wstecz Molebien z Akatystem do Unickich
Nowomęczenników Podlaskich z Pratulina
powrót do strony głównej

Celebrans: Błogosławiony Bóg nasz w każdym czasie, teraz i zawsze i na wieki wieków.

Lektor: Amen. Chwała Tobie, Boże nasz, chwała Tobie.

Królu niebieski,

Pocieszycielu, Duchu prawdy,

który wszędzie jesteś i wszystko wypełniasz,

Skarbnico wszelkiego dobra

i Dawco życia,

przyjdź i zamieszkaj w nas

i oczyść nas od wszelkiej zmazy

i zbaw, o Dobry, dusze nasze.

Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny, zmiłuj się na nami. (3 x).

Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, i teraz i zawsze i na wieki wieków, amen.

Przenajświętsza Trójco, zmiłuj się nad nami. Panie, odpuść grzechy nasze. Święty, nawiedź nas i ulecz słabości nasze dla Imienia Twego.

Panie, zmiłuj się. (3 x).

Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, i teraz i zawsze i na wieki wieków,

amen.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się Imię Twoje; przyjdź Królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.

C: Albowiem Twoje jest Królestwo i moc i chwała, Ojca i Syna i Świętego Ducha, teraz i zawsze i na wieki wieków.

L: Amen.

Panie, zmiłuj się. (12 razy).

Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, i teraz i zawsze i na wieki wieków, amen.

Przyjdźcie, pokłońmy się Królowi naszemu Bogu.

Przyjdźcie, pokłońmy się i upadnijmy przed Chrystusem Królem naszym Bogiem.

Przyjdźcie, pokłońmy się i upadnijmy przed samym Chrystusem Królem naszym i Bogiem.

C: Pan jest Bogiem i zajaśniał nam, błogosławiony, który idzie w Imię Pańskie.

(powtarza się po każdym stychu).

C: Stych 1. Wyznawajcie Pana, albowiem jest dobry, albowiem na wieki miłosierdzie Jego.

Stych 2. Nie umrę, lecz żyć będę i opowiadać dziwne dzieła Pańskie.

Stych 3. Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym; przez Pana to się stało, cudem jest w oczach naszych.

Troparion, ton 8.

Jako fundament męczenników i umocnienie pobożności, Cerkiew czci i sławi Twoje świetlane cierpienie, zawsze opiewany, mężniemądry od młodości chwalebny Wincenty, z cierpiącymi z tobą uproś dla czczących cię oczyszczenia, jako niezwyciężony.

Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi:

Kondakion, ton 2.

Krwi waszej strugami Bóg odział w purpurę Cerkiew; On dał wam moc niezwyciężoną i zachowuje pojednanych w jedności, której wy jesteście umocnieniem.

I teraz i zawsze i na wieki wieków, amen.

Teotokion, ton 5.

Wszyscy wiemy, że jesteś bożą pięknie ozdobioną Szatą, Matko nie znająca zamążpójścia: my, czciciele Twoi Cię prosimy, potoki naszych grzechów i serc naszych fale Bożą Twoją ciszą uspokój i okryj szatą jedności Chrystusową Cerkiew.

C: Święci męczennicy, módlcie się za nami.

L: Święci męczennicy, módlcie się za nami.

C: Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi:

L: I teraz i zawsze i na wieki wieków, amen. (2 razy).

Módlcie się za nami, święci męczennicy, bo my się gorliwie do was garniemy, skorych pomocników i błagalników za dusze nasze.

Ektenia

C: Zmiłuj się nad nami, Boże, według wielkiego miłosierdzia Twego, błagamy Cię, wysłuchaj i zmiłuj się.

L: Kyrie eleison. (3 razy).

C: Módlmy się jeszcze o miłosierdzie, długie życie, pokój, zdrowie, zbawienie, nawiedzenie przebaczenie i odpuszczenie grzechów oraz o pomyślność dla sługi Bożego (sługi Bożej, sług Bożych) N. i dla wszystkich modlących się w tej świątyni.

C: Jeszcze módlmy się za całą wspólnotę naszą i za wszystkich chrześcijan.

C: Albowiem jesteś Bogiem miłosiernym i miłującym człowieka i Tobie chwałę oddajemy, Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze i na wieki wieków.

L: Amen.

AKATYST

(Tu śpiewa się Akatyst, a po skończeniu to, co następuje)

C: Bądźmy uważni.

Pokój wszystkim.

Oto mądrość.

Bądźmy uważni.

Prokimen, ton 7:

Będę Cię miłował, Panie, mocy moja, Pan twierdzą moją.

L: Będę Cię miłował, Panie, mocy moja, Pan twierdzą moją.

C: Stych: Bóg mój wspomożyciel mój, i w Nim będę nadzieję miał.

L: Będę Cię miłował, Panie, mocy moja, Pan twierdzą moją.

C: Będę Cię miłował, Panie, mocy moja.

L: Pan twierdzą moją.

C: Do Pana módlmy się.

L: Kyrie eleison.

C: Albowiem Święty jesteś, Boże nasz i pośród Świętych przebywasz, i Tobie oddajemy chwałę, Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze i na wieki wieków.

L: Amen.

C: Wszystko, co żyje, niech chwali Pana.

L: Wszystko, co żyje, niech chwali Pana.

C: Chwalcie Boga w Jego Świątyni, chwalcie Go na wzniosłym Jego nieboskłonie.

L: Wszystko, co żyje, niech chwali Pana.

C: Wszystko, co żyje,

L: niech chwali Pana.

C: Abyśmy byli godni wysłuchać świętej Ewangelii, Pana Boga prośmy.

L: Kyrie eleison. (3 razy).

C: Oto mądrość. Z szacunkiem słuchajmy świętej Ewangelii. Pokój wszystkim.

L: I z duchem twoim.

C: Czytanie świętej Ewangelii według Jana.

L: Chwała Tobie, Panie, chwała Tobie.

EWANGELIA

(J 17, 6.19-26)

C: Bądźmy uważni!

Rzekł Pan: Ojcze, objawiłem Imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Ja za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. A także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje Imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich.

L: Chwała Tobie, Panie, chwała Tobie.

Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi: Przez modlitwy świętych unickich męczenników Podlaskich miłosiernie oczyść bezmiar grzechów naszych.

I teraz i zawsze i na wieki wieków, amen: Przez modlitwy Bogurodzicy miłosiernie oczyść bezmiar grzechów naszych.

Zmiłuj się nade mną, Boże, według wielkiego miłosierdzia Twego i w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość.

Nie zostawiajcie nas ludzkiemu orędownictwu, święci rodacy, lecz przyjmijcie prośby nasze, smutek nas ogarnia, nie możemy znieść ucisku wroga i pociechy na ziemi nie mamy. Nie odrzucajcie naszych modlitw, nasi Niebiescy orędownicy, udzielcie nam pocieszenia i wszystko, co pożyteczne od Boga nam wypraszajcie.

C : Przez miłosierdzie i szczodrobliwość Twojego Jednorodzonego Syna, z którym błogosławiony jesteś wraz z Twoim Najświętszym, łaskawym i życiodajnym Duchem, teraz i zawsze i na wieki wieków.

L: Amen.

C: Święci męczennicy, módlcie się za nami.

L: Święci męczennicy, módlcie się za nami.

C: Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi.

L: I teraz i zawsze i na wieki wieków, amen. ( 2 razy).

Módlcie się za nami, święci męczennicy, bo my się gorliwie do was garniemy, skorych pomocników i błagalników za dusze nasze.

Prawdziwie godne to i sprawiedliwe * wysławiać Ciebie, Bogurodzico, * zawsze chwalebną i nieskalaną * i Matkę naszego Boga. * Czcigodniejszą od Cherubinów * i nieporównanie sławniejszą od Serafinów, * któraś w dziewictwie Boga Słowo zrodziła, * Ciebie, prawdziwie Bogurodzicę uwielbiamy.

L: Święty Boże, Święty nocny, Święty nieśmiertelny, zmiłuj się na nami. (3x).

Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, i teraz i zawsze i na wieki wieków, amen.

Przenajświętsza Trójco, zmiłuj się nad nami. Panie, odpuść grzechy nasze. Święty, nawiedź nas i ulecz słabości nasze dla Imienia Twego.

Panie, zmiłuj się. (3x).

Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, i teraz i zawsze i na wieki wieków, amen.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje; przyjdź Królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.

C: Albowiem Twoje jest Królestwo i moc i chwała, Ojca i Syna i Świętego Ducha, teraz i zawsze i na wieki wieków.

L: Amen.

Troparion, ton 8.

Jako fundament męczenników i umocnienie pobożności, Cerkiew czci i sławi Twoje świetlane cierpienie, zawsze opiewany, mężniemądry od młodości chwalebny Wincenty: z cierpiącymi z tobą uproś dla czczących cię oczyszczenia, jako niezwyciężony.

Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi.

Kondakion, ton 2.

Krwi waszej strugami Bóg odział w purpurę Cerkiew; On dał wam moc niezwyciężoną i zachowuje pojednanych w jedności, której wy jesteście umocnieniem.

I teraz i zawsze i na wieki wieków, amen.

Teotokion, ton 5.

Wszyscy wiemy, że jesteś bożą pięknie ozdobioną Szatą, Matko nie znająca zamążpójścia: my, czciciele Twoi Cię prosimy, potoki naszych grzechów i serc naszych fale Bożą Twoją ciszą uspokój i okryj szatą jedności Chrystusową Cerkiew.

EKTENIA

C: Zmiłuj się nad nami, Boże, według wielkiego miłosierdzia Twego, błagamy Cię, wysłuchaj i zmiłuj się.

L: Kyrie eleison. (3 razy).

C: Módlmy się jeszcze do Pana, Boga naszego, aby wysłuchał głos błagania nas grzesznych i zmiłował się nad ludem swoim (sługami swymi N.) i uchronił go (ich) od wszelkiego smutku, nieszczęścia, gniewu i niedostatku, od wszelkiego cierpienia duszy i ciała i obdarzył go (ich) długotrwałym zdrowiem; wołajmy wszyscy: w łaskawości swojej wysłuchaj nas, Panie, i zmiłuj się.

Módlmy się jeszcze o zachowanie tego miasta (tego klasztoru, tej wioski) i całego Kraju od głodu, zarazy, klęsk żywiołowych, wojny, napaści nieprzyjaciół, niewoli; aby miłujący człowieka Bóg nasz był nam miłosierny i łaskawy, odwrócił od nas swe zagniewanie, uwolnił nas od słusznie należnej nam kary i zmiłował się nad nami.

Módlmy się jeszcze, aby Pan Bóg wysłuchał głos błagania nas grzesznych i zmiłował się nad nami.

Usłysz nas Boże, Zbawicielu nasz, nadziejo wszystkich krańców ziemi i będących na morzu daleko, przebacz nam, Panie, łaskawie grzechy nasze i zmiłuj się nad nam. Jesteś bowiem Bogiem miłosiernym i miłującym człowieka i Tobie chwałę oddajemy, Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze i na wieki wieków.

L: Amen.

C: Do świętych męczenników Podlaskiej Ziemi pomódlmy się.

L: Święci męczennicy Podlaskiej Ziemi, módlcie się za nami.

C: O wielce błogosławieni i Bogiem mądrzy wybrańcy Boży! Uświęciliście swymi bohaterskimi czynami naszą Ziemię Podlaską, zostawiliście w niej swoje ciała, jako nasiona wiary, a duszami stoicie przed tronem Bożym i nieustannie za nią modlicie się. Oto my grzeszni, młodsi bracia wasi, ośmielamy się przynieść wam ten modlitewny śpiew.

Duchowi żołnierze Chrystusa! Uwielbiamy wasze wielkie czyny bohaterskie, bo cierpliwością i męstwem ze wszystkim odrzuciliście wroga i uwolniliście nas od jego ułudy i podstępów. Wychwalamy wasze święte życie, pochodnie Boże, świecące światłem cnót i wiary, rozjaśniający Bożą mądrością nasz rozum i serce. Wysławiamy wasze wielkie cuda, kwiaty rajskie, na naszej Ziemi Podlaskiej wspaniale rozkwitnięte i aromaty darów i cudów wszędzie wydające. Nie możemy się nadziwić, jak w życiu waszym szliście po Bożych drogach, orędownicy i opiekunowie nasi, i mac nadzieję na waszą pomoc uciekamy się do was i wołamy:

Pomóżcie ludowi Podlasia mocno trwać przy przekazanej przez was zjednanej wierze, aby ziarno zbawienia zasiane przez was nie zaschło od skwaru niewiary, ale polewane deszczem Bożej pomocy przyniosło owoc obfity.

Swymi modlitwami wzmocnijcie Kościół na naszej Ziemi, usuńcie podziały i waśnie, rozproszone owce zbierzcie w jedno i ochraniajcie przed wilkami przychodzącymi w owczym odzieniu.

Ustrzeżcie nas od złudnego blasku złego świata, byśmy zaparłszy się siebie i biorąc swój krzyż, poszli za Chrystusem, przybijając do krzyża swe ciało z namiętnościami i złymi pożądaniami, niosąc brzemiona jeden drugiego.

Spójrzcie z miłością na naszą ziemską Ojczyznę i mieczem swych modlitw wytnijcie panujące w niej bezbożnictwo i zgorszenia, by jak dawniej, tak i teraz i na przyszłość doznawało w niej czci Imię Pańskie.

Umocnijcie nas w mężnym trwaniu aż do krwi przy zjednanej wierze i obyczajach ojców, by ni smutek, ni ucisk, ni prześladowania, ni głód, ni nagość, ni ubóstwo, ni miecz nie zdołały nas odłączyć od miłości Chrystusowej, która okazała się w Chrystusie Jezusie.

Zawstydźcie mądrość tego świata, która wynosi się nad rozum Boży; nam zaś, umocnionym głupstwem Krzyża Chrystusowego, pomóżcie nie dać się zachwiać zgorszeniami światowej mądrości i zawsze myśleć o tym, co w górze, a nie o ziemskim.

Proście, by duch waszej miłości do Pana, troska o pełnienie Jego woli i zbawienie braci, nie słabły w nas.

Wzmocnijcie naszą słabość i poniżenie! Swymi modlitwami do Chrystusa wyproście, byśmy i my, przepłynąwszy szczęśliwie głębiny życiowe i zachowawszy bez uszczerbku skarb wiary, wpłynęli do przystani wiecznego zbawienia i zamieszkali w szczęśliwych mieszkaniach niebieskiej Ojczyzny razem z wami miłymi Bogu świętymi przez łaskę i miłość do człowieka Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, któremu należy się wraz z Odwiecznym Ojcem i Najświętszym Duchem nieustanna chwała i pokłon od wszystkiego stworzenia na wieki wieków.

L: Amen.

C: Oto mądrość!

Najświętsza Bogurodzico, wybaw nas.

L: Czcigodniejszą od Cherubinów i nieporównanie sławniejszą od Serafinów, która w dziewictwie Boga Słowo zrodziła, Ciebie, prawdziwie Bogurodzicę uwielbiamy.

C: Chwała Tobie, Chryste Boże, nadziejo nasza, chwała Tobie.

L: Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, i teraz i zawsze i na wieki wieków, amen. Kyrie eleison. (3 razy). Pobłogosław, ojcze.

C: Chrystus prawdziwy Bóg nasz, przez modlitwy przeczystej Swej Matki, błogosławionych unickich męczenników podlaskich Wincentego z towarzyszami i wszystkich świętych, niech się zmiłuje nad nami i zbawi nas, gdyż jest dobry i miłuje człowieka.

L: Amen.

Umocnienie pokładających w Tobie nadzieję, umocnij, Panie, Cerkiew, którą nabyłeś * Krwią Swoją Czcigodną.

wstecz powrót do strony głównej