KALENDARZ GRECKO-KATOLICKI
Używany w Kostomłotach

STYCZEŃ

2003

 

 

31 STYCZNIA

 

PIĄTEK

 

37 TYDZIEŃ PO PIĘĆDZIESIĄTNICY.-Dzień postny. - Σ Świętych męczenników CYRUSA i JANA, cudotwórców i bezinteresownych

 

TROPARION, ton 5.

Cuda świętych Twoich dałeś nam, Chryste Boże, * jako mur niepokonany. * Przez ich modlitwy rozprosz zamysły niewiernych, * utwierdź Swój Kościół, * Ty, jedynie dobry i przyjaciel człowieka.

 

KONTAKION, ton 3.

Z łaski Bożej otrzymaliście, Święci, dar czynienia cudów, * nieustannie dokonujecie wspaniałych czynów, * niewidzialną ręczną pracą odcinacie wszystkie nasze namiętności, * mądry Bogiem Cyrusie ze sławnym Janem, * jesteście bowiem Bożymi lekarzami.

 

Piątek: 1J 4,20-5,21. Mk 15,1-15.