KALENDARZ GRECKO-KATOLICKI
Używany w Kostomłotach

STYCZEŃ

2004

 

 

23 STYCZNIA

 

PIĄTEK

 

TYDZIEŃ XXXIII po PIĘĆDZIESIĄTNICY.- Św. męczennika KLEMENSA, biskupa Ancyry i św. Agathangelosa.

   

     + Błogosławionego WINCENTEGO i 12 TOWARZYSZY UNICKICH MĘCZENNIKÓW PODLASKICH z Pratulina.

 

 Św. Klemens urodził się w Ancyrze w Galacji z ojca poganina i matki chrześcijanki, Zofii. Od dwunastego roku życia przebywał w klasztorze; w dwudziestym został wybrany na biskupa swego rodzinnego miasta. Przez 28 lat mężnie cierpiał i walczył za wiarę w Chrystusa. Św. Agathangelos, Rzymianin, żołnierz, był w grupie straży więziennej, która pilnowała św. Klemensa, gdy przebywał w Rzymie w więzieniu. Nawrócony przez św. biskupa na wiarę chrześcijańską, towarzyszył mu w jego męczeńskich zmaganiach od Rzymu do Ancyry, gdzie razem ok. 296 roku za cesarza Maksymiana zostali ścięci.

TROPARION o św. Klemensie, ton 4.

Wyrosłeś dla wiernych, o bardzo święty, jak latorośl świętości, * kolumna męstwa, kwiat bardzo święty i owoc dany przez Boga. * Jako więc towarzysz w boju męczenników i uczestnik władzy biskupiej * proś Chrystusa Boga o zbawienie dusz naszych.

 

TROPARION o męczennikach unickich, ton 8.

Jako fundament męczenników i umocnienie pobożności, * Cerkiew czci i sławi twoje świetlane cierpienie, * zawsze opiewany błogosławiony, mężniemądry od młodości chwalebny Anicecie: * z cierpiącymi z tobą uproś dla czczących cię oczyszczenia, jako niezwyciężony.

 

KONDAKION, ton 2.

Krwi waszej strugami * Bóg odział w purpurę Kościół; * On dał wam moc niezwyciężoną * i zachowuje pojednanych w jedności, której wy jesteście umocnieniem.

 

TEOTOKION, ton 5

Wszyscy wiemy, że jesteś naprawdę bożą pięknie ozdobioną Szatą, * Matko nie znająca męża: * my, czciciele Twoi Cię prosimy, * potoki naszych grzechów i serc naszych fale * bożą Twoją ciszą uspokój * i okryj szatą jedności * Chrystusowy Kościół.

 

PROKIMEN, ton 7.

Ps 17, 2 i 3.    

Będę Cię miłował, Panie, mocy moja, * Pan moją twierdzą.

Stych: Bóg mój wspomożyciel mój, i w Nim będę miał nadzieję.

 

Apostoł: 1J 3, 10b-24.

 

ALLELUJA

 

Ewangelia: J 17, 6.19-26.

 

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

 

Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, * jak ja was umiłowałem, powiedział Pan,* alleluja 3x.