wstecz Cykl roczny świąt ruchomych powrót do strony głównej

  <<<wstecz  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  dalej>>>

OKRES TRIODIONU POSTNEGO

NIEDZIELA 33: o CELNIKU i FARYZEUSZU

(10 niedziela przed Paschą)

Wszystkie teksty zmienne niedzieli bieżącego tonu, oprócz następującego Kontakionu.

KONTAKION, ton 4.

Unikajmy pychy Faryzeusza,* a nauczmy się od Celnika wzniosłości mówienia pokornego,* pokutnym głosem wołając:* Zbawicielu świata, przebacz sługom Swoim.

Apostoł: 2Tm 3,10-1;  Ewangelia: Łk 18,10-14.

                                                            

 

Poniedziałek 34: 2P 1,20-2,9                                                                         Mk 13,9-13

Wtorek: 2P 2,9-22                                                                                        Mk 13,14-23

Środa: 2P 3,1-18                                                                                          Mk 13,24-31

Czwartek: 1J 1,3-2,6                                                                                     Mk 13,31-14,2

Piątek: 1J 2,7-17                                                                                           Mk 14,3-9

Sobota: 2Tm 3,1-9                                                                                        Łk 20,45-21,4

 

NIEDZIELA o SYNU MARNOTRAWNYM

(9 niedziela przed Paschą)

Wszystkie teksty zmienne niedzieli bieżącego tonu, oprócz następującego Kontakionu.

KONTAKION, ton 3.

Odszedłem jak głupiec od ojcowskiej chwały* na hulankach roztrwoniłem dane mi przez Ciebie bogactwo.* Dlatego zwracam się do Ciebie słowami Syna marnotrawnego:* "Zgrzeszyłem przeciwko Tobie, miłosierny Ojcze, przyjmij mnie skruszonego* i zalicz jako jednego ze Swoich najemników.

Apostoł: 1Kor 6,12-20.          Ewangelia: Łk 15,11-32.

                                                

 

Poniedziałek 35: 1J 2,18-3,10                                                                        Mk 11,1-11

Wtorek: 1J 3,11-20                                                                                        Mk 14,10-42

Środa: 1J 3,21-4,6                                                                                         Mk 14,43-15,1

Czwartek: 1J 4,20-5,21                                                                                 Mk 15,1-15

Piątek: 2J 1,1-13                                                                                Mk 15,22-25.34-41

                                                       

 

SOBOTA MIĘSOPUSTNA

(Dzień zaduszny)

Wszystkie teksty zmienne za zmarłych soboty.

TROPARION, ton 8.

Głębią mądrości z miłością do człowieka wszystko urządzasz* i korzystnie wszystkich obdarowujesz, jedyny Stwórco,* daj pokój, Panie, duszom sług Twoich,* w Tobie bowiem złożyli nadzieję, Twórcy, Rodzicu i Bogu naszym.

KONTAKION, ton 8.

Ze świętymi daj pokój duszom spoczywających sług Twoich,* gdzie niema cierpienia, smutku i jęków,* lecz życie nieustające.

Ty jesteś naszą obroną i ucieczką* i błagalnicą miłą Bogu, Bogurodzico dziewicza,* któraś zrodziła Zbawienie wierzących.

1Kor 10,23-28            .                                                                                 Łk 21,8-9.25-27.33-36.

I za zmarłych:

1Tes 4,13-17.                                                                                                J 5,24-30.

NIEDZIELA o STRASZNYM SĄDZIE

(Mięsopustna)

Wszystkie teksty zmienne niedzieli bieżącego tonu, oprócz następującego Kontakionu, Prokimna i Alleluja.

KONTAKION, ton 1.

Gdy przyjdziesz w chwale na ziemię, Boże,* i całe stworzenie zadrży;* gdy rzeka ognista popłynie przed trybunałem,* otworzą się księgi i skryte się wyjawi,* wtedy wybaw mnie od ognia nie gasnącego* i zaszczyć mnie staniem po Twojej prawicy, Sędzio najsprawiedliwszy.

PROKIMEN, ton 3.

Ps 146, 5 i 1.

Wielki Pan nasz i wielka moc Jego,* a mądrości Jego nie masz liczby.

Stych: Chwalcie Pana, bo dobry jest psalm.

Apostoł: 1Kor 8,8-9,2.

ALLELUJA

Ps 94, 1 i 2.

Pójdźcie, śpiewajmy z radością Panu, śpiewajmy Bogu, Zbawicielowi naszemu.

Stych: Uprzedzajmy oblicze jego z wychwalaniem i psalmy śpiewajmy mu.

Ewangelia: Mt 25,31-46.

 

 

Tydzień seropustny, bez postu

 

Poniedziałek Seropustnej niedzieli: 3J 1,1-15                           Łk 19,29-40;22,7-39

Wtorek: Jud 1,1-10                                                                            Łk 22,39-42.45;23,1

W środę nie ma Liturgii

* Rz 14,6-9                                                                                       Łk 22, 39-23,1

Czwartek: Jud 1,11-25                                                                       Łk 23,1-34.44-56

W piątek nie ma Liturgii

* Ef 5, 8b-19.                                                                                    J 19, 25-37.

                                                        

SOBOTA SEROPUSTNA

(Wspomnienie wszystkich św. ASCETÓW)

TROPARION, ton 4.

Boże ojców naszych,* Który postępujesz z nami według Swej łagodności,* nie odejmuj od nas miłosierdzia Swego,* lecz przez ich modlitwy * kieruj w pokoju naszym życiem.

KONTAKION, ton 8.

Jako głosicieli pobożności i poskromicieli bezbożności* zaświeciłeś mnóstwo Noszących w sobie Boga, którzy rozjaśniają ziemię.* Przez ich wstawiennictwo zachowaj w pełnym pokoju* tych, którzy Cię chwalą i uwielbiają,* śpiewając psalmy i nucąc Ci: alleluja.

PROKIMEN

Ps 149, 5 i 6.

Rozweselą się święci w chwale,* rozradują się na łożach swoich.

Stych: Wysławianie Boga w gardłach ich, i miecze obosieczne w rękach ich.

Apostoł: Rz 14,19-26 i Ga 5,22-6,2.

ALLELUJA

Ps 91, 14; 31,11.

Zasadzeni w domu Pańskim, zakwitną w dziedzińcach Boga naszego.

Stych: Weselcie się w Panu i radujcie się, sprawiedliwi, i chlubcie się, wszyscy prawego serca.

Ewangelia: Mt 6,1-13 i Mt 11,27-30.

 

NIEDZIELA SEROPUSTNA

(Niedziela Przebaczenia, 7 przed Paschą)

Wszystkie teksty zmienne niedzieli bieżącego tonu, oprócz następującego Kontakionu, Prokimna i Alleluja.

KONTAKION, ton 6.

Przewodniku mądrości, źródło inteligencji* wychowawco niemądrych, obrońco ubogich,* wzmocnij, poucz serce moje, Panie;* daj mi słowo, o Słowo Ojca.* Oto bowiem nie mogę powstrzymać ust swoich,* by nie wołać do Ciebie: Pełen litości, ulituj się nade mną.

PROKIMEN, ton 8.

Ps 75, 12 i 2.

Śluby czyńcie* i oddajcie Panu Bogu waszemu.

Stych: Znany jest Bóg w Judzie, w Izraelu wielkie imię jego.

 

Apostoł: Rz 13,11-14,4

ALLELUJA

Ps 91, 1 i 2.

Dobrze jest wysławiać Pana i śpiewać imieniu Twemu, Najwyższy.

Stych: Aby było opowiadane rano miłosierdzie Twoje i prawda Twoja przez noc.

Ewangelia: Mt 6,14-21

 

 

Pierwszy tydzień Wielkiego Postu

Poniedziałek, wtorek, środę i czwartek czyta się Wielki Kanon św. Andrzeja z Krety

Środa i piątek: Liturgia uprzednio poświeconych Darów

 

PIERWSZA SOBOTA WIELKIEGO POSTU

(Wspomnienie Cudu św. Teodora Żołnierza)

TROPARION, ton 2.

Wielkie są osągnięcia wiary!* Oto pośrodku ognia,* jakby na spokojnej wodzie,* cieszył się św. męczennik Teodor:* spalając się bowiem w ogniu,* jako smaczny chleb na całopalną żertwę* Trójcy Świętej się ofiarował.* Przez jego modlitwy,* Chryste Boże, zbaw dusze nasze.

KONTAKION, ton 8.

Wiarę Chrystusową, jako pancerz, przyjąwszy głęboko do serca,* zniszczyłeś wrogie potęgi, wielki Szermierzu,* i otrzymałeś na wieki niebieską koronę, Teodorze, jako zwycięzca.

TEOTOKION, ton 6.

Obrono chrześcijan niezawodna,* Pośredniczko u Stwórcy wytrwała,* nie gardź błagalnym głosem grzesznych,* lecz przybądź, o Dobra, zawczasu na pomoc* nam ufnie wzywającym Cię:* "Wysłuchaj modlitwę i pospiesz na wezwanie,* orędując wytrwale, Bogurodzico, za wiernymi Ci".

PROKIMEN, ton 7.

Ps 63, 11 i 2.

Będzie się weselił sprawiedliwy w Panu* i będzie w nim nadzieję miał.

Stych: Wysłuchaj, Boże, prośbę moją, gdy się modlę do Ciebie.

Apostoł: Hbr 1,1-12. I Świętego: 1Tm 2,1-10.

 ALLELUJA

Ps 91, 13 i 14.

Sprawiedliwy jak palma rozkwitnie, rozmnoży się jak cedr na Libanie.

Stych: Zasadzeni w domu Pańskim, zakwitną w dziedzińcach domu Boga naszego.

Ewangelia: Mk 2,23-3,5. I Świętego: J 15,17-16,2.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 111, 6 i 7.

W wiecznej pamięci będzie sprawiedliwy,* nie będzie się bał złych pogłosek,* alleluja 3x.

 

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

(Uroczystość Ortodoksji, czyli zwycięstwo nad obrazobórstwem)

Niedziela 6 przed Paschą

Wszystkie teksty zmienne niedzieli bieżącego tonu, oprócz następującego Troparionu, Kontakionu, Prokimna i Alleluja.

TROPARION, ton 2.

Kłaniamy się przeczystemu Twojemu obrazowi, o Dobry Chryste Boże,* prosząc o darowanie win naszych.* Ty bowiem dobrowolnie raczyłeś wejść cieleśnie na krzyż,* aby wybawić swoje stworzenia z niewoli wroga.* Dlatego z dziękczynieniem wołamy do Ciebie:* Zbawicielu nasz, przyszedłszy na świat napełniłeś wszystko radością.

KONTAKION, ton 8.

Nieogarnione Słowo Ojca* przyjąwszy z Ciebie, Bogurodzico, ciało, zostało ogarnięte* i zbrukany obraz przywrócony do pierwszego wyglądu z Bożym pięknem zmieszało.* Wychwalając zbawienie czynem i słowem, przywracamy mu wygląd.

PROKIMEN, ton 4.

Dn 3,26 i 27.

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże ojców naszych,* i chwalebne i sławne imię Twoje na wieki.

Stych: Bo sprawiedliwy jesteś we wszystkim, co nam uczyniłeś.

Apostoł: Hbr 11,24-26.32-12,2.

ALLELUJA

Ps 98, 6 i 7.

Mojżesz i Aaron między kapłanami Jego, a Samuel miedzy tymi, którzy wzywają imienia Jego.

Stych: Wzywali Pana a On ich wysłuchał, w słupie obłoku mawiał do nich.

Ewangelia: J 1,43-51.

 

           

Drugi tydzień Wielkiego Postu

SOBOTA DRUGA WIELKIEGO POSTU

Służba soboty cyklu tygodniowego, oprócz:

Apostoł: Hbr 3,12-16. I za zmarłych: 1Tes 4,13-17.

Ewangelia: Mk 1,35-44. I za zmarłych: J 5,24-30.

 

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Wszystkie teksty zmienne niedzieli bieżącego tonu, oprócz następującego Kontakionu i Prokimna.

KONTAKION, ton 4.

Teraz nastał czas pobudzający do czynu,* sąd przy drzwiach, stańmy więc z uczynkami postnymi,* przynieśmy łzy skruchy, świadcząc jałmużny wołajmy:* grzechy nasze są liczniejsze niż piasek nad morzem,* lecz przebacz, Stwórco wszechrzeczy, byśmy otrzymali niewiędnące korony.

PROKIMEN

Ps 11, 8 i 2.

Ty, Panie, zachowasz nas i będziesz nas strzegł* od rodzaju tego i na wieki.

Stych: Zbaw mnie, Panie, bo ustał święty.

Apostoł: Hbr 1,10-2,3.            Ewangelia: Mk 2,1-12

 

                                                              

Trzeci tydzień Wielkiego Postu

SOBOTA TRZECIA WIELKIEGO POSTU

Służba soboty cyklu tygodniowego, oprócz:

Apostoł: Hbr 10,32-38. I za zmarłych: 1Tes 4,13-17.

Ewangelia: Mk 2,14-17. I za zmarłych: 5,24-30.

 

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Adoracja czcigodnego i życiodajnego Krzyża

(4 niedziela przed Paschą)

Troparion niedzieli bieżącego tonu, i Krzyża.

TROPARION, ton 1

Zbaw, o Panie, Swoich ludzi * i błogosław Swoją własność; * zwycięstwo nad wrogami * daj Swojej Cerkwi * i Swój naród ochraniaj * Swoim Krzyżem.

KONTAKION, ton 7.

Miecz ognisty nie chroni już wrót Edenu, * napadło na nie dziwne połączenie - drzewo Krzyża: * żądło śmierci i tryumf piekła przepędzone. * Zjawiłeś się bowiem, Zbawicielu mój, * z wezwaniem do mieszkańców piekła: Wejdźcie znów do raju.

W miejsce Święty Boże śpiewa się: Krzyż Twój adorujemy, Panie, i święte Zmartwychwstanie Twoje wysławiamy.

PROKIMEN, ton 7

Ps 98,5 i 1

Wywyższajcie Pana, Boga naszego, * i kłaniajcie się przed podnóżkiem nóg Jego, bo jest święty.

Stych: Pan jest królem - niech drżą ludzie.

Apostoł: Hbr 4,14-5,6.

ALLELUJA

Ps 73, 2 i 12

Wspomnij na zgromadzenie Twoje, które posiadłeś od początku.

Stych: Bóg naszym królem przed wiekami, sprawił zbawienie pośród ziemi.

Ewangelia: Mk 8,34-9,1.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ.

Ps 4, 7.

Znakiem jest nad nami światłość oblicza Twego, Panie. Alleluja, alleluja 3x.

 

                                                   

Czwarty tydzień Wielkiego Postu

SOBOTA CZWARTA WIELKIEGO POSTU

Służba soboty cyklu tygodniowego, oprócz:

Apostoł: Hbr 6,9-12. I za zmarłych: 1Kor 15,47-57.

Ewangelia: Mk 7,31-37. I za zmarłych: J 5,24-30.

  <<<wstecz  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  dalej>>>


 

wstecz powrót do strony głównej