wstecz Teksty wspólne o świętych powrót do strony głównej

 

7. O prepododobnym i szaleńcu dla Chrystusa

A.                                                       TROPARION, ton 1.

Mieszkańcem pustyni, aniołem w ciele * i cudotwórcą stałeś się, noszący Boga nasz ojcze N... * Przez post, czuwanie, modlitwy otrzymałeś dar z nieba, * by leczyć chorych na duszy i ciele uciekających się do ciebie. * Chwała Dającemu ci moc! * Chwała Dającemu ci koronę! * Chwała za twoim pośrednictwem wszystkich Uzdrawiającemu

B.                                                       TROPARION, ton 8.

W tobie, ojcze, doskonale zachowało się „stworzone na obraz Boży”. * Biorąc krzyż poszedłeś za Chrystusem: * czynami uczyłeś pogardzać ciałem, które przemija, * a troszczyć się o duszę, istotę nieśmiertelną. * Dlatego dusza twoja, prepodobny N..., cieszy się z aniołami.

C.                                                       TROPARION, ton 8

Potokami łez twoich użyźniłeś niepłodną pustynię * i dzięki głębokim jękom wysiłki twe stokrotnie zaowocowały. * Przez swoje cuda stałeś się jaśniejącą pochodnią dla świata. * Święty nasz ojcze N..., * módl się za nami do Chrystusa Boga o zbawienie dusz naszych.

TROPARION o szaleńcu dla Chrystusa, ton 1.

Sługa Twój N.,* usłyszawszy głos Twego apostoła mówiącego: „my szaleni dla Chrystusa”, * ze względu na Ciebie, Chryste Boże, * stał się na ziemi szaleńcem. * Obchodząc więc jego wspomnienie,* prosimy Cię, Panie, o zbawienie dusz naszych.

KONDAKION, ton 2.

Uzbroiłeś się po Bożemu czystością duszy * i jak włócznię wziąłeś do ręki nieustanne modlitwy, * dlatego pokonałeś całe pułki demonów, * ojcze nasz N., módl się ciągle za nas wszystkich.

PROKIMEN, ton 7.

Ps 115, 15 i 12.                                                                                                                              

Droga przed obliczem Pańskim * śmierć świętych Jego.

Stych: Cóż oddam Panu za wszystko, co mi dobrze uczynił.

            Apostoł: Ga 5, 22-6, 2.

ALLELUJA

Ps 111, 1 i 7.                                                                                                                                  

Błogosławiony mąż, który boi się Pana, w przykazaniach Jego będzie wielce rozmiłowany.

Stych: Możne na ziemi będzie potomstwo Jego

            Ewangelia: Mt 11, 27-30 lub Łk 6, 6, 17-23.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 111, 7.

W wiecznej pamięci będzie sprawiedliwy, * nie będzie się bał złych pogłosek, alleluja 3x.

wstecz powrót do strony głównej