KALENDARZ GRECKO-KATOLICKI
Używany w Kostomłotach

STYCZEŃ

2004

 

 

 

30 STYCZNIA

 

PIĄTEK

 

TYDZIEŃ XXXIV PO PIĘĆDZIESIĄTNICY. Dzień postny. - Św. męczennika HIPOLITA, kapłana rzymskiego. ± Świętych ojców naszych i wielkich arcybiskupów: BAZYLEGO WIELKIEGO, GRZEGORZA TEOLOGA i JANA ZŁOTOUSTEGO. - Znalezienie relikwii św. męcz. Klemensa, papieża rzymskiego.

 

   

    Św. Hipolit był wybitnym egzegetą i teologiem. Gdy po śmierci papieża św. Kaliksta, któremu się przeciwstawił, następcą obrano św. Poncjana, utworzył stronnictwo, które papieża nie uznało, i stał się pierwszym antypapieżem. Za napiętnowanie władz, które prześladowały niewinnych chrześcijan, zesłany do pracy w kopalni na Sardynię zwaną insula nociva – wyspa śmierci, z której wracali nieliczni. Tam też zesłano papieża Poncjana, z którym Hipolit się pojednał. Zmarli w tym samym roku 235. Papież św. Fabian sprowadził ciała wygnańców do Rzymu, gdzie czczono ich odtąd razem jako męczenników.

     

    Uroczystość wspólna dla trzech świętych ojców naszych i wielkich arcybiskupów: BAZYLEGO WIELKIEGO, GRZEGORZA TEOLOGA i JANA ZŁOTOUSTEGO została ustanowiona ok. 1100 roku w Konstantynopolu za cesarza Aleksego Komnena w wyniku gorących sporów między wybitnymi i pobożnymi chrześcijanami oddanymi Kościołowi na temat, który z tych świętych jest większy. Jedni optowali za Bazylim z powodu błyskotliwej jego inteligencji i surowego trybu życia; inni uważali, że przewyższa pozostałych  Jan przez wdzięk bijący z jego kazań; wspaniała zaś retoryka, zręczna dialektyka i czarujący styl literacki jeszcze innym kazał trzymać stronę Grzegorza.

    W tym braku zdecydowania zwrócono się do świętego i mądrego biskupa Jana, metropolity Euchaites. Ten zaczął się modlić. Następnej nocy miał widzenie trzech wielkich Nauczycieli, którzy mu powiedzieli: " Powiedz tym chrześcijanom, by przerwali bezużyteczne dyskusje. Przed Bogiem nikt z nas nie jest większy od drugiego. My stanowimy jedno: między nami niema rozdźwięków i podziałów. W co wierzy i czego naucza jeden z nas, w to samo wierzą i tego nauczają drudzy. Wstań więc i zwróć im uwagę, żeby trwali w zgodzie i pokoju. I aby praktycznie podkreślić jedność naszej wiary, wybierz dzień i spraw, by odprawiano Służbę Bożą ku naszej czci dla podziękowania Bogu za łaski, którymi nas trzech obdarzył, a przez nas Kościół; a szczególnie za to, że w prawdziwej wierze i jej nauczaniu zawsze Bóg nas zachowywał w jedności i zgodzie ze Świętym Kościołem Katolickim".

    I tak się stało. Jan wybrał dzień 30 stycznia dla obchodzenia tego nowego święta i ułożył na nie wspaniałe Oficjum. Odtąd, jak śpiewamy w tym Oficjum, troiste słońce świeci tego dnia.

    27 listopada 2004 roku papież Jan Paweł II relikwie św. Jana Złotoustego i św. Grzegorza z Nazjanzu, które znajdowały się dotychczas w bazylice św. Piotra, przekazał do Konstantynopola patriarsze Bartłomiejowi I, który osobiście po nie przyjechał.

TROPARION, ton 4.

Równi w godności Apostołom * i nauczyciele powszechni Kościoła, * proście Pana wszechświata * o pokój dla świata i bogate miłosierdzie dla dusz naszych.

 

KONDAKION, ton 2.

Świętych i głoszących Bożą naukę heroldów, kwiat nauczycieli, * przyjąłeś do siebie, Panie, * darząc pokojem i pełnią wszelkiego Twojego dobra. * Trudy ich i wysiłki przyjąłeś ponad całopalne ofiary, * Ty jedynie darzący chwałą Swych świętych.

 

Służba wspólna o Biskupach (6).