wstecz Modlitwy powrót do strony głównej
1 Boska Liturgia św. Jana Złotoustego
2 Liturgia św. Bazylego Wielkiego

3

Akatyst ku czci Błogosławionych Męczenników Podlaskich

4

Akatyst dziękczynny

5

Molebien z Akatystem do Unickich Męczenników Podlaskich z Pratulina

6

Akatyst ku czci Bogurodzicy

7

Kanon Pokutny św. Andrzeja z Krety

8

Kanon o ukrzyżowaniu Pana i płaczu Bogurodzicy

9

Kanon na dzień Pański Zmartwychwstania

10

Homilia wielkanocna św. Jana Chryzostoma

11

Teksty wspólne o świętych
12 Liturgia Św. Jana Złotoustego - wersja z transkrypcją polską tekstu słowiańskiego
13 Liturgia Św. Bazylego Wielkiego - wersja z transkrypcją polską tekstu słowiańskiego
14 Akatyst ku czci świętych Cyryla i Metodego
wstecz powrót do strony głównej