KALENDARZ GRECKO-KATOLICKI
Używany w Kostomłotach

STYCZEŃ

2004

 

 

19 STYCZNIA

 

PONIEDZIAŁEK

 

TYDZIEŃ XXXIII po PIĘĆDZIESIĄTNICY. - Σ Św. ojca naszego MAKAREGO EGIPSKIEGO.

    Św. Makary urodził  się w Górnym Egipcie ok. 300 roku. „On żył – mówi Palladiusz – 90 lat, z czego 60 lat przeżył na pustyni w Sketis, gdzie prowadził życie ascetyczne od trzydziestego roku życia. Tak był uważny we wszystkim, że nazywano go „młodym starcem”. Czynił tak szybkie postępy w osiąganiu doskonałości, że już w wieku 40-tu lat otrzymał łaskę wypędzania demonów i przepowiadania przyszłości. Został uznany godnym otrzymać święcenia kapłańskie”. Zmarł ok. roku 390.

 

            TROPARION o prepodobnym (7A)

 

KONDAKION, ton 1.

Dopełniłeś błogosławionego życia* na równi z zastępami męczenników,* i zasłużyłeś na przebywanie w ziemi cichych,* noszący Boga Makary;* zasiedliłeś pustynię niby miasto* i otrzymałeś od Boga łaskę czynienia cudów: dlatego cię czcimy.

 

Czytania: apostoła 32 tydzień, Ewangelii 32 tydz po PIĘĆDZIESIĄTNICY

 

Dziś czytania bieżące czytać i za jutro ze względu na wysoką klasę jutrzejszego dnia.

 

Poniedziałek 32: Jk 2,14-26                                                                       Mk 10,46-52

Wtorek: Jk 3,1-10                                                                                     Mk 11,11-23

Środa: Jk 3,11-4,6                                                                                     Mk 11,23-36

Czwartek: Jk 4,7-5,9                                                                                  Mk 11,27-33

Piątek: 1P 1,1-2.10-12; 2,6-10                                                                  Mk 12,1-12

Sobota: Tes 5,14-23                                                                                  Łk 17,3-10