wstecz Teksty wspólne o świętych powrót do strony głównej

 

8. O męczenniku

TROPARION, ton 4.

Męczennik Twój, Panie, N..., * w zapasach swoich otrzymał koronę niewiędnącą * od Ciebie Boga naszego. * Mając bowiem moc od Ciebie * tyranów pokonał, * zwyciężył też demonów bezsilne zuchwalstwo. * Przez jego modlitwy zbaw dusze nasze.

KONDAKION, ton 2.

Jasną jesteś i nie sprowadzającą na manowce gwiazdą, * cierpiętniku N., * swoimi promieniami ukazujesz światu Słońce-Chrystusa, * rozpraszasz złudny blichtr, a nam ukazujesz Światło, modląc się ciągle za nas wszystkich.

A         

Męczennicy Twoi, Panie, * w zapasach swoich otrzymali korony niewiędnące * od Ciebie Boga naszego. * Mając bowiem moc od Ciebie, * tyranów pokonali, * zwyciężyli też demonów bezsilne zuchwalstwo. * Przez ich modlitwy zbaw dusze nasze.

PROKIMEN, ton 7.

Ps 63, 11 i 2.                                                                                                                                  

Będzie się weselił sprawiedliwy w Panu * i będzie w Nim miał nadzieję.

Stych: Wysłuchaj, Boże, prośbę moją, gdy się modlę. 

            Apostoł: 2Tm 2, 1-10.

ALLELUJA

Ps 91, 13 i 14                                                                                                                                 

Sprawiedliwy jak palma rozkwitnie, rozmnoży się jak cedr na Libanie.

Stych: Zasadzeni w domu Pańskim, zakwitną w dziedzińcach domu Boga naszego.

            Ewangelia: Łk 12, 2-12 lub J 15, 17-16, 2.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 111, 7.

W wiecznej pamięci będzie sprawiedliwy, * nie będzie się bał złych pogłosek, alleluja 3x.

wstecz powrót do strony głównej