wstecz Cykl tygodniowy powrót do strony głównej

Poniedziałek. Wtorek. Środa. Czwartek. Piątek. Sobota.

CYKL TYGODNIOWY

 

PONIEDZIAŁEK

TROPARION, ton 4.

Wojsk Niebieskich wielcy Wodzowie,* prosimy was nieustannie, my niegodni,* abyście nas osłonili cieniem skrzydeł niematerialnej waszej chwały* zachowując nas usilnie modlących się i wołających:* od nieszczęść wybawcie nas,* Wodzowie Niebieskich Mocy.

PROKIMEN, ton 4.

Ps 103,4 i 1.                                                                

Czynisz z aniołów Twoich wichry,* a ze sług Twoich ogień palący.

Stych: Błogosław, duszo moja, Panu; Panie, Boże mój, bardzoś się mocny okazał.

ALLELUJA

 Ps 148,2 i 5.

Chwalcie Go wszyscy Jego aniołowie, chwalcie go wszystkie Jego wojska.

Stych: Albowiem On rzekł i zostały uczynione, On rozkazał i zostały stworzone.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 103,4.

Czynisz z aniołów Twoich wichry,* a ze sług Twoich ogień palący,* alleluja 3x.

 

 WTOREK

TROPARION, ton 2.

Wspomnieniu sprawiedliwego towarzyszą pochwały.* Tobie zaś, Poprzedniku Pański, wystarczy Jego świadectwo.* Ty naprawdę jesteś największy z proroków,* bo zostałeś uznany godnym ochrzcić w falach Przepowiedzianego.* Cierpiałeś więc za prawdę z radością,* i będąc w otchłani zwiastowałeś wcielonego Boga,* Który gładzi grzech świata* i okazuje nam wielkie miłosierdzie.

PROKIMEN, ton 7.

Ps 63,11 i 2.

Sprawiedliwy będzie się weselił w Panu* i będzie w Nim miał nadzieję.

Stych: Wysłuchaj, Boże, prośbę moją, gdy się modlę.

ALLELUJA

Ps 91,13 i 14.

Sprawiedliwy jak palma rozkwitnie, rozmnoży się jak cedr na Libanie.

Stych: Zasadzeni w domu Pańskim, zakwitną w dziedzińcach domu Boga naszego.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 111,7.

W wiecznej pamięci będzie sprawiedliwy,* nie będzie się bał złych pogłosek,* alleluja 3x.

 

ŚRODA

TROPARION, ton 1.

Zbaw, o Panie, Swoich ludzi* i błogosław Swoją własność;* zwycięstwo nad wrogami* daj Swojemu Kościołowi* i Swój naród ochraniaj* Swoim Krzyżem.

KONDAKION, ton 4.

Dobrowolnie podniesiony na krzyż, Chryste Boże,* okazuj miłosierdzie Swe nowej wspólnocie noszącej Twoje imię,* obdarz Swą mocą wiernych Swoich ludzi,* daj im zwycięstwo nad wrogami* niech mają pomoc Twoją za tarczę pokoju,* przemożny znak zwycięstwa.

PROKIMEN, ton 3.

Łk 1,46-48, pieśń o Bogurodzicy.                                                                                                 

Wielbi dusza moja Pana,* i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.

Stych: Gdyż wejrzał na niskość służebnicy Swojej, oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie narody.

ALLELUJA

Ps 44,11 i 13.

Słuchaj, córko, patrz i nakłoń Twego ucha.

Stych: Obliczu Twemu kłaniać się będą wszyscy możni z ludu.

 ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 115,13.

Kielich zbawienia wezmę * i imienia Pańskiego wzywać będę,* alleluja 3x

 

CZWARTEK

TROPARION, ton 3.

Święci apostołowie,* proście miłosiernego Boga,* aby darował grzechy duszom naszym.

TROPARION, ton 4.

Ojcze i arcypasterzu Mikołaju, * przez prawdziwość swych czynów stałeś się regułą wiary dla swej owczarni,* wzorem cichości, nauczycielem wstrzemięźliwości:* dlatego swą pokorą zdobyłeś wywyższenie, ubóstwem bogactwo.* Proś Chrystusa Boga o zbawienie dusz naszych.

PROKIMEN, ton 8.

Ps 18,5 i 2.

Na całą ziemię wyszedł ich głos* i na krańce okręgu ziemi ich słowa.

Stych: Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a dzieła rąk Jego oznajmia firmament.

ALLELUJA

Ps 88,6 i 8.

Będę wysławiać niebiosa cuda Twoje, Panie, i prawdę Twoją w zgromadzeniu świętych.

Stych: Bóg, który jest wielbiony w radzie świętych wielki i straszliwy nad wszystkich, którzy są dokoła Niego.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 18,5.

Na całą ziemię wyszedł ich głos* i na krańce okręgu ziemi ich słowa,* alleluja 3x.

 

PIĄTEK

TROPARION, ton 1.

Zbaw, o Panie, Swoich ludzi* i błogosław Swoją własność;* zwycięstwo nad wrogami* daj Swojemu Kościołowi* i Swój naród ochraniaj* Swoim Krzyżem.

KONDAKION, ton 4.

Dobrowolnie podniesiony na krzyż, Chryste Boże,* okazuj miłosierdzie Swe nowej wspólnocie noszącej Twoje imię,* obdarz Swą mocą wiernych Swoich ludzi,* daj im zwycięstwo nad wrogami* niech mają pomoc Twoją za tarczę pokoju,* przemożny znak zwycięstwa.

PROKIMEN, ton 7.

Ps 98,5 i 1.

Wywyższajcie Pana, Boga naszego,* i kłaniajcie się przed podnóżkiem nóg Jego, bo jest święty.

Stych: Pan jest królem - niech drżą ludzie.

ALLELUJA

Ps 73,2 i 12.

Wspomnij na zgromadzenie Twoje, które posiadłeś od początku.

Stych: Bóg naszym królem przed wiekami, sprawił zbawienie pośrodku ziemi.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 73,12.

Sprawiłeś zbawienie pośrodku ziemi, Boże,* alleluja 3x.

 

SOBOTA

TROPARION, ton 2.

Apostołowie, męczennicy, prorocy,* biskupi, asceci, sprawiedliwi i wy, święte niewiasty,* którzyście biegu dokonali i wiary dochowali,* mając śmiały przystęp do Zbawiciela,* módlcie się, prosimy, do Niego, bo jest dobry,* o zbawienie dusz naszych.

TROPARION drugi, za zmarłych, ton 2.

Wspomnij, dobry Panie, sługi Swoje,* i przebacz wszystkie grzechy ich życia;* oprócz Ciebie nikt nie jest bez grzechu:* Ty możesz i zmarłym dać pokój.

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi:

Ton 8: Daj, Panie, odpoczynek ze świętymi duszom zmarłych sług Swoich,* gdzie już niema cierpienia, ni smutku,* ni wzdychania, lecz nie kończące się życie.

I teraz, i zawsze i na wieków, amen.

Ton 8: Jako pierwociny stworzenia, Sprawco wszystkiego,* wszechświat przynosi Ci, Panie, męczenników mających w sercu Boga;* przez ich modlitwy zachowaj za przyczyną Bogurodzicy w głębokim pokoju Swój Kościół i naród,* bo jesteś bogaty w miłosierdzie.

PROKIMEN, ton 8.

Ps 31,11 i 1.

Weselcie się w Panu* i radujcie się, sprawiedliwi.

Stych: Błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których grzechy są zakryte.

I za zmarłych: Ton 6.

Dusze ich w szczęściu przemieszkiwać będą.

ALLELUJA

Ps 33,7 i 20.                                                                                                                                  

Wołali sprawiedliwi, a Pan ich wysłuchał,* i ze wszystkich ucisków ich wybawił ich.

Stych: Mnogie są uciski sprawiedliwych, ale z nich wszystkich Pan ich wybawi,* alleluja 3x.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 32,1.

Weselcie się, sprawiedliwi, w Panu,* prawym przystoi chwała.

Drugi: Ps 64,5 i 101,13 i 24,13.                                                                                                    

Błogosławieni, których obrałeś i przyjąłeś, Panie,* i pamięć o nich z pokolenia na pokolenie, alleluja 3x.


 

wstecz powrót do strony głównej