Kalendarz greckokatolicki

Stosowany w Kostomłotach

 

STYCZEŃ

2004

 

2 STYCZNIA

 

PIĄTEK

 

TYDZIEŃ XXX po PIĘĆDZIESIĄTNICY. PRZED-ŚWIĘTO TEOFANII. Swiatki. - Św. ojca naszego SYLWESTRA, papieża rzymskiego. 

Św. Sylwester, papież Rzymski (314-335), urodził się w Rzymie. Rodzicami byli chrześcijanie, Rufinus i Justa. Ojciec wkrótce umarł, więc Świętym tym troskliwiej zaopiekowała się matka.

                Nauczyciel Sylwestra, kapłan Kwirynus, dał mu świetne wykształcenie i wychował prawdziwie po chrześcijańsku. Chłopiec po osiągnięciu pełnoletności zaczął wprowadzać w życie przykazanie Boże o służeniu bliźniemu. Szczególnie zatroszczył się o bezdomnych. W swoim domu zapewniał im zamieszkanie i odpoczynek.

                Sylwester w czasie prześladowania chrześcijan nie obawiał się przyjąć w swym domu wyznawcę biskupa Tymoteusza, który zatrzymał się u niego około roku i swymi naukami wielu nawrócił do Chrystusa. Jego ciało po męczeńskiej śmierci Sylwester dyskretnie zabrał i z szacunkiem pochował. Dowiedział się o tym mer miasta, Tarkwiniusz. Kazał go schwytać i postawić przed sądem. Zmuszał go tam wyrzec się Chrystusa, grożąc torturami i śmiercią. Święty jednak był nieustraszony, pozostał wytrwałym w wyznawaniu wiary, dlatego został wtrącony do więzienia. Tarkwiniusz zaraz po sprawie sądowej umarł, w wyniku czego Święty wyszedł na wolność i zaczął nieustraszenie głosić poganom ewangelię. Wielu z nich przyjęło chrześcijaństwo.

                W wieku trzydziestu lat św. Sylwester został przyjęty do grona duchowieństwa rzymskiego, a potem papież św. Marcelin (296-304) wyświęcił go na diakona, i wkrótce na kapłana. Po śmierci papieża św. Melchiadesa (311-314) został wybrany na biskupa Rzymu. Pieczołowicie troszczył się o czystość wiary swej owczarni. Pilnował, by kapłani gorliwie pełnili swą posługę, nie obciążając się sprawami doczesnymi.

                Dostojny biskup Sylwester miał opinię dogłębnego znawcy Pisma Świętego i niewzruszonego obrońcy wiary chrześcijańskiej. Pewnego razu, za panowania Konstantyna Wielkiego, gdy już minął okres prześladowania Kościoła, Żydzi zorganizowali dysputę o prawdziwej wierze. Wzięli w niej udział święty równy apostołom cesarz Konstantyn wraz ze swoją świętą matką, cesarzową Heleną i liczną świtą. Ze strony chrześcijan wystąpił św. Sylwester, a  Żydów reprezentowali liczni uczeni rabini na czele z Zambrijem, czarnoksiężnikiem i czarodziejem. Na podstawie Świętych Ksiąg Starego Testamentu św. Sylwester przekonywująco udowodnił, że wszyscy prorocy przepowiedzieli Narodzenie Jezusa Chrystusa z Nieznającej męża Dziewicy, Jego dobrowolną mękę i śmierć dla odkupienia całej upadłej ludzkości oraz chwalebne Zmartwychwstanie. Świętego Sylwestra uznano za zwycięzcę w tej utarczce słownej. Wówczas Zambrij próbował uciec się do czarodziejstwa. Ale Święty, wezwawszy Imię Jezusowe, przeszkodził złu. Zambrij i pozostali Żydzi uwierzyli w Chrystusa i poprosili o chrzest. Święty papież Sylwester był pasterzem Kościoła Rzymskiego ponad dwadzieścia lat, ciesząc się u chrześcijan wielkim szacunkiem. Dożył głębokiej starości i umarł w 335 roku.

 

 

TROPARION o Przed-święcie, ton 4.

Przygotuj się Zabulonie, raduj się Naftalimie.* Zatrzymaj się, Jordanie, i z radością przyjmij Pana idącego przyjąć chrzest.* Raduj się, Adamie z Pramatką,* nie kryjcie się jak niegdyś w raju,* bo przyszedł Ten, Który widział was nagich, by okryć was pierwotną szatą.* Chrystus przyszedł, by odnowić całe stworzenie.

 

KONDAKION o Przed-święcie, ton 4.

Chrystus Pan, stanąwszy w falach Jordanu, zawołał do Jana:* „Nie lękaj się mnie ochrzcić,* bo przyszedłem wybawić Adama, pierwszego stworzonego [człowieka] (1Tm 2,13).

 

 

czytania: tydzień xxxiii po Pięćdziesiątnicy.

Piątek: 2P 1,1-10                                                                                           Mk 13,1-8

Sobota: 2Tm 2,11-19                                                                                    Łk 18,1-8