KALENDARZ GRECKO-KATOLICKI
Używany w Kostomłotach

STYCZEŃ

2003

 

 

27 STYCZNIA

 

PONIEDZIAŁEK

 

TYDZIEŃ XXXVII PO PIĘĆDZIESIĄTNICY.

 + PRZENIESIENIE RELIKWII ŚW. JANA ZŁOTOUSTEGO

 + Błog. JERZEGO MATULEWICZA, biskupa wileńskiego

  

TROPARION św. Jana, ton 8.

Wdzięk ust twoich, jak błyszcząca lampa, oświecił cały świat. * Skarby ubóstwa zgromadził dla świata. * Ukazał nam wielkość pokory. * Nauczając nas swymi słowami, ojcze Janie Złotousty, * proś Słowo, Chrystusa Boga, o zbawienie dusz naszych.

 

 Czytania 32 tygodnia po Pięćdziesiątnicy.

Dodać czytania wspólne o jednym biskupie.

Poniedziałek 32: Jk 2,14-26                                                                           Mk 10,46-52

Wtorek: Jk 3,1-10                                                                                         Mk 11,11-23

Środa: Jk 3,11-4,6                                                                                         Mk 11,23-36

Czwartek: Jk 4,7-5,9                                                                                     Mk 11,27-33

Piątek: 1P 1,1-2.10-12; 2,6-10                                                                      Mk 12,1-12

Sobota: Tes 5,14-23                                                                                      Łk 17,3-10