KALENDARZ GRECKO-KATOLICKI
Używany w Kostomłotach

STYCZEŃ

2004

 

9 STYCZNIA

 

PIĄTEK

 

TYDZIEŃ XXXI po PIĘĆDZIESIĄTNICY. PO-ŚWIĘTO TEOFANII. - Św. męczennika POLIEUKTOSA.

Święty męczennik Polieuktos, żołnierz w Melitenie w Armenii, służył w armii cesarza Decjusza (249-251), a poniósł śmierć za wiarę za cesarza Waleriana (253-259). Był przyjacielem innego żołnierza Nearcha, wypróbowanego chrześcijanina. Prowadził bardzo porządne życie i wciąż pozostawał poganinem. Gdy nadeszły czasy prześladowania chrześcijan, Nearch powiedział do Polieuktosa: „Mój przyjacielu! Wkrótce rozłączymy się. Mnie wezmą na męki, ale ty, proszę, wyrzeknij się przyjaźni ze mną”. Ten mu odpowiedział, że widział we śnie Chrystusa, Który zdjął z niego odzienie i nałożył inne, jasne. „Od tej chwili – powiedział – jestem gotowy służyć Panu Jezusowi”.

            Święty Polieuktos w żarze swego ducha wyszedł na plac miejski, zerwał afisz z rozporządzeniem cesarskim o obowiązkowym pod karą śmierci oddawaniu czci bożkom pogańskim i porozbijał ich posągi. Prefekt Theloks, któremu polecono wprowadzić w życie cesarskie zarządzenie, teść Polieuktosa, przeraził się czynem zięcia i powiedział mu, że teraz będzie musiał umrzeć. „Idź, pożegnaj się z żoną i dziećmi” – powiedział. Przyszła żona i ze łzami w oczach prosiła go, by wyparł się Chrystusa. Zapłakał też i jego teść. Ale Święty, pamiętając o swym przyjacielu Nearchu, był niewzruszony w swoim postanowieniu cierpieć za Chrystusa. Radośnie pochylił głowę pod miecz kata i własną krwią został ochrzczony (+259).

            Czci się go jako patrona w dochowywaniu przysiąg i umów.

 

                TROPARION o męczenniku (8)

 

KONTAKION, ton 4.

Gdy Zbawiciel skłonił głowę w Jordanie,* rozdeptał głowy wężów;* odcięta zaś głowa Polieuktosa okryła hańbą zwodziciela.

 

Piątek: 1P 1,1-2.10-12; 2,6-10                                                                      Mk 12,1-12

Sobota: Tes 5,14-23                                                                                      Łk 17,3-10