KALENDARZ GRECKO-KATOLICKI
Używany w Kostomłotach

STYCZEŃ

2004

 

14 STYCZNIA

 

ŚRODA

 

TYDZIEŃ XXXII po PIĘĆDZIESIĄTNICY. ZAKOŃCZENIE UROCZYSTOŚCI TEOFANII. Swiatki.- ŚWIĘTYCH OJCÓW ZABITYCH NA SYNAJU I RAITHO.

     Odejście św. równej apostołom NINY, Oświecicielki Gruzji.

 

    Święci Ojcowie zabici przez Saracenów i koczujące plemiona rabskie, prowadzili życie ascetyczne w klasztorach i grotach na Synaju i w pobliskiej pustyni Raitho na brzegu Morza Czerwonego. Uciekli oni tam z Egiptu, gdzie panowało krwawe prześladowanie chrześcijan pod rządami prefekta Sabinusa, gdy na czele Imperium Rzymskiego stał Decjusz (249-251). W grotach Synaju i na pustyni Raitho podlegali tylko samemu Bogu. Żywili się jedynie roślinami. Nienawiść Złego wzbudziła przeciw nim plemiona arabskie i nomadów znad brzegu Morza Czerwonego od Arabii aż do Egiptu, którzy przyciągani przynętami łupu, napadali kilkakrotnie na mnichów: pierwszy raz za Dioklecjana w 305 roku, drugi za Walensa 28 grudnia 370 roku i wreszcie w 400 roku za Arkadiusza. Lecz nic nie znaleźli oprócz mat ze słomy i mnichów odzianych we włosiennice.

Kościół przekazał nam wspólne wspomnienie w dniu 14 stycznia wszystkich tych mnichów razem. By ochronić na przyszłość mnichów przed różnymi plemionami pogańskimi, cesarz Justynian w 527 roku na górze Synaj pobudował wspaniały klasztor zwany od IX wieku klasztorem św. Katarzyny, który istnieje do dnia dzisiejszego.

 

    W Gruzji św. Niny, niewolnicy na dworze tamtejszych panujących. Ona to miała sprawić, że król i jego kraj pozyskani zostali dla Chrystusa. Ta chrystianizacja Gruzji przypada na przełom IV-V stulecia, ale jej szczegółów nie znamy, a wiadomości o świętej, pośrednie i fragmentaryczne, podlegały w ciągu wieków rozmaitym interpretacjom. Mimo to jej wczesny i stosunkowo rozległy kult nie podlega wątpliwościom.

 

 

TROPARION o prepodobnych (13).

 

KONTAKION o męczennikach, ton 2.

Uciekliście od zgiełku tego świata* i dopłynęliście do spokojnej przystani,* uwieńczeni krwią męczeństwa* i mozołami ascezy* Dlatego jesteście współmieszkańcami* męczenników i prepodobnych.

 

 TROPARION o Ninie, ton 4.

Służebnico Słowa Bożego,* naśladująca w przepowiadaniu pierwszego powołanego Andrzeja i pozostałych apostołów,* Oświecicielko Gruzji i lyro Ducha Świętego,* równa apostołom święta Nino,* proś Chrystusa Boga o zbawienie dusz naszych.

 

Czytania 31 tygodnia:

Środa: Jk 1,1-18                                                                                 Mk 10,11-16

Czwartek: Jk 1,19-27                                                                          Mk 10,17-27

Piątek: Jk 2,1-13                                                                                 Mk 10,23-32

Sobota: Kol 1,3-6                                                                               Łk 16,10-15

 

Rozesłanie krótkie: Iże wo Iordanie krestiwyjsia ot Ioanna naszego radi spasienija, Christos istinnyj Boh nasz, molitwami preczistyja Swojeja Matiere i wsiech swiatych, pomiłujet i spasiet nas jako błah i cziełowiekolubiec.