Kalendarz greckokatolicki

Stosowany w Kostomłotach

 

STYCZEŃ

2004

 

3 STYCZNIA

 

SOBOTA przed Teofanią

 

TYDZIEŃ XXX po PIĘĆDZIESIĄTNICY. PRZED-ŚWIĘTO TEOFANII. - Św. proroka MALACHIASZA i św. męczennika GORDIOSA

Święty prorok Malachiasz żył 400 lat przed Narodzeniem Chrystusa w czasie powrotu Żydów z niewoli babilońskiej. Był ostatnim ze starotestamentalnych proroków, dlatego ojcowie Kościoła nazywają go „pieczęcią proroków”. Jako wzór szczerej dobroci i pobożności wprowadzał  ludzi w podziw. Nazwano go Malachiaszen tzn. aniołem lub posłańcem. W swojej księdze prorockiej wchodzącej do kanonu Świętych Ksiąg demaskował Żydów, przepowiadając przyjście Chrystusa, Jego Poprzednika i Sąd Ostateczny (3,1-5; 4,1-6).

 

 

Św. męczennik Gordios urodził się w końcu II wieku w Cezarei Kapadockiej w rodzinie chrześcijańskiej. W dojrzałym wieku wstąpił do służby wojskowej. Wykazał się męstwem i znajomością sztuki wojskowej, został wiec setnikiem. W czasie prześladowania chrześcijan w końcu IV wieku opuścił świat i odszedł na pustynię, żeby w „dobrym trudzie” przygotować się do wyznania Imienia Chrystusa Zbawiciela. W 320 roku Gordios otwarcie wystąpił w obronie chrześcijan przed prefektem miasta. Schwytano go i po strasznych męczarniach ścięto mu głowę.

 

 

Czytania Soboty przed Teofanią:

 

PROKIMEN, ALLELUJA i ŚPIEW NA KOMUNIĘ dnia.

Apostoł: 1Tm 3,13-4,5.           Ewangelia: Mt 3,1-6.