KALENDARZ GRECKO-KATOLICKI
Używany w Kostomłotach

STYCZEŃ

2003

 

 

7 STYCZNIA

 

WTOREK

 

TYDZIEŃ XXXIV po PIĘĆDZIESIĄTNICY. PO-ŚWIĘTO TEOFANII. Swiatki.- ΣΣ SOBÓR świętego chwalebnego proroka i poprzednika JANA CHRZCICIELA

 

TROPARION, ton 2.

Wspomnieniu sprawiedliwego towarzyszą pochwały.* Lecz tobie, Poprzedniku, wystarczy świadectwo Pańskie.* Ty naprawdę jesteś największy z proroków,* bo zostałeś uznany godnym ochrzcić w falach Przepowiedzianego.* Za prawdę więc cierpiałeś,* z radością zwiastowałeś i w otchłani Boga jawiącego się w ciele,* gładzącego grzech świata* i okazującego nam wielkie miłosierdzie.

 

[Uwaga: Apostoł i Ewangelia w dni powszednie bierze się 29 tyg. po Piędz. z racji otstupki Teofanii].

 

Ap i Ew: 29 tyg. po 50-cy: Apostoł: Hbr 4,1-13 i Ewangelia:  Łk 21,12-19.