wstecz Teksty wspólne o świętych powrót do strony głównej

 

16. O wyznawcach

TROPARION, ton 8.

Przewodniku ortodoksji, nauczycielu pobożności i świętości, * lampo wszechświata, Bogiem natchniona ozdobo biskupów, mądry N.N., * swoimi naukami oświeciłeś cały świat, lyro Ducha Świętego. * Proś Chrystusa Boga o Zbawienie dusz naszych.

PROKIMEN, ton 7.

Ps 149, 5 i 1.   

Rozweselą się święci w chwale, * rozradują się na łożach swoich.

Stych: Śpiewajcie Panu pieśń nową, chwała Jego w zgromadzeniu świętych.

            Apostoł: Ef 6, 10-17.

ALLELUJA

Ps 111, 1 i 7.

Błogosławiony mąż, który boi się Pana, w przykazaniach Jego będzie rozmiłowany wielce.

Stych: Możne na ziemi będzie potomstwo jego.

            Ewangelia: Łk 12, 8-12.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 32, 1.

Weselcie się, sprawiedliwi w Panu, prawym przystoi chwała, alleluja 3x.

wstecz powrót do strony głównej