KALENDARZ GRECKO-KATOLICKI
Używany w Kostomłotach

STYCZEŃ

2004

 

 

29 STYCZNIA

 

CZWARTEK

 

TYDZIEŃ XXXIV PO PIĘĆDZIESIĄTNICY. - Σ PRZENIESIENIE RELIKWII ŚW. MĘCZENNIKA IGNACEGO TEOFORA.

    Św. Ignacy był biskupem Antiochii (70-107). Ok. 105 roku został uwięziony i skazany na śmierć. Eskortowany przez żołnierzy napisał w drodze do Rzymu 7 listów; 4 podczas postoju w Smyrnie: do Efezjan, Magnezjan Trallian; napisał także list do Rzymian z prośbą o zaniechanie starań o jego uwolnienie; z Troady wysłał trzy listy: do Filadelfian, Smyrneńczyków oraz do Polikarpa, bpa Smyrny. Kościół określa Ignacy po raz pierwszy jako "Kościół katolicki" na oznaczenie całego ludu Bożego złączonego w jeden organizm z Chrystusem (Smyr. 8,2); przez jedność i zgodną miłość wierni tworzą jakby żywą symfonię i stają się członkami Chrystusa (Ef. 4,1-2); Ignacy wzywa do święcenia niedzieli (dnia ósmego) oraz odrzucenia szabatu (Magn.9,10). Dla Kościoła rzymskiego Ignacy ma szczególny szacunek; gminę tę pozdrawia słowami: "Kościołowi, który pierwsze dzierży miejsce, a leży w miejscowości przez Rzymian zamieszkałej; który jest godny Boga, godny czci, godny chwały, godny uwielbienia, godny powodzenia, godny świętości, który pierwsze zajmuje miejsce w związku miłości": słowa te rozumiane są zazwyczaj jako określenie przodującej roli Kościoła rzymskiego w całym Kościele powszechnym. Dalsza trasa konwoju wiodła przez Neapolis, Filippi, Tesalonikę, Dyrrachium nad Adriatykiem i Brindisi. W Rzymie został rzucony w amfiteatrze Flawiuszów (Koloseum)  na rozszarpanie przez dzikie zwierzęta za cesarza Trajana 20 grudnia 107 roku. Zostały z niego tylko grubsze kości, które jako skarb nieoceniony przewieziono do Antiochii. Drugie przeniesienie relikwii św. Ignacego, dziś świętowane, miało miejsce w 438 roku. Cesarz Teodozy II (408-450) za natchnieniem Bożym kazał świątynię pogańską Tychajon poświęcić chwalebnemu Męczennikowi, żeby on tu odbierał jak największą cześć. Gdy zaś Antiochia dostała się w ręce Persów, relikwie w 540 (lub 637) wróciły do Rzymu i teraz znajdują się w bazylice św. Klemensa, papieża.

                TROPARION o biskupie (10)

 

 Odczytać Pismo św. i za piątek ze względu na rangę jutrzejszego dnia.

Czwartek: 1P 4,12-5,5                                                                                  Mk 12,38-44

Piątek: 2P 1,1-10                                                                                           Mk 13,1-8

Sobota: 2Tm 2,11-19                                                                                    Łk 18,1-8