wstecz Teksty wspólne o świętych powrót do strony głównej

5. O Biskupie

TROPARION, ton 4.

Przez prawdziwość twych czynów, * ojcze i arcypasterzu N..., * stałeś się regułą wiary dla swej trzody, * wzorem cichości, nauczycielem wstrzemięźliwości: * dlatego swą pokorą zdobyłeś wywyższenie, * ubóstwem bogactwo. * Proś Chrystusa Boga o zbawienie dusz naszych.

KONDAKION, ton 2.

Surmo duchowa, * Boży gromie, * co sadzisz wiarę, a wycinasz herezje, * wybrańcu Trójcy Przenajświętszej, wielki kapłanie N., * przebywając ciągle z aniołami, * módl się zawsze za nas wszystkich.

PROKIMEN, ton 4.

Ps 48, 4 i 2.                                                        

Usta moje będą mówiły mądrość, * a rozmyślanie serca mojego roztropność.

Stych: Słuchajcie tego, wszystkie narody, bierzcie w uszy, którzy mieszkacie na świecie.

            Apostoł: Hbr 7, 26-8, 2.

ALLELUJA

Przyp 10, 31 i Ps 36, 31.

Usta sprawiedliwego zrodzą mądrość, język przewrotnych zginie.

Stych: Zakon Boga Jego w sercu jego, a nie zachwieją się kroki jego.

            Ewangelia: J 10, 9-16.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 111, 7.

W wiecznej pamięci będzie sprawiedliwy, * nie będzie się bał złych pogłosek, alleluja 3x.

wstecz powrót do strony głównej