KALENDARZ GRECKO-KATOLICKI
Używany w Kostomłotach

STYCZEŃ

2004

 

 

13 STYCZNIA

 

WTOREK

 

TYDZIEŃ XXXII PO PIĘĆDZ. PO-ŚWIĘTO TEOFANII. Swiatki.- Świętych męczenników ERMYLOSA i STRATONIKA.

 

Święci męczennicy ERMYLOS i STRATONIK z pochodzenia Słowianie, żyli IV wieku, za prześladowcy chrześcijan cesarza Licyniusza (307-342). Ermylos był diakonem w mieście Singidunum (obecny Belgrad) na Dunajem. Skazany do więzienia, cierpiał długie i surowe męki dla Chrystusa, lecz pozostał nieugięty.

 

            Św. Stratonik był dozorcą więziennym i tajnym chrześcijaninem. Widząc męki swego przyjaciela Ermylosa, nie mógł wstrzymać się od łez i publicznie przyznał się do chrześcijaństwa. Spotkał go los towarzysza. Obu umęczonych przyjaciół zawinięto razem w sieci i wrzucono do Dunaju. Po trzech dniach ciała ich znaleźli na brzegu rzeki chrześcijanie i pogrzebali niedaleko od obecnego Belgradu. Czcigodne ich Głowy znajdowały się w świątyni Hagia Sophia w Konstantynopolu. Widziano tam je jeszcze w 1200.

 

                TROPARION o męczennikach (8A)

 

Uwaga. Wspomnienie męczenników łączy się ze wspomnieniem świętych następnego dnia ze względu na Zakończenie uroczystości Teofanii.

 

Czytania 31 tygodnia:

Wtorek: Hbr 12,25-26.13,22-25                                                        Mk 10,2-13

Środa: Jk 1,1-18                                                                                 Mk 10,11-16

Czwartek: Jk 1,19-27                                                                          Mk 10,17-27

Piątek: Jk 2,1-13                                                                                 Mk 10,23-32

Sobota: Kol 1,3-6                                                                               Łk 16,10-15