KALENDARZ GRECKO-KATOLICKI
Używany w Kostomłotach

STYCZEŃ

2004

 

8 STYCZNIA

 

CZWARTEK

 

TYDZIEŃ XXXI po PIĘĆDZIESIĄTNICY. PO-ŚWIĘTO TEOFANII. - Św. ojca naszego JERZEGO CHOZEBITY i św. matki naszej DOMINIKI

Święty Jerzy Chozebita urodził się na Cyprze. Po śmierci rodziców udał się do Palestyny uczcić święte miejsca. Tam wstąpił do klasztoru pw. Matki Boskiej zwanego Chozeba, który znajdował się między Jordanem a Jerozolimą. Został jego przełożonym. Był dla mnichów wzorem w postach, czuwaniach i umartwieniach cielesnych. Zmarł przed najazdem Persów w 614 roku.

 

Święta Domnika pochodziła z okolic Kartaginy. Żyła za czasów cesarza Teodozjusza Wielkiego (379-395). Wychowana przez rodziców od młodych lat w pobożności, potajemnie opuściła dom rodzinny i udała się do Aleksandrii. Tam zatrzymała się u czterech pogańskich kobiet, które nawróciła na chrześcijaństwo i razem z nimi udała się do Konstantynopola. Tam przyjął je patriarcha Nektariusz i udzielił im chrztu. Wkrótce św. Domnika wybrała życie klasztorne. Przez długie ascetyczne życie doszła do wysokiej świętości. Miała dar leczenia chorych, panowania nad żywiołami, przepowiadania przyszłości. Dzięki temu wielu ludzi stolicy zaczynało troszczyć się o życie wieczne, o duszę. Zeszła z tego świata w późnej starości za cesarza Zenona (379-476).

 

 

KONTAKION o Jerzym, ton 4.

Byłeś, Jerzy, jakby latarnią najjaśniejszą,* rozjaśniającą boskimi promieniami wołających z wiarą do ciebie:* módl się za nas do Władcy ukazującego się w strumieniach* i oświecającego każdego mieszkańca ziemi.

 

Czwartek: Jk 4,7-5,9                                                                                     Mk 11,27-33

Piątek: 1P 1,1-2.10-12; 2,6-10                                                                      Mk 12,1-12

Sobota: Tes 5,14-23                                                                                      Łk 17,3-10