wstecz Cykl roczny świąt ruchomych powrót do strony głównej

  <<<wstecz  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  dalej>>>

DRUGI TYDZIEŃ po WIELKANOCY

Niedziela św. Tomasza Apostoła

Po doksologii początkowej śpiewa się Chrystus Pan powstał z martwych 3x. Ma to miejsce we wszystkich nabożeństwach aż do Wniebowstąpienia.

TROPARION, ton 7.

Chociaż grób był zapieczętowany,* Ty, jaśniejący wyszedłeś z niego, Chryste Boże, nasze Życie.* I przy drzwiach zamkniętych,* Ty, wszystkich Zmartwychwstanie, stanąłeś przed uczniami,* odnawiając w nas za ich pośrednictwem ducha mocnego (Ps 50,12)* według wielkiego Twego miłosierdzia.

KONTAKION, ton 8.

Skrzętną prawicą przebadał Tomasz Twój życiodajny bok, Chryste Boże,* a skoro przez zamknięte drzwi wszedłeś,* z pozostałymi apostołami zawołał: "Pan mój i Bóg mój!".

PROKIMEN, ton 3.

Ps 146, 5 i 1.  

Wielki Pan nasz i wielka moc Jego,* a mądrości Jego nie masz liczby.

Stych: Chwalcie Pana, bo dobry jest psalm, Bogu naszemu niech będzie wdzięczna i ozdobna chwała.

Apostoł: Dz 5, 12-20.

ALLELUJA

Ps 94, 1 i 3.    

Pójdźcie, śpiewajmy z radością Panu, śpiewajmy Bogu, Zbawicielowi naszemu.

Stych: Albowiem Bogiem wielkim Pan i królem wielkim po wszystkiej ziemi.

Ewangelia: J 20, 19-31.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 147, 12.

Chwal, Jeruzalem, Pana,* chwal, Syjonie, Boga twego, alleluja 3x.

 

 

Poniedziałek: Dz 3, 19-26                                                                                           J 2, 1-11

Wtorek: Dz 4, 1-10                                                                                                   J 3, 16-21

Środa: Dz 4, 13-22                                                                                                    J 5, 17-24

Czwartek: Dz 4, 23-31                                                                                              J 5, 24-30

Piątek: Dz 5, 1-11                                                                                                     J 5, 30-6,2

Sobota: Dz 5, 21-33                                                                                                  J 6, 14-27

 

TRZECI TYDZIEŃ po WIELKANOCY

Niedziela o Niewiastach Niosących miro

            Troparion niedzieli tonu 2, po nim tropariony następujące:        

TROPARION o JÓZEFIE z ARYMATEI, ton 2.

Pobożny Józef,* zdjąwszy z krzyża najczystsze Twe ciało,* owinął je czystym prześcieradłem z wonnościami,* położył w nowym grobie,* ale po trzech dniach, Chryste, zmartwychwstałeś,* okazując światu wielkie miłosierdzie.

TROPARION o NIEWIASTACH NIOSĄCYCH MIRO, ton 2.

Niewiastom Niosącym miro* zjawił się przy grobie Anioł i powiedział:* "Wonne maści stosowne są tylko dla zmarłych!* Chrystus okazał się niepodległy zniszczeniu.* Więc śpiewajcie:* Chrystus zmartwychwstał,* okazując światu wielkie miłosierdzie.

KONTAKION, ton 2.

"Witajcie!" Niewiastom Niosącym miro powiedziawszy,* utuliłeś płacz pramatki Ewy, Chryste Boże, Swoim Zmartwychwstaniem.* Swoim Apostołom nakazałeś przepowiadać:* "Zbawiciel powstał z grobu!".

HYPAKOJ, ton 8.

Chociaż zstąpiłeś do grobu, o Nieśmiertelny,

zniszczyłeś potęgę piekieł

i zmartwychwstałeś, Zwycięzco Chryste Boże,

mówiąc kobietom Niosącym miro: "Weselcie się!"

i Apostołom: "Pokój wam!"

Upadłym dajesz zmartwychwstanie.

PROKIMEN, ton 6.

Ps 27, 9 i 1.    

Zbaw lud Twój, Panie,* i błogosław dziedzictwu Twemu.

Stych: Do Ciebie, Panie, będę wołał, Boże mój, nie milcz przede mną.

Apostoł: Dz 6, 1-7.

ALLELUJA

Ps 84, 1 i 11.  

Ubłogosławiłeś Panie ziemię Twoją, przywróciłeś pojmanie Jakuba.

Stych: Miłosierdzie i prawda spotkały się z sobą, sprawiedliwość i pokój pocałowały się.

Ewangelia: Mk 15,43-16,8.

                                                              

 

Poniedziałek: Dz 6, 8-7,5.47-60                                                                                J 4, 47-54

Wtorek: Dz 8, 5-17                                                                                                   J 6, 27-33

Środa: Dz 8, 18-25                                                                                                    J 6, 35 -39

Czwartek: Dz 8, 26-39                                                                                              J 6, 40 -44

Piątek: Dz 8, 40-9,19                                                                                                J 6, 48 -54

Sobota: Dz 9, 20-31                                                                                          J 15, 17-16,2

 

 

NIEDZIELA CZWARTA po WIELKANOCY

Niedziela o Paralityku

TROPARION niedzielny, ton 3.

KONTAKION o Paralityka, ton 3.

Duszę moją skrępowaną różnego rodzaju grzechami i niegodziwymi czynami* podźwignij, Panie, Swą Boską władzą,* jak niegdyś podniosłeś paralityka,* abym uwolniony wołał do Ciebie:* "Chryste miłosierny, chwała Twojej mocy!"

PROKIMEN, ton 1.

Ps 32, 22 i 1.  

Niech będzie miłosierdzie Twoje, Panie, nad nami,* jak mieliśmy nadzieję w Tobie.

Stych: Weselcie się, sprawiedliwi w Panu; prawym przystoi chwała.

Apostoł: Dz 9, 32-42.

ALLELUJA

Ps 88, 1 i 2.    

Zmiłowania Pańskie na wieki wyśpiewywać będę, od pokolenia w pokolenie.

Stych: Bo mówiłeś: "Miłosierdzie wiecznie zbudowane będzie na niebiosach".

Ewangelia: J 5,1-15.

                                                             

 

Poniedziałek: Dz 10, 1-16                                                                                          J 6, 56-69

Wtorek: Dz 10, 21-33                                                                                               J 7, 1-13

 

                                                             

 

ŚRODA PRZEPOŁOWIENIA

TROPARION, ton 8.

W przepołowienie Pięćdziesiątnicy,* napój spragnioną moją duszę strumieniami pobożności,* bo Sam, Zbawicielu mój, wołałeś do wszystkich:* "Kto jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije!"* Źródło życia, Chryste Boże, chwała Tobie.

 KONTAKION, ton 4.

W połowie świąt Prawa,* Chryste Boże, Stworzycielu i Panie wszechrzeczy,* wołałeś do otaczających Cię:* "Przyjdźcie czerpać wodę nieśmiertelności".* Dlatego upadamy przed Tobą i z wiarą wołamy:* "Obsyp nas Swoimi zmiłowaniami,* bo Ty jesteś źródłem naszego życia."

PROKIMEN, ton 3.

Ps 146, 5.       

Wielki Pan nasz i wielka moc Jego,* a mądrości Jego nie masz liczby.

Stych: Chwalcie Pana, bo dobry jest psalm, Bogu naszemu niech będzie wdzięczna i ozdobna chwała.

Apostoł: Dz 14,6-18.

ALLELUJA

Ps 73, 2 i 12.  

Wspomnij na zgromadzenie Twoje, które posiadłeś od początku.

Stych: Bóg naszym królem przed wiekami, sprawił zbawienie pośród ziemi.

Ewangelia: J 7,14-30.

 

W miejsce Anioł zawołał do Pełnej łaski śpiewa się:            

Dziewictwo jest obce matkom,

rodzenie dzieci niesłychane u dziewic.

W Tobie zaś, Bogurodzico, jedno z drugim się połączyło.

Dlatego wszystkie narody nieustannie Cię uwielbiamy.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Kto pożywa ciało moje i pije moją krew,* we mnie mieszka a ja w nim, mówi Pan,* alleluja 3x.

 

                                                             

 

Czwartek: Dz 10, 34-43                                                                                            J 8, 12-20

Piątek: Dz 10, 44-11,10                                                                                            J 8, 21-30

Sobota: 12, 1-11                                                                                                       J 8, 31-42

 

NIEDZIELA PIĄTA po WIELKANOCY

Niedziela o Samarytance

TROPARION niedzielny, ton 4.

KONTAKION, ton 4.

Przyszedłszy z wiarą Samarytanka do studni* zobaczyła Ciebie - wodę Mądrości.* Napiła się jej obficie* i posiadła na zawsze królestwo niebieskie otoczona chwalebnym wspomnieniem.

PROKIMEN, ton 3.

Ps 46, 7 i 2.    

Śpiewajcie Bogu naszemu, śpiewajcie,* śpiewajcie królowi naszemu, śpiewajcie.

Stych: Wszystkie narody klaskajcie rękami, wykrzykujcie Bogu głosem wesela.

Apostoł: Dz 11,19-26.29-30.

ALLELUJA

Ps 44, 5 i 8.    

Nadciągnij, szczęśliwie postępuj i króluj dla prawdy i cichości i sprawiedliwości.

Stych: Umiłowałeś sprawiedliwość, a nienawidziłeś nieprawości.

Ewangelia: J 4,5-43.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Przyjmijcie Ciało Chrystusa,* skosztujcie ze źródła niewyczerpalnego,* alleluja 3x.

 

                                                             

 

Poniedziałek: 12, 2-17                                                                                               J 8, 42-51

Wtorek: Dz 12, 25-13,12                                                                                          J 8, 51-59

Środa: Dz 13, 13-24                                                                                                 J 6, 5-14

Czwartek: Dz 14, 20-27                                                                                            J 9, 39-10,9

Piątek: Dz 15, 5-34                                                                                                   J 10, 17-28

Sobota: Dz 15, 35-41                                                                                                J 10, 27-38

 

 

 

NIEDZIELA SZÓSTA po WIELKANOCY

Niedziela o Ślepym od urodzenia

TROPARION niedzielny, ton 5.

KONTAKION, ton 4.

Pozbawiony widzenia oczyma duszy* przychodzę do Ciebie, Chryste, jak ślepy od urodzenia* i w pokucie wołam:* "Ty jesteś jaśniejącym światłem dla przebywających w ciemnościach".

PROKIMEN, ton 8.

Ps 75, 12 i 2.  

Śluby czyńcie* i oddajcie Panu Bogu waszemu.

Stych: Znany jest Bóg w Judzie, w Izraelu wielkie jest imię Jego.

Apostoł: Dz 16,16-34.

ALLELUJA

Ps 118, 132 i 133.      

Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną.

Stych: Kroki moje prostuj według słowa Twego.

Ewangelia: J 9,1-38.

                                                           

 

Poniedziałek: Dz 17, 1-15                                                                                          J 11, 47-57

Wtorek: Dz 17, 19-28                                                                                               J 12, 19-36

 

 

                                                            

 

ŚRODA

ZAKOŃCZENIE UROCZYSTOŚCI PASCHY

            Odprawia się wszystko jak w dzień Paschy, oprócz apostoła i ewangelii.

Dz 18, 23-28                                                                                                             J 12, 36-47

            Po Liturgii świętej zdejmuje się płaszczanicę z ołtarza.

  <<<wstecz  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  dalej>>>


 

wstecz powrót do strony głównej