wtorek: Ga 2,21-3,7                                                                                     Mk 6,1-7

Środa: Ga 3,15-22                                                                                         Mk 6,7-13

Czwartek: Ga 3,23-4,5                                                                                  Mk 6,30-45

Piątek: Ga 4,3-21                                                                                          Mk 6,45-53

Sobota: 1Kor 4,17-5,5                                                                                  Mt 24,1-13

 

NIEDZIELA 15: Jutrznia: Łk 24,1-12

            Liturgia: 2Kor 4,6-15                                                                         Mt 22,35-46

Poniedziałek 16: Ga 4,28-5,10                                                                       Mk 6,54-7,8

Wtorek: Ga 5,11-21                                                                                      Mk 7,5-16

Środa: Ga 6,2-10                                                                                           Mk 7,14-24

Czwartek: Ef 1,1-9                                                                                        Mk 7,24-30

Piątek: Ef 1,7-17                                                                                            Mk 8,1-10

Sobota: 1Kor 10,23-28                                                                                 Mt 24,34-44

NIEDZIELA 16: Jutrznia: Łk 24,12-35

            Liturgia: 2Kor 6,1-10                                                                         Mt 25,14-30

 

Poniedziałek 17: Ef 1,22-2,3                                                                          Mk 10,46-52

Wtorek: Ef 2,19-3,7                                                                                      Mk 11,11-23

Środa: Ef 3,8-21                                                                                            Mk 11,23-26

Czwartek: Ef 4,14-19                                                                                    Mk 11,27-33

Piątek: Ef 4,17-25                                                                                          Mk 12,1-12

Sobota: 1Kor 14,20-25                                                                                 Mt 25,1-13

 

NIEDZIELA 17: Jutrznia: Łk 24,36-53

            Liturgia: 2Kor 6,16-7,1                                                                      Mt 15,21-28

Poniedziałek 18: Ef 4,25-32                                                                           Łk 3,19-22

Wtorek: Ef 5,20-26                                                                                       Łk 3,23-4,1

Środa: Ef 5,25-33                                                                                          Łk 4, 1-15

Czwartek: Ef 5,33-6,9                                                                                   Łk 4,16-22

Piątek: Ef 6,18-24                                                                                          Łk 4,23-30

Sobota: 1Kor 15,39-45                                                                                 Łk 4,31-36

 

NIEDZIELA 18: Jutrznia: J 20,1-10

            Liturgia: 2Kor 9,6-11                                                                         Łk 5,1-11

 

Poniedziałek 19: Flp 1,1-7                                                                             Łk 4,37-44

Wtorek: Flp 1,8-14                                                                                        Łk 5,12-16

Środa: Flp 1,12-20                                                                                        Łk 5,33-39

Czwartek: Flp 1,20-27                                                                                   Łk 6,12-19

Piątek: Flp 1,27-2,4                                                                                       Łk 6,17-23

Sobota: 1Kor 15,58-16,3                                                                              Łk 5,17-26

 

NIEDZIELA 19: Jutrznia: J 20,11-18

            Liturgia: 2Kor 11,31-12,9                                                                  Łk 6,31-36

 

Poniedziałek 20: Flp 2,12-16                                                                         Łk 6,24-30

Wtorek: Flp 2,17-23                                                                                      Łk 6,37-45

Środa: Flp 2,24-30                                                                                        Łk 6,46-7,1

Czwartek: Flp 3,1-8                                                                                       Łk 7,17-30

Piątek: Flp 3,8-19                                                                                          Łk 7,31-35

Sobota: 2Kor 1,8-11                                                                                     Łk 5,27-32

 

NIEDZIELA 20: Jutrznia: J 20,19-31

            Liturgia: Ga 1,11-19. Łk 7,11-16.

 

Poniedziałek 21: Flp 4,10-23                                                                         Łk 7,36-50

Wtorek: Kol 1,1-2.7-11                                                                                Łk 8,1-3

Środa: Kol 1,18-23                                                                                       Łk 8,22-25

Czwartek: Kol 1,24-29                                                                                  Łk 9,7-11

Piątek Kol 2,1-7                                                                                            Łk 9,12-18

Sobota: 2Kor 3,12-18                                                                                   Łk 6,1-10

 

NIEDZIELA 21: Jutrznia: J 21,1-14

            Liturgia: Ga 2,16-20                                                                           Łk 8,5-15

 

Poniedziałek 22: Kol 2,13-20                                                                         Łk 9,18-22

Wtorek: Kol 2,20-3,3                                                                                    Łk 9,23-27

Środa: Kol 3,17-4,1                                                                                      Łk 9,44-50

Czwartek: Kol 4,2-9                                                                                      Łk 9,49-56

Piątek: Kol 4,10-18                                                                                       Łk 10,1-15

Sobota: 2Kor 5,1-10                                                                                     Łk 7,2-10

 

NIEDZIELA 22: Jutrznia: J 21,15-25

            Liturgia: Ga 6,11-18                                                                           Łk 16,19-31

 

Poniedziałek 23: 1Tes 1,1-5                                                                           Łk 10,22-24

Wtorek: 1Tes 1,6-10                                                                                     Łk 11,1-10

Środa: 1Tes 2,1-8                                                                                          Łk 11,9-13

Czwartek: 1Tes 2,9-14                                                                                  Łk 11,14-23

Piątek: 1Tes 2,14-19                                                                                     Łk 11,23-26

Sobota: 2Kor 8,1-5                                                                                       Łk 8,16-21

 

NIEDZIELA 23: Jutrznia: Mt 28, 16-20

            Liturgia: Ef 2,4-10                                                                              Łk 8,26-39

 

Poniedziałek 24: 1Tes 2,20-3,8                                                                      Łk 11,29-33

Wtorek: 1Tes 3,9-13                                                                                     Łk 11,34-41

Środa: 1Tes 4,1-12                                                                                        Łk 11,42-46

Czwartek: 1Tes 5,1-8                                                                                    Łk 11,47-12,1

Piątek: 1Tes 5,9-13.24-28                                                                             Łk 12,2-12

Sobota: 2Kor 11,1-6                                                                                     Łk 9,1-16

 

NIEDZIELA 24: Jutrznia: Mk 16,1-8

            Liturgia: Ef 2,14-22                                                                            Łk 8,41-56

 

Poniedziałek 25: 2Tes 1,1-10                                                                         Łk 12,13-15.22-31

Wtorek: 2Tes 1,10-2,2                                                                                  Łk 12,42-48

Środa: 2Tes 2,1-12                                                                                        Łk 12,48-59

Czwartek: 2Tes 2,13-3,5                                                                               Łk 13,1-9

Piątek: 2Tes 3,6-13                                                                                       Łk 13,31-35

Sobota: Ga 1,3-10                                                                                         Łk 9,37-48

 

NIEDZIELA 25: Jutrznia: Mk 16,9-20

            Liturgia: Ef 4,1-6                                                                                Łk 10,25-37

 

Poniedziałek 26: 1Tm 1,1-7                                                                           Łk 14,12-15

Wtorek: 1Tm 1,8-14                                                                                      Łk 14,25-35

Środa: 1Tm 1,13-20;2,6-15                                                                           Łk 15,1-10

Czwartek: 1Tm 3,1-16                                                                                   Łk 16,1-9

Piątek: 1Tm 4,4-8                                                                              Łk 16,15-18;17,1-4

Sobota: Ga 3,8-12                                                                                         Łk 9,57-62

 

NIEDZIELA 26: Jutrznia: Łk 24,1-12

            Liturgia: Ef 5,9-19                                                                              Łk 12,16-21

 

Poniedziałek 27: 1Tm 5,1-10                                                                         Łk 17,20-25

Wtorek: 1Tm 5,11-21                                                                                    Łk 17,26-37

Środa: 1Tm 5,22-6,11                                                                                   Łk 18,15-17.26-30

Czwartek: 1Tm 6,17-21                                                                                 Łk 18,31-34

Piątek: 2Tm 1,1-2.8-18                                                                                 Łk 19,12-28

Sobota: Ga 5,22-6,2                                                                                      Łk 10,19-21

NIEDZIELA 27: Jutrznia: Łk 24,12-35

            Liturgia: Ef 6,10-17                                                                            Łk 13,10-17

 

Poniedziałek 28: 2Tm 2,20-26                                                                        Łk 19,37-44

Wtorek: 2Tm 3,16-4,4                                                                                   Łk 19,45-48

Środa: 2Tm 4,9-22                                                                                        Łk 20,1-8

Czwartek: Tt1,5-2,1                                                                                      Łk 20,9-18

Piątek: Tt 1,15-2,10                                                                                       Łk 20,19-26

Sobota: Ef 1,1,16-23                                                                                     Łk 12,32-40

 

NIEDZIELA 28: Jutrznia: Łk 24,36-53

            Liturgia: Kol 1,12-18                                                                          Łk 14,16-24

 

Poniedziałek 29: Hbr 3,5-11.17-19                                                                Łk 20,27-44

Wtorek: Hbr 4,1-13                                                                                       Łk 21,12-19

Środa: Hbr 5,11-6,8                                                                          Łk 21,5-7.10-11.20-24

Czwartek: Hbr 7,1-16                                                                                    Łk 21,28-33

Piątek: Hbr 7,18-25                                                                                       Łk 21,37-22,8

Sobota: Ef 2,11-13                                                                                        Łk 13,18-29

 

NIEDZIELA 29: Jutrznia: J 20,1-10

            Liturgia: Kol 3,4-11                                                                            Łk 17,12-19

Poniedziałek 30: Hbr 8,7-13                                                                          Mk 8,11-21

Wtorek: Hbr 9,8-10.15-23                                                                            Mk 8,22-26

Środa: Hbr 10,1-18                                                                                       Mk 8,30-34

Czwartek: Hbr 10,35-11,7                                                                             Mk 9,10-16

Piątek: Hbr 11,8.11-16                                                                                  Mk 9,33-41

Sobota: Ef 5,1-8                                                                                            Łk 14,1-11

 

NIEDZIELA 30: Jutrznia: J20,11-18

            Liturgia: Kol 3,12-16                                                                          Łk 18,18-27

 

Poniedziałek 31: Hbr 11,17-23                                                                      Mk 9,42-10,1

Wtorek: Hbr 12,25-26.13,22-25                                                                   Mk 10,2-13

Środa: Jk 1,1-18                                                                                            Mk 10,11-16

Czwartek: Jk 1,19-27                                                                                    Mk 10,17-27

Piątek: Jk 2,1-13                                                                                           Mk 10,23-32

Sobota: Kol 1,3-6                                                                                          Łk 16,10-15

 

NIEDZIELA 31: Jutrznia: J 20,19-31

            Liturgia: 1Tm 1,15-17                                                                        Łk 18,35-43

 

Poniedziałek 32: Jk 2,14-26                                                                           Mk 10,46-52

Wtorek: Jk 3,1-10                                                                                         Mk 11,11-23

Środa: Jk 3,11-4,6                                                                                         Mk 11,23-36

Czwartek: Jk 4,7-5,9                                                                                     Mk 11,27-33

Piątek: 1P 1,1-2.10-12; 2,6-10                                                                      Mk 12,1-12

Sobota: Tes 5,14-23                                                                                      Łk 17,3-10

NIEDZIELA 32: Jutrznia: J 21,1-14

            Liturgia: 1Tm 4,9-15                                                                          Łk 19,1-10

Poniedziałek 33: 1P 2,21-3,9                                                                         Mk 12,13-17

Wtorek: 1P 3,10-22                                                                                      Mk 12,18-27

Środa: 1P 4,1-11                                                                                           Mk 12,28-37

Czwartek: 1P 4,12-5,5                                                                                   Mk 12,38-44

Piątek: 2P 1,1-10                                                                                           Mk 13,1-8

Sobota: 2Tm 2,11-19                                                                                     Łk 18,1-8

  <<<wstecz  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  dalej>>>


 

wstecz powrót do strony głównej