KALENDARZ GRECKO-KATOLICKI
Używany w Kostomłotach

STYCZEŃ

2003

 

 

 

30 STYCZNIA

 

CZWARTEK

 

37 TYDZIEŃ PO PIĘĆDZIESIĄTNICY. Św. meczennika HIPOLITA,     Papieża. - ± Świętych ojców naszych i wielkich arcybiskupów: BAZYLEGO WIELKIEGO, GRZEGORZA TEOLOGA i JANA ZŁOTOUSTEGO

 

TROPARION, ton 4.

Równi w godności Apostołom * i doktorowie powszechni Kościoła, * proście Pana wszechświata * o pokój dla świata i bogate miłosierdzie dla dusz naszych.

 

KONDAKION, ton 2.

Świętych i głoszących Bożą naukę heroldów, kwiat nauczycieli, * przyjąłeś do siebie, Panie, * darząc pokojem i pełnią wszelkiego Twojego dobra. * Trudy ich i wysiłki przyjąłeś ponad całopalne ofiary, * Ty jedynie darzący chwałą Swych świętych.

 

Służba wspólna o Biskupach (6).