KALENDARZ GRECKO-KATOLICKI
Używany w Kostomłotach

STYCZEŃ

2003

 

 

20 STYCZNIA

 

PONIEDZIAŁEK

 

TYDZIEŃ XXXVI po PIĘĆDZIESIĄTNICY. ± Św. ojca naszego EUTYMIUSZA WIELKIEGO Teofora

 

 TROPARION o Eutymiuszu, ton 4.

Wesel się pustynio niepłodna;* raduj się ufnie nie rodząca,* bo rozmnożył ci synów mąż umiłowany przez Ducha Świętego:* sadził ich w pobożności, wychowywał w cierpliwości aż do doskonałości cnót.* Przez jego modlitwy, Chryste Boże, wprowadź pokój w nasze życie.

 

KONDAKION o Eutymiuszu, ton 8.

Czcigodne narodzenie twoje napełniło świat radością;* a wspaniałe twoje wspomnienie ogarnęło go ufnością z powodu licznych twoich cudów.* Wiele z nich wyświadcz dla dusz naszych* i obmyj z brudu grzechów, byśmy śpiewali: alleluja.

 

Służba o prepodobnym (7).

Apostoł: Hbr 13,17-21.

Dzisiejsze czytania bieżące czyta się jutro przed wtorkowymi ze względu na wysoką klasę dzisiejszego dnia.

Czytania przez cały tydzień z 31 tygodnia po Pięćdziesiątnicy.

Poniedziałek 31: Hbr 11,17-23                                                                      Mk 9,42-10,1

Wtorek: Hbr 12,25-26.13,22-25                                                                   Mk 10,2-13

Środa: Jk 1,1-18                                                                                            Mk 10,11-16

Czwartek: Jk 1,19-27                                                                                    Mk 10,17-27

Piątek: Jk 2,1-13                                                                                           Mk 10,23-32

Sobota: Kol 1,3-6                                                                                          Łk 16,10-15