wstecz Teksty wspólne o świętych powrót do strony głównej

 

14. O męczennicy

TROPARION, ton 4.

Owieczka Twoja, Jezu, N. woła donośnym głosem: * "Ciebie, oblubieńcze mój, kocham i Ciebie szukając, cierpię, * z Tobą daję się ukrzyżować i przez Twój chrzest pogrzebać. * Dla Ciebie cierpię, by z Tobą królować. * Dla Ciebie umieram, aby żyć w Tobie. * Przyjmij mnie jako ofiarę nieskalaną, z miłością złożoną Tobie". * Przez jej wstawiennictwo, Miłosierny, zbaw dusze nasze.

KONDAKION, ton 2

Twoja czcigodna świątynia * jest dla nas wszystkich wierzących jakby duchową lecznicą, * i  głośno wołamy do ciebie: * dziewico męczennico, N. wspaniała, módl się ciągle do Chrystusa za nas wszystkich.

PROKIMEN, ton 8.

Ps 67, 36 i 27.                                                 

Dziwny jest Bóg w świętych swoich, * Bóg izraelski.

Stych: W zebraniach błogosławcie Boga, wy ze źródeł izraelskich

            Apostoł: 2Kor 6, 1-10 albo Ga 3, 23-29.

ALLELUJA

Ps 39, 2 i 3.

Czekając oczekiwałem Pana, i skłonił się ku mnie i wysłuchał próśb moich.

Stych: I wywiódł mnie z dołu nędzy i z bagna błotnistego.

            Ewangelia: Mt 15, 21-28 albo Mk 5, 24-34.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 32, 1.

Weselcie się, sprawiedliwi w Panu, * prawym przystoi chwała, alleluja 3x.

wstecz powrót do strony głównej