KALENDARZ GRECKO-KATOLICKI
Używany w Kostomłotach

STYCZEŃ

2004

 

 

26 STYCZNIA

 

PONIEDZIAŁEK

 

PONIEDZIAŁEK XXXIV po PIĘĆDZIESIĄTNICY. - Św. ojca naszego KSENOFONTA i jego bliskich.

   

            Św. KSENOFONT był senatorem w Konstantynopolu. Dwóch swoich synów Arkadiusza i Jana wysłał do Bejrutu w Fenicji, by studiowali prawo. W czasie podróży statek się rozbił, a oni ledwo uszli z życiem. Ksenofont i jego żona Maria wyruszyli na poszukiwanie synów. Gdy znaleźli ich w Jerozolimie ubranych habity zakonne, sami też podjęli życie klasztorne. Arkadiusz i Jan zmarli na pustyni, gdzie oddawali się ascezie. Ksenofont z żoną rozdzielili się: on poszedł na pustynię, ona żyła w towarzystwie pobożnych kobiet. Zakończyli swe miłe Bogu życie na początku VI wieku.

                TROPARION o prepodobnych (13)

 

KONTAKION, ton 4.

Zgodnie wraz z małżonką i swoimi dziećmi * pilnie zachowywałeś przykazania Boże, * biednym rozdałeś swoje bogactwo, * dlatego otrzymaliście radość w Bogu.

 

Czytania 33 tygodnia po PIĘĆDZIESIĄTNICY

Poniedziałek 33: 1P 2,21-3,9                                                                         Mk 12,13-17

Wtorek: 1P 3,10-22                                                                                      Mk 12,18-27

Środa: 1P 4,1-11                                                                                           Mk 12,28-37

Czwartek: 1P 4,12-5,5                                                                                   Mk 12,38-44

Piątek: 2P 1,1-10                                                                                           Mk 13,1-8

Sobota: 2Tm 2,11-19                                                                                    Łk 18,1-8