KALENDARZ GRECKO-KATOLICKI
Używany w Kostomłotach

STYCZEŃ

2004

 

 

28 STYCZNIA

 

ŚRODA

 

TYDZIEŃ XXXIV PO PIĘĆDZIESIĄTNICY. - Σ Św. ojca naszego EFREMA SYRYJCZYKA.

    Św. Efrem urodził się w Nisibis w Mezopotamii ok. roku 300. Jego ojciec, kapłan pogański, wygnał go z domu za sympatię do chrześcijan. Otrzymał schronienie u św. Jakuba, biskupa Nisibis, który zapewnił mu staranne wykształcenie. Ukończywszy osiemnaście lat, przyjął chrzest, podjął życie zakonne, został wyświęcony na diakona i objął stanowisko nauczyciela w znakomitej szkole chrześcijańskiej w Nisibis. Komentował Pismo święte i wyjaśniał dogmaty wiary. Gdy w 363 roku w wyniku układów politycznych Nisibis podpadło pod władzę Persów, wielu chrześcijan, z nimi św. Efrem, opuścili ojczyznę i przenieśli się do Edessy, gdzie odtąd nauczał. Zmarł w 373 roku. Napisał po syryjsku wiele wspaniałych hymnów o treści religijnej, które prawie wszystkie zostały przetłumaczone na język grecki. W wielu wyraził głębokie nabożeństwo do Matki Najświętszej. Jest nazywany Prorokiem Syryjczyków, syryjskim Eliaszem, Kolumną Kościoła, Harfą Ducha Świętego.

 

                TROPARION o prepodobnym (7C)

 

KONTAKION, ton 8.

Mając zawsze przed oczyma duszy czas sądu, * rozmiłowany w milczeniu prepodobny Efremie, * czynem uczyłeś spełniać dobre uczynki, * dlatego, ojcze całego świata, ospałych skłaniasz do przemiany swego myślenia.

 

Czytania 33 tygodnia po Pięćdziesiątnicy.

Środa: 1P 4,1-11                                                                                           Mk 12,28-37

Czwartek: 1P 4,12-5,5                                                                                  Mk 12,38-44

Piątek: 2P 1,1-10                                                                                           Mk 13,1-8

Sobota: 2Tm 2,11-19                                                                                    Łk 18,1-8