KALENDARZ GRECKO-KATOLICKI
Używany w Kostomłotach

STYCZEŃ

2004

 

 

16 STYCZNIA

 

PIĄTEK

 

TYDZIEŃ XXXII po PIĘĆDZIESIĄTNICY. Dzień postny. - Uczczenie czcigodnych OKOWÓW ŚW. WSPANIAŁEGO APOSTOŁA PIOTRA.

Uczczenie czcigodnych OKOWÓW, którymi był skuty ŚW. WSPANIAŁY APOSTOŁ PIOTR (Dz 12,1-11), gdy tetrarcha Herod wtrącił go do więzienia dla imienia Chrystusowego. Przechowywał je w Jerozolimie patriarcha Juwenalis i podarował cesarzowej Eudokii, żonie Teodozjusza Młodszego, która w 437 roku przeniosła je do Konstantynopola. I ona z kolei jeden łańcuch posłała do Rzymu swojej córce Eudoksji, żonie Walentyniana III, która dała fundusze i papież św. Sykstus III na Eskwilinie wybudował kościół pod wezwaniem św. Piotra. Tam złożono dar z Konstantynopola. W Rzymie były i inne okowy św. Piotra, którymi był on skuty w czasach Nerona. Kościół ten około VI wieku otrzymał nazwę: Kościół św. Piotra w Okowach. (Święty Piotr w Okowach). I do dziś tak się nazywa.

 

TROPARION, ton 4.

Ty, który zajmujesz pierwszą Stolicę Apostolską,* bez opuszczania Rzymu dzięki czcigodnym twoim okowom do nas przybyłeś.* Czcząc je z wiarą, błagamy cię,* byś swym wstawiennictwem u Boga wyjednał nam obfite miłosierdzie.

 

KONDAKION, ton 2.

Naczelnego i pierwszego z apostołów,* ucznia boskiego Nauczyciela prawdy,* wielkiego Piotra wychwalajmy* i z wiarą uczcijmy jego Okowy, przyjmując grzechów odpuszczenie.

 

Apostoł o św. Piotrze: Dz 12,1-11.

Dziś czyta się Pismo święte i za dzień jutrzejszy ze względu na wysoką klasę jutrzejszego dnia.

Piątek: Jk 2,1-13                                                                                          Mk 10,23-32

Sobota: Kol 1,3-6                                                                                          Łk 16,10-15