wstecz Bł. Stanisław Papczyński powrót do strony głównej

Teksty przełożył z języka łacińskiego o. archimandryta Roman R. Piętka, mic


Bł. Stanisław Papczyński

Mistyczna Świątynia Boża

Ukrzyżowany Mówca

Chrystus Cierpiący

Słowo od tłumacza

 

 

Na cześć herbu rodowego
Prześwietnego Najjaśniejszego i Najczcigodniejszego Księdza
ANDRZEJA TRZEBICKIEGO
Biskupa Krakowskiego, Księcia Siewierskiego

Śnieżny ten kolor oznacza niewinność Łabędzia;
Łagodny śpiew wskazuje na łagodne usposobienie.
W nieskalanej bieli uznajemy nieskalane życie
I przyjemnie jest wiele razy śpiewać: Niech żyje Łabędź.

Prześwietny, Najjaśniejszy i Najczcigodniejszy Książe.

Ten śnieżnobiały niebiański Łabędź rozpięty na drzewie przeznaczenia i z wielką słodyczą przed Swoją śmiercią śpiewający, który naturalną Swoją barwę przez wylanie krwi zmienił na purpurową, miał być poświęcony tylko Księciu Purpuratowi. Spośród wielu Wasza Wysokość zwrócił moją uwagę, a co więcej, pierwszy stanął przed oczyma wielce uniżonego Klienta. Zwabił je i rodowy Łabędź Waszej Wysokości, i przyciągnęła senatorska oraz biskupia purpura. A względy okazane naszej drukarni prowadzą do przekonania, że im to z całą słusznością zawdzięcza się wychodzące z niej to dziełko. Oprócz tego sam autor tych pobożnych kazań, zaszczycony łaskawym patronatem Waszej Wysokości, do tego z pracą swoją mnie nakłonił, aby jedna ta książeczka świadczyła o wdzięczności dwu Klientów. Przyjmij więc ze wspaniałomyślnością, jaką się odznaczasz, Najjaśniejszy i Najczcigodniejszy Książe, ten Łabędzi śpiew umierającego na Krzyżu Sprawcy życia i zbawienia nas wszystkich, i zechciej mnie na zawsze zachować w cieniu Skrzydeł Twego rodowego Łabędzia.

Najjaśniejszej i Najczcigodniejszej Waszej Wysokości, wielce uniżony Klient, Mikołaj Aleksander Schedel.

Bądź pozdrowiony najszlachetniejszy czytelniku!

Powodowany pobożną, a nie zuchwałą, śmiałością objaśniłem za wewnętrznym poruszeniem ostatnie Słowa Wiecznej Mądrości - kończącej kazaniem życie w ludzkim ciele. Nie oceniam swego wysiłku. Zostawiam to twojej rzetelności. Wykorzystałem Pismo święte wraz z komentarzami. Nieliczne cytaty z literatury świeckiej zostawiłem niemal w oryginalnym brzmieniu, aby przy autorach pozostała chwała ich wymowy. Oby ten mój wysiłek przyniósł korzyść dla duszy choćby jednego człowieka. Będzie to dla mnie już wielki z tego owoc. A ponieważ mogłem wspomnieć czyny jakiegoś Męża, nie zatwierdzone jeszcze przez świętą Matkę Kościół, dlatego to, co polecił papież Urban VIII, niniejszym czynię, a mianowicie składam oświadczenie całkowicie według jego myśli i woli. I zawsze bądź zdrów i żyj szczęśliwie.

 

wstecz powrót do strony głównej