KALENDARZ GRECKO-KATOLICKI
Używany w Kostomłotach

STYCZEŃ

2004

 

 

21 STYCZNIA

 

ŚRODA

 

TYDZIEŃ XXXIII PO PIĘĆDZIESIĄTNICY. Dzień postny. - Św. ojca naszego MAKSYMA Wyznawcy i św. męczennika NEOFITA i świętych męczenników EUGENIUSZA, KANDYDA, WALERIANA i AKWILI.

 

    Św. Maksym ur. w Konstantynopolu w wysoko postawionej rodzinie, otrzymał doskonałe wykształcenie, był pierwszym z sekretarzy i doradcą cesarskim. Widząc jak rozprzestrzenia się herezja monoteletów, zostawił godności świeckie i wstąpił do klasztoru. Słowem i piórem zwalczał tę błędną naukę. Prowadził też na ten temat wiele dyskusji. W Rzymie był inicjatorem synodu lateraneńskiego przeciw monoteletom. Nieco później Konstans II kazał go wraz z papieżem Teodorem aresztować i sprowadzić do Konstantynopola. Zesłano go do Tracji, a gdy i tam nie poddał się zakazowi dyskutowania o tej herezji, obcięto mu rękę i język, by udaremnić mu obronę ortodoksji piórem i słowem. Zmarł na wygnaniu w 662 roku. Niestrudzony bojownik o czystość wiary, pozostawił olbrzymią spuściznę literacką, obejmującą wiele dziedzin wiedzy religijnej.

    Św. Neofit pochodził z Nicei. Rodzice wychowali go w umiłowaniu wiary chrześcijańskiej. To pobudziło go zwalczania pogaństwa. Za Dioklecjana po wielu męczarniach w wieku 16 lat poniósł śmierć męczeńską w Nicei ok. 303-305 roku.

    Święci męczennicy Eugeniusz, Kandyd, Walerian i Akwila w czasie prześladowań za Dioklecjana i Maksymiana skryli się w górach w Azji Mniejszej, pragnąc żyć bardziej ze zwierzętami niż z poganami. Ale wkrótce ich tam znaleziono i dostarczono do Trapezuntu. Po różnych męczarniach wrzucono ich do ognistego pieca. Wyszli stamtąd bez żadnej szkody. Wreszcie zaraz ich ścięto w 284 roku.

 

św. Maksyma TROPARION o wyznawcy (16)

                TROPARION o męczennikach (8)

 

KONTAKION Maksyma, ton 8.

Wielkiego Maksyma, miłośnika Przenajświętszej Trójcy, * jasno nauczającego wiary w Boga: * wyznawać Chrystusa w dwóch naturach, wolach i działaniach, * wierni, pieśniami godnie uczcijmy, wołając: * Witaj, nauczycielu wiary.

 

Środa: Jk 3,11-4,6                                                                                     Mk 11,23-36

Czwartek: Jk 4,7-5,9                                                                                 Mk 11,27-33

Piątek: 1P 1,1-2.10-12; 2,6-10                                                                  Mk 12,1-12

Sobota: Tes 5,14-23                                                                                   Łk 17,3-10