wstecz Teksty wspólne o świętych powrót do strony głównej

 

13. O prepodobnych męczennikach

TROPARION, ton 4.

Boże ojców naszych, * który postępujesz z nami według Swej łagodności, * nie odejmuj od nas Swego miłosierdzia, * lecz przez ich modlitwy * kieruj w pokoju naszym życiem.

KONDAKION, ton 2

Przez mnóstwo fal jak po suchym lądzie przechodząc, * w potokach łez całkowicie potopiliście bezcielesnych wrogów. * Prepodobni Męczennicy, * przyjąwszy dar uzdrowień, módlcie się ciągle do Chrystusa za nas wszystkich.

            Reszta jak o prepodobnym męczenniku.

            Apostoł: Rz 8, 28-39.

            Ewangelia: Mt 10, 32-33; 37-38

wstecz powrót do strony głównej