KALENDARZ GRECKO-KATOLICKI
Używany w Kostomłotach

STYCZEŃ

2004

 

 

25 STYCZNIA

 

NIEDZIELA

 

NIEDZIELA XXXIII po PIĘĆDZIESIĄTNICY. O ZACHEUSZU. Ton 8. + Św. ojca naszego GRZEGORZA TEOLOGA, patriarchy Konstantynopola.

    Św. Grzegorz urodził się w Arianze w Kapadocjiw Azji Mniejszej. Gorliwie studiował w Cezarei, Aleksandrii i Atenach. W Atenach związał się przyjaźnią ze św. Bazylim. Obaj zostali później mnichami i biskupami. Św. Grzegorz został biskupem Nazjanzu, a potem patriarchą Konstantynopola. Obronił swe owieczki przed herezją ariańską; w krótkim czasie złożył rezygnację z urzędu patriarchy i usunął się do Nazjanzu, gdzie poświęcił się wyłącznie modlitwie i studiom teologii. Dzieła jego odznaczają się taką głębią, że nadano mu tytuł „Teologa”. Pozostawił po sobie pamięć wielkiego teologa, humanisty i poety. Zmarł ok. roku 390.

 

TROPARION, ton 1.

Pasterski flet twej teologicznej nauki * zwyciężył trąby retorów. * Badałeś głębie Ducha * i otrzymałeś w nadmiarze piękno ekspresji literackiej. * Proś Chrystusa Boga, ojcze Grzegorzu, * o zbawienie dusz naszych.

 

KONTAKION, ton 3.

Językiem swoim mówiącym o Bogu * porozrywałeś splątane wątki starożytnych mówców, * szatą ortodoksji utkaną przez Boga odziałeś Kościół, * który, ją nosząc, woła z nami, twoimi synami: * Witaj, Ojcze, umyśle najwybitniejszy w teologii.

 

Służba wspólna o Biskupie (5).

Czytania bieżące (NIEDZIELI 32: Łk 19 1-9 i Świętego: Hbr 7,26-8,2. J 10,9-16.