KALENDARZ GRECKO-KATOLICKI
Używany w Kostomłotach

STYCZEŃ

2003

 

4 STYCZNIA

 

SOBOTA

 

TYDZIEŃ XXXIII po PIĘĆDZIESIĄTNICY. PRZED-ŚWIĘTO TEOFANII. - Przed-święto Teofanii. - Sobór świętych 70 Apostołów, uczniów Pana Naszego i św. ojca naszego TEOKTYSTA, igumena Kukumon na Sycylii

                TROPARION o apostołach (4A)

 

Liturgia św. Jana Złotoustego.

Prokimen, alleluja i śpiew na Komunię z dnia.  Apostoł (1Tm 3,13- 4,5) i ewangelia (Mt 3,1-6) przed Teofanią potem bieżące.

Można opuścić czytania bieżące ze względu na Odstupkę.

Czytania tygodnia xxxiii po Pięćdziesiątnicy

 

Bieżące: 2Tm 2,11-19; Łk 18,2-8.