wstecz Cykl roczny świąt ruchomych powrót do strony głównej

  <<<wstecz  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  dalej>>>

PONIEDZIAŁEK DRUGIEGO TYGODNIA PO PIĘĆDZIESIĄTNICY

PRZEDŚWIĘTO UROCZYSTOŚCI NAJŚW. EUCHARYSTII

TROPARION, ton 8.

Z nieba zstąpiłeś, Panie miłosierny,* i dałeś Siebie na ofiarę żywą,* by nam dać życie z Tobą na zawsze.* O Panie, nasze Życie i Pokarmie nasz, chwała Tobie.

KONTAKION, ton 4.

Przynosząc ofiarę naszego śpiewu w wigilię Uroczystości Najśw. Eucharystii,* przygotujmy, wierni, nasze serca jak czyste naczynia,* by z czystym sumieniem wziąć udział w Uczcie Pana.

Poniedziałek 2: Rz 2, 28-3,18                                                             Mt 6, 31-34; 7, 9-11

Wtorek:           Rz 4, 4-12                                                                 Mt 7, 15-21

Środa:              Rz 4, 13-25                                                               Mt 7, 21-23

 

                                                         

CZWARTEK DRUGIEGO TYGODNIA po PIĘĆDZIESIĄTNICY

UROCZYSTOŚĆ NAJŚW. EUCHARYSTII

 

Antyfona pierwsza

Ps 22,2-5.

- Pan jest moim pasterzem i na niczym mi schodzić nie będzie,* na miejscu paszy, tam mnie postawił.

Refren: Przez wstawiennictwo Bogurodzicy, zbaw nas, Zbawicielu.

- Bo choćbym też chodził wpośród cienia śmierci,* nie będę się bał zła, albowiem Ty jesteś ze mną.

- Nagotowałeś przed oczyma mymi stół* naprzeciwko tych, którzy mnie trapią.

 

Antyfona druga

Ps 115,11-13.

- Wierzyłem, przetom mówił:* "A ja poniżony jestem bardzo!"

Refren: Zbaw nas, Synu Boży, Który karmisz Swym Ciałem śpiewających Ci: alleluja.

- Cóż oddam Panu za wszystko,* co mi dobrze uczynił.

- Kielich zbawienia wezmę* i imienia Pańskiego będę wzywać.

 

Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, i teraz i zawsze i na wieki wieków, amen. Jednorodzony Synu...

 

Antyfona trzecia

Ps ?

- Przynieście ofiarę sprawiedliwości i nadzieję złóżcie w Panu.

Troparion, ton 7: Chleb nadprzyrodzony,* Który aniołowie i archaniołowie z bojaźnią pragną oglądać,* dziś na ołtarzu uroczyście jest czczony* i ludziom na pokarm podawany.* W Nim przebogatą miłość Twoją, Chryste Boże nasz, widzimy* i wyznajemy, że to Ty jesteś Bogiem w ciele ukrytym dla oczu pod osłoną chleba.* Daj nam łaskawie w Nim uczestniczyć,* byśmy stali się uczestnikami życia wiecznego.

- Płodami pszenicy, wina i oliwy wzbogacisz się.

- Bo nasyciłeś duszę nędzną i duszę łaknącą napełniłeś dobrami.

ŚPIEW NA WEJŚCIE

Tobie złożę ofiarę chwały i w będę wzywał Imienia Pańskiego.

TROPARION, ton 7.

Chleb nadprzyrodzony,* Który aniołowie i archaniołowie z bojaźnią pragną oglądać,* dziś na ołtarzu uroczyście jest czczony* i ludziom na pokarm podawany.* W Nim przebogatą miłość Twoją, Chryste Boże nasz, widzimy* i wyznajemy, że to Ty jesteś Bogiem w ciele ukrytym dla oczu pod osłoną chleba.* Daj nam łaskawie w Nim uczestniczyć,* byśmy stali się uczestnikami życia wiecznego.

KONTAKION, ton 4.

Oto Chrystus daje się na pokarm dla wszystkich!* Przyjdźcie, upadnijmy przed Chrystusem Bogiem w tym sakramencie ukrytym* i w pokorze wołajmy:* Panie, nie spal nas dotknięciem,* spal zaś grzechy i oczyść nasze dusze.

PROKIMEN, ton 4.

Ps 80,17 i 1.

Nakarmił ich tłustością pszenicy* i nasycił ich miodem z opoki.

Stych: Sławcie radośnie Boga, pomocnika naszego, wykrzykujcie Bogu Jakubowemu

Apostoł: 1Kor 11,23-29.

ALLELUJA

Ps 144,15 i 16.

Oczy wszystkich nadzieję mają w Tobie, Panie, a Ty dajesz im pokarm czasu słusznego.

Stych: Ty otwierasz rękę swoją i napełniasz wszystko, co żyje, błogosławieństwem.

Ewangelia: J 6,48-56.

W miejsce Prawdziwie godną aż do Zakończenia uroczystości śpiewa się:

Uwielbiaj, duszo moja, Chrystusa Boga naszego,* Który Ciało Swe oddał za zbawienie ludzi.

Irmos: Jesteś upragnieniem wszystkich,

wszystkich słodyczą, Słowo Boga,

Synu Dziewicy, Panie, Boże nad bogami,

Święty nad świętymi!

Dlatego Cię wszyscy wraz z Rodzicielką uwielbiamy.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

J 6,57.

Pan powiedział: „Kto pożywa Moje Ciało, i pije Moją Krew,* we Mnie mieszka, a Ja w nim,* alleluja 3x.

 

 

Piątek: Rz 5, 17-6,2                                                                                       Mt 9, 14-17

Sobota: Rz 3, 19-26                                                                                      Mt 7, 1-8

 

NIEDZIELA 2 PO WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH: Jutrznia: Mk 16,1-8

            Liturgia: Rz 2,10-16                                                                           Mt 4,18-23

 

Poniedziałek 3: Rz 7,1-13                                                                              Mt 9,36-10,8

Wtorek: Rz 7,14-8,2                                                                                      Mt 10,9-15

Środa: Rz 8,2-13                                                                                           Mt 10,16-22

Czwartek: Rz 8,22-27                                                                                    Mt 10,23-31

Piątek: Rz 9,6-19                                                                                           Mt 10,32-36;11,1

Sobota: Rz 3,28-4,3                                                                                      Mt 7,24-8,4

 

NIEDZIELA 3: Jutrznia: Mk 16,9-20

            Liturgia: Rz 5,1-10                                                                             Mt 6,22-33

Poniedziałek 4: Rz 9,18-33                                                                            Mt 11,2-15

Wtorek: Rz 10,11-11,2                                                                                  Mt 11,16-20

Środa: Rz 11,2-12                                                                                         Mt 11,20-26

Czwartek: Rz 11,13-24                                                                                  Mt 11,27-30

Piątek: Rz 11,25-36                                                                                       Mt 12,1-8

Sobota: Rz 6,11-17                                                                                       Mt 8,14-23

 

NIEDZIELA 4: Jutrznia: Łk 24,1-12

            Liturgia: Rz 6,18-23                                                                           Mt 8,5-13

Poniedziałek 5: Rz 12,4-5.15-21                                                                    Mt 12,9-13

Wtorek: Rz 14,9-18                                                                                       Mt 12,14-16.22-30

Środa: Rz 15,7-16                                                                                         Mt 12,38-45

Czwartek: Rz 15,17-29                                                                                  Mt 12,46-13,3

Piątek: Rz 16,1-16                                                                                         Mt 13,4-9

Sobota: Rz 8,14-21                                                                                       Mt 9,9-13

 

NIEDZIELA 5: Jutrznia: Łk 24,12-35

            Liturgia: Rz 10,1-10                                                                           Mt 8,28-9,1

Poniedziałek 6: Rz 16,17-24                                                                          Mt 13, 10-23

Wtorek: 1Kor 1,1-9                                                                                      Mt 13,24-30

Środa: 1Kor 2,9-3,8                                                                                      Mt 13,31-36

Czwartek: 1Kor 3,18-23                                                                               Mt 13,36-43

Piątek: 1Kor 4,5-8                                                                                         Mt 13,44-54

Sobota: Rz 9,1-5                                                                                           Mt 9,18-26

 

NIEDZIELA 6: Jutrznia: Łk 24,36-53

            Liturgia: Rz 12,6-14                                                                           Mt 9,1-8

 

Poniedziałek 7: 1Kor 5,9-6.11                                                                       Mt 13,54-58

Wtorek: 1Kor 6,20-7,12                                                                               Mt 14,1-13

Środa: 1Kor 7,12-24                                                                                     Mt 14,35-15,11

Czwartek: 1Kor 7,24-35                                                                               Mt 15,12-21

Piątek: 1Kor 7,35-8,7                                                                                    Mt 15,29-31

Sobota: Rz 12,1-3                                                                                         Mt 10,37-11,1

 

NIEDZIELA 7: Jutrznia: J 20,1-10

            Liturgia: Rz 13,1-7                                                                             Mt 9,27-35

 

Poniedziałek 8: 1Kor 9,13-18                                                                        Mt 16,1-6

Wtorek: 1Kor 10,5-12                                                                                  Mt 16,6-12

Środa: 1Kor 10,12-22                                                                                   Mt 16,20-24

Czwartek: 1Kor 10,28-11,7                                                                          Mt 16,24-28

Piątek: 1Kor 11,8-22                                                                                     Mt 17,10-18

Sobota: Rz 13,1-10                                                                                       Mt 12,30-37

 

NIEDZIELA 8: Jutrznia: J 20,11-18

            Liturgia: 1Kor 1,10-18                                                                       Mt 14,14-22

 

Poniedziałek 9: 1Kor 11,31-12,6                                                                    Mt 18,1-11

Wtorek: 1Kor: 12,12-26                                                                                 Mt 18,18-22.19,1-2.13-15

Środa: 1Kor 13,4-14,5                                                                                   Mt 21,1-16

Czwartek: 1Kor 14,6-19                                                                                Mt 20,17-28

Piątek: 1Kor 14,26-40                                                                                   Mt 21,12-14.17-20

Sobota: Rz 14,6-9                                                                                          Mt 15,32-39

 

NIEDZIELA 9: Jutrznia: J 20,19-31

            Liturgia: 1Kor 3,9-17                                                                         Mt 14,22-34

 

Poniedziałek 10: 1Kor 15,12-19                                                                    Mt 21,18-22

Wtorek: 1Kor 15,29-38                                                                                Mt 21,23-27

Środa: 1Kor 16,4-12                                                                                     Mt 21,28-32

Czwartek: 2Kor 1,1-7                                                                                   Mt 21,43-46

Piątek: 2Kor 1,12-20                                                                                     Mt 22,23-33

Sobota: Rz 15,30-33                                                                                     Mt 17,24-18,4

 

NIEDZIELA 10: Jutrznia: J 21,1-14

            Liturgia: 1Kor 4,9-16                                                                         Mt 17,14-23

 

Poniedziałek 11: 2Kor 2,4-25                                                                        Mt 23,13-22

Wtorek: 2Kor 2,14-3,3                                                                                 Mt 23,23-28

Środa: 2Kor 3,4-11                                                                                       Mt 23,29-39

Czwartek: 2Kor 4,1-6                                                                                   Mt 24,13-28

Piątek: 2Kor 4,13-18                                                                                     Mt 24,27-33.42-51

Sobota: 1Kor 1,3-9                                                                                       Mt 19,3-12

 

NIEDZIELA 11: Jutrznia: J 21,15-25

            Liturgia: 1Kor 9,2-12                                                                         Mt 18,23-35

 

Poniedziałek 12: 2Kor 5,10-15                                                                      Mk 1,9-15

Wtorek: 2Kor 5,15-21                                                                                   Mk 1,16-22

Środa: 2Kor 6,11-16                                                                                     Mk 1,23-28

Czwartek: 2Kor 7,1-10                                                                                 Mk 1,29-35

Piątek: 2Kor 7,10-16                                                                                     Mk 2,18-22

Sobota: 1Kor 1,26-29                                                                                   Mt 20,29-34

NIEDZIELA 12: Jutrznia: Mt 28,16-20

            Liturgia: 1Kor 15,1-11                                                                      Mt 19,16-26

 

Poniedziałek 13: 2Kor 8,7-15                                                                        Mk 3,6-12

Wtorek: 2Kor 8,16-9,5                                                                                 Mk 3,13-19

Środa: 2Kor 9,12-10,7                                                                                  Mk 3,20-27

Czwartek: 2Kor 10,7-18                                                                               Mk 3,28-35

Piątek: 2Kor 11, 5-21                                                                                    Mk 4,1-9

Sobota: 1Kor 2,6-9                                                                                       Mt 22,15-22

 

NIEDZIELA 13: Jutrznia: Mk 16,1-8

            Liturgia: 1Kor 16,13-24                                                                     Mt 21,33-42

 

Poniedziałek 14: 2Kor 12,10-19                                                                    Mk 4,10-23

Wtorek: 2Kor 12,20-13,2                                                                             Mk 4,24-34

Środa: 2Kor 13,3-13                                                                                     Mk4,35-41

Czwartek: Ga 1,1-10.20-25                                                                           Mk 5,1-20

Piątek: Ga 2,6-10                                                                                          Mk 5,22-24.35-6,1

Sobota: 1Kor 4,1-5                                                                                       Mt 23,1-12

  <<<wstecz  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  dalej>>>


 

wstecz powrót do strony głównej