KALENDARZ GRECKO-KATOLICKI
Używany w Kostomłotach

STYCZEŃ

2004

 

 

24 STYCZNIA

 

SOBOTA

 

TYDZIEŃ XXXIII po PIĘĆDZIESIĄTNICY. - Św. matki naszej KSENI.

   

            Św. Ksenia urodziła się na początku V wieku w Rzymie w szlachetnej i gorliwej rodzinie chrześcijańskiej. Rodzice przeznaczyli ją do życia w małżeństwie. Gdy już wszystko było przygotowane do zawarcia małżeństwa, potajemnie wraz z dwoma służącymi uciekła do Aleksandrii. Tu przybrała imię Ksenia, bo pierwotnie miała na imię Euzebia, żeby zmylić poszukującego ją ojca. Przypadkowo spotkała przełożonego klasztoru św. Andrzeja i poprosiła, by ją razem z towarzyszkami zabrał ze sobą. Tak znalazła się w Azji Mniejszej w prowincji Karia w mieście Mylasse. Kupiła działkę ziemi, zbudowała klasztor pod wezwaniem św. Stefana Pierwszego Męczennika i razem ze swymi towarzyszkami poświęciła się praktyce cnót. Swe święte i dobroczynne życie zakończyła w drugiej połowie V wieku.

 

                TROPARION o niewieście (15)

 

KONTAKION, ton 2.

Wspominając cię życzliwą dla tułaczy, * z miłością ciebie czcimy * i wysławiamy pieśniami Chrystusa, * dającego ci we wszystkim moc uzdrawiania; * módl się do Niego * zawsze za nas wszystkich.

Sobota: Tes 5,14-23                                                                                      Łk 17,3-10