KALENDARZ GRECKO-KATOLICKI
Używany w Kostomłotach

STYCZEŃ

2004

 

 

7 STYCZNIA

 

ŚRODA

 

TYDZIEŃ XXXI po PIĘĆDZIESIĄTNICY. PO-ŚWIĘTO TEOFANII. Swiatki.- ΣΣ SOBÓR świętego chwalebnego proroka i poprzednika JANA CHRZCICIELA

Uroczystość (sobór) Poprzednika i Chrzciciela Pańskiego Jana. We Wschodnim Kościele jest zwyczaj, że w następny dzień po wielkich świętach Pańskich i Maryjnych wspomina się tych świętych, którzy w ściślejszy sposób wzięli udział w danym historycznym wydarzeniu. I właśnie na drugi dzień po Teofanii Kościół czci tego, kto dokonał chrztu Chrystusa, kto włożył swą rękę na głowę Zbawiciela. Święty Poprzednik i Chrzciciel Pański Jan kończy historię Kościoła Starotestamentalnego i otwiera epokę Nowego Testamentu. Poświadczył przyjście na ziemię Jednorodzonego Syna Bożego, Który przyjął ludzkie ciało. Spotkał go zaszczyt ochrzcić Go w wodach Jordanu. On poświadczył tajemnicze ukazanie się Trójcy Przenajświętszej w dniu Chrztu Zbawiciela. Poprzednik Pański urodził się sześć miesięcy wcześniej od Chrystusa jako Jego krewniak po matce, jako syn kapłana Zachariasza i sprawiedliwej Elżbiety. Zwiastunem jego narodzin był archanioł Gabriel, wyjawił bowiem Zachariaszowi w świątyni, że urodzi się mu syn. Dziecię wyproszone przez modlitwy, zapowiedziany przez wysłańca z nieba było napełnione Duchem Świętym. W dzikiej pustyni surowym trybem życia, postem, modlitwą i współczuciem losowi narodu Bożego przygotowywał się do wielkiej posługi. W wieku około 30 lat wyszedł głosić pokutę. Stanął nad Jordan, by swymi naukami przygotować naród do przyjęcia Zbawiciela świata. Święty Jan według określeń cerkiewnych tekstów był „błyszczącą gwiazdą poranną”, której blask przewyższał jasność wszystkich gwiazd innych i która zapowiadała poranek pełnego łaski dnia rozjaśnionego przez duchowe Słońce – Chrystusa. Wkrótce po chrzcie niewinnego Baranka Bożego został na rozkaz Heroda zabity mieczem. Czytaj: Mt 3,1-16; 11,1-19;14,1-12. Mk 1,2-8; 6,14-9. Łk 1,5-25.38-80; 3,1-20; 7,18-35; 9,7-9. J 1,19-34; 3,22-26.

           

TROPARION, ton 2.

Wspomnieniu sprawiedliwego towarzyszą pochwały.* Lecz tobie, Poprzedniku, wystarczy świadectwo Pańskie.* Ty naprawdę jesteś największy z proroków,* bo zostałeś uznany godnym ochrzcić w falach Przepowiedzianego.* Za prawdę więc cierpiałeś,* z radością zwiastowałeś i w otchłani Boga jawiącego się w ciele,* gładzącego grzech świata* i okazującego nam wielkie miłosierdzie.

 

Środa: Jk 3,11-4,6                                                                                       Mk 11,23-36

Czwartek: Jk 4,7-5,9                                                                                    Mk 11,27-33

Piątek: 1P 1,1-2.10-12; 2,6-10                                                                      Mk 12,1-12

Sobota: Tes 5,14-23                                                                                      Łk 17,3-10