KALENDARZ GRECKO-KATOLICKI
Używany w Kostomłotach

STYCZEŃ

2004

 

 

27 STYCZNIA

 

WTOREK

 

TYDZIEŃ XXXIV PO PIĘĆDZIESIĄTNICY. + PRZENIESIENIE RELIKWII ŚW. JANA ZŁOTOUSTEGO.

   

   Trzydzieści trzy lata po śmierci relikwie św. Jana Złotoustego za cesarza Teodozjusza Młodszego i patriarchy Proklosa w 438 roku zostały z Armenii przeniesione do Konstantynopola. Na nowo lud chrześcijański wypłynął na spotkanie swego pasterza na tak licznych barkach, że morze wyglądało jak wielki stały ląd i niezliczone pochodnie pokrywały cieśninę Bosforu.

 

 + Błog. JERZEGO MATULEWICZA, biskupa wileńskiego.

  

TROPARION św. Jana, ton 8.

Wdzięk ust twoich, jak błyszcząca lampa, oświecił cały świat. * Skarby ubóstwa zgromadził dla świata. * Ukazał nam wielkość pokory. * Nauczając nas swymi słowami, ojcze Janie Złotousty, * proś Słowo, Chrystusa Boga, o zbawienie dusz naszych.

 

 

Dodać czytania wspólne o jednym biskupie.

Wtorek: 1P 3,10-22                                                                                      Mk 12,18-27

Środa: 1P 4,1-11                                                                                           Mk 12,28-37

Czwartek: 1P 4,12-5,5                                                                                   Mk 12,38-44

Piątek: 2P 1,1-10                                                                                           Mk 13,1-8

Sobota: 2Tm 2,11-19                                                                                    Łk 18,1-8