wstecz Teksty wspólne o świętych powrót do strony głównej

 

10. O biskupie męczenniku

TROPARION, ton 4.

Jako uczestnik powołania apostołów i następca ich tronów * zdobyłeś umiejętność dojścia na szczyty poznania Boga. * Dlatego wiernie głosząc orędzie Twojej prawdy (2Tm 2,15), * dla wiary przecierpiałeś aż do krwi, biskupie-męczenniku N... * Proś Chrystusa Boga o zbawienie dusz naszych.

KONDAKION, ton 4

Pobożnie żyłeś jako biskup, * poszedłeś drogą męczeństwa, * zlikwidowałeś pogańskie ofiary, * i byłeś mądrym obrońcą swej trzody. * Dlatego, czcząc cię, pobożnie wołamy: * Przez swoje modlitwy ocalaj nas zawsze przed nieszczęściami, nasz ojcze N.

PROKIMEN, ton7.

Ps 149, 5 i 1.                                                    

Rozweselą się święci w chwale, * rozradują się na łożach swoich.

Stych: Śpiewajcie Panu pieśń nową, chwała Jego w zgromadzeniu świętych.

            Apostoł: Hbr 13, 7-16.

ALLELUJA

 Ps 131, 9 i 13.                                                    

Kapłani Twoi niech się obloką w sprawiedliwość, a święci Twoi niechaj się weselą.

Stych: Albowiem Pan obrał Syjon, obrał go na mieszkanie sobie.

            Ewangelia: Łk 12, 32-40.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 111, 7.

W wiecznej pamięci będzie sprawiedliwy, * nie będzie się bał złych pogłosek, alleluja 3x.

 

wstecz powrót do strony głównej