KALENDARZ GRECKO-KATOLICKI
Używany w Kostomłotach

STYCZEŃ

2003

 

 

25 STYCZNIA

 

SOBOTA

 

TYDZIEŃ XXXVI po PIĘĆDZIESIĄTNICY. - + Św. ojca naszego GRZEGORZA TEOLOGA, patriarchy Konstantynopola

 

TROPARION, ton 1.

Pasterski flet twej teologicznej nauki * zwyciężył trąby retorów. * Badałeś głębie Ducha * i otrzymałeś w nadmiarze piękno ekspresji literackiej. * Proś Chrystusa Boga, ojcze Grzegorzu, * o zbawienie dusz naszych.

 

KONTAKION, ton 3.

Językiem swoim mówiącym o Bogu * porozrywałeś splątane wątki starożytnych mówców, * szatą ortodoksji utkaną przez Boga odziałeś Kościół, * który, ją nosząc, woła z nami, twoimi synami: * Witaj, Ojcze, umyśle najwybitniejszy w teologii.

 

Służba wspólna o Biskupie (5).

Czytania bieżące i Świętego: Hbr 7,26-8,2. J 10,9-16.