KALENDARZ GRECKO-KATOLICKI
Używany w Kostomłotach

STYCZEŃ

2004

 

 

20 STYCZNIA

 

WTOREK

 

TYDZIEŃ XXXIII po PIĘĆDZIESIĄTNICY. ± Św. ojca naszego EUTYMIUSZA WIELKIEGO Teofora.

 

    Św. Eutymiusz urodził się w 377 roku w Armenii za cesarza Gracjana. Ochrzczony w wieku trzech lat, kapłanem został w dziewiętnastym roku życia i zaraz otrzymał nominację na egzarchę monasterów. W 405-406 roku przeniósł się do Jerozolimy i w 411 roku zamieszkał w grocie św. Teoktysta, gdzie prowadził bardzo surowy tryb życia. Gdy potem poszedł na pustynię, zaczęło do niego przychodzić wielu pragnących prowadzić podobny tryb życia. W ten sposób powstała nowa laura nazwana jego imieniem. Skutecznie zwalczał ówczesne herezje: nestorian, eutychian, manichejczyków. Wiele całych rodzin Saracenów nawrócił na chrześcijaństwo. Nawrócił na prawdziwą wiarę Eudoksję, żonę Teodozjusza Młodszego, który wpadł w herezję monofizytów. Umarł w późnej starości w wieku 97 lat za cesarza Leona Wielkiego 20 stycznia 473 roku.

 

 TROPARION o Eutymiuszu, ton 4.

Wesel się pustynio niepłodna;* raduj się ufnie nie rodząca,* bo rozmnożył ci synów mąż umiłowany przez Ducha Świętego:* sadził ich w pobożności, wychowywał w cierpliwości aż do doskonałości cnót.* Przez jego modlitwy, Chryste Boże, wprowadź pokój w nasze życie.

 

KONDAKION o Eutymiuszu, ton 8.

Czcigodne narodzenie twoje napełniło świat radością;* a wspaniałe twoje wspomnienie ogarnęło go ufnością z powodu licznych twoich cudów.* Wiele z nich wyświadcz dla dusz naszych* i obmyj z brudu grzechów, byśmy śpiewali: alleluja.

 

Służba o prepodobnym (7).

Apostoł: Hbr 13,17-21.

 

Wtorek: Jk 3,1-10                                                                                        Mk 11,11-23

Środa: Jk 3,11-4,6                                                                                       Mk 11,23-36

Czwartek: Jk 4,7-5,9                                                                                    Mk 11,27-33

Piątek: 1P 1,1-2.10-12; 2,6-10                                                                     Mk 12,1-12

Sobota: Tes 5,14-23                                                                                    Łk 17,3-10