KALENDARZ GRECKO-KATOLICKI
Używany w Kostomłotach

STYCZEŃ

2003

 

5 STYCZNIA

 

NIEDZIELA

 

NIEDZIELA XXXIII po PIĘĆDZIESIĄTNICY. Ton 8. WIGILIA TEOFANII. DZIEŃ ŚCISŁEGO POSTU. - Świętych męczenników TEOPEMPTA i TEONASA i św. SYNKLETYKII

 

Liturgia św. Jana Złotoustego. Prokimen, apostoł, alleluja, ewangelia, śpiew na Komunię najpierw Niedzieli przed Teofanią potem bieżące .

 

TROPARION, ton 4.

Kiedyś po wniebowzięciu Eliasza Jordan cofnął się przez dotknięcie płaszczem Elizeusza* i rozdzieliły się wody na obie strony * I mokra droga stała się przed nim suchą:* na prawdziwe wyobrażenie chrztu,* dzięki któremu przebywamy płynny bieg tego życia.* Chrystus przyszedł na Jordan, by uświęcić wody.

 

KONDAKION, ton 2.

Miłosierny Chryste,* jako zwykły człowiek idziesz ochrzcić się w wodach Jordanu.* Dzięki niezmierzonemu miłosierdziu* gładzisz przez to wszystkim mnóstwo grzechów.* I mnie, ogołoconego haniebnie z pierwotnej świętości,* na nowo odziewasz szatą [łaski].

 

Liturgia św. Jana Złotoustego

Czytania z niedzieli przed Teofanią (2Tm 4,5-8; Mk 1,1-8).